14. huhti, 2018

Jaakob luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Jaakob luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/jakov.pdf

 

Veljeni, älkää olko puolueellisia! Olkaa kestävät meidän Herramme, Messias Jeshuan kirkkauden uskossa.  – Jaak.2:1 aramea

Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettuun Herraamme, Jeesukseen Kristukseen, olko sellainen, joka katsoo henkilöön. – Jaak.2:1 KR38

 

Sillä jos teidän kokoukseenne tulee joku kultasormuksella, tai kauniissa vaatteissa, ja köyhä tulee likaisissa vaatteissa, Ja te kunnioitatte häntä, joka pukeutuu kauniisiin vaatteisiin, ja sanotte hänelle, ”istu sinä tänne mukavasti”, ja sille köyhälle te sanotte, ”seiso sinä tuolla”, tai ”istu tuonne meidän kenkätelineemme eteen”. – Jaak.2:2-3 aramea

Sillä jos kokoukseenne tulee mies, kultasormus sormessa ja loistavassa puvussa, ja tulee myös köyhä ryysyissä, ja te katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte: "Istu sinä tähän mukavasti", ja köyhälle sanotte: "Seiso sinä tuossa", tahi: "Istu tähän jalkajakkarani viereen",  – Jaak.2:2-3 KR38

 

Katso, ettekö te ole sieluissanne jakautuneet, ja teistä on tullut pahoin ajattelevia erottelijoita!  – Jaak.2:4 aramea 👍

niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, ja eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? – Jaak.2:4 KR38

 

*  Kuulkaa, rakkaat veljeni! Eivätkö maailman köyhät, mutta uskossa rikkaat, ole niitä Jumalan valittuja, että he olisivat sen kuningaskunnan perillisiä, jonka Jumala on luvannut niille, joita hän armahtaa  – Jaak.2:5 aramea

*  Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? – Jaak.2:5 KR38

 

Mutta te olette halveksineet köyhän. Katso, eivätkö rikkaat teitä hallitse, ja he vetävät teitä oikeuteen? Katso, eivätkö nämä pilkkaa sitä hyvää nimeä, jolla teitä kutsutaan? – Jaak.2:6-7 aramea

Mutta te olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistuimien eteen? Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? – Jaak.2:6-7 KR38

 

Ja jos te tässä täytätte Jumalan kirjoitetun sanan, niin kuin on kirjoitettu, että ”armahda lähimmäistäsi niin kuin omaa sieluasi”, te teette kauniisti. Mutta jos te olette puolueellisia, te teette syntiä, ja teitä nuhdellaan siitä kirjoitetusta sanasta, niin kuin sanaa vastaan rikkojia. Sillä joka pitää koko kirjoitetun sanan, ja luopuu yhdessä kohtaa, on syyllinen kaikkeen siihen sanaan.  – Jaak.2:8-10 aramea

Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette; mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.  – Jaak.2:8-10 KR38

 

Sillä joka sanoo, että, ”älä tee huorin”, se sanoo, että ”älä tapa”. Mutta jos et tee aviorikosta, vaan olet tappanut, sinä rikot sanaa vastaan. – Jaak.2:11 aramea

Sillä hän, joka on sanonut: "Älä tee huorin", on myös sanonut: "Älä tapa"; jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lainrikkoja. – Jaak.2:11 KR38

 

Puhukaa samoin kuin olettekin, ja toimikaa samoin kuin olette, niin kuin sellaiset, jotka sen vapauden sanan kautta annetaan tuomittavaksi.  Sillä tuomio on armoton sellaista vastaan, joka ei armoa harjoita. Armon kautta teillä on valta yli tuomion.  – Jaak.2:12-13 aramea 👍

Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.  Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. – Jaak.2:12-13 KR38

 

Veljeni, mitä hyvää siinä on, jos joku sanoo, että ”minulla on usko”, eikä hänellä ole tekoja? Kykeneekö hänen uskonsa tekemään häntä eläväksi?  – Jaak.2:14 aramea 👍

Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?  – Jaak.2:14 KR38 🤨

 

Ja jos veli tai sisko on alaston, ja häneltä puuttuu päivän ravinto, ja joku teistä sanoo, ”mene rauhassa, lämmittele ja täytä vatsasi”, ettekä anna heille ruumiin tarpeita, mitä hyvää se on? Samoin myös usko ilman tekoja on kuollutta itsessään. Sillä joku sanoo sinulle, ”sinulla on usko ja minulla on teot”. Näytä minulle sinun uskosi ilman tekoja, ja minä näytän sinulle minun uskoni, omista teoistani! Sinä uskot, että ”Jumala on yksi”. Sinä teet kauniisti. Myös riivaajat uskovat ja vapisevat! – Jaak.2:15-19 aramea

Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla ja joku teistä sanoo heille: "Menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne", mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo: "Sinulla on usko, ja minulla on teot"; näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein; riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. – Jaak.2:15-19 KR38

 

Mutta tahdotko tietää, oi heikko mies, että usko ilman tekoja – se on kuollutta.  – Jaak.2:20 aramea 👍

Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?  – Jaak.2:20 KR38 👎

 

Eikö meidän isämme Abraham ollut siitä teosta vanhurskautettu, kun hän kohotti oman poikansa Iisakin sen alttarin ylle? Sinä näet, että hänen uskonsa kulki hänen tekonsa kanssa, ja sen teon kautta hänen uskonsa täydellistyi. Ja se kirjoitus täyttyi, joka sanoo, että ”Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi”. Ja häntä kutsuttiin Jumalan armahtamaksi. Sinä näet, että ihminen vanhurskautuu teoista, eikä ainoastaan uskosta. – Jaak.2:21-24 aramea

Eikö Aabraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana, ja teoista usko tuli täydelliseksi; ja niin toteutui Raamatun sana: "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi", ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista eikä ainoastaan uskosta. – Jaak.2:21-24 KR38

 

Samoin myös huora Rahab, eikö ollut teosta vanhurskautettu, kun otti vastaan ne vakoojat, ja lähetti heidät pois toisen tien kautta? Samalla tavalla; ruumis ilman henkeä on kuollut, samoin myös usko ilman tekoja on kuollut. – Jaak.2:25-26 aramea

Eikö samoin myös portto Raahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Sillä niinkuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. – Jaak.2:25-26 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi