14. huhti, 2018

Jaakob luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Jaakob luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/jakov.pdf

 

Jakob, Jumalan ja meidän Herramme Messias Jeshuan palvelija, niille kahdelletoista heimolle, jotka ovat hajaantuneina kansakunnissa; rauhaa!  – Jaak.1:1 aramea 👍

Jaakob, Jumalan ja Herran Jeesuksen Kristuksen palvelija, lähettää tervehdyksen kahdelletoista hajalla asuvalle sukukunnalle. – Jaak.1:1 KR38

 

Veljeni, olkoon teille kaikkea iloa, kun astutte sisään moniin ja monenlaisiin kiusauksiin. Sillä te tiedätte, että uskollisuuden koettelemus tuottaa teille kärsivällisyyttä. – Jaak.1:2-3 aramea

Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. – Jaak.1:2-3 KR38

 

Mutta sellainen kärsivällisyys on oleva se täydellinen teko, että olisitte kasvaneet, ja täydelliset, ettette olisi missään puutteelliset. – Jaak.1:4 aramea

Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät ettekä missään puuttuvaiset. – Jaak.1:4 KR38

 

Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, on pyydettävä sitä Jumalalta, joka antaa kaikille oikeamielisesti, eikä hän halveksi, ja sitä annetaan hänelle. – Jaak.1:5 aramea 🙂👍

Mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. – Jaak.1:5 KR38

 

Mutta pyytäköön sitä uskossa, ei epäröiden, sillä joka epäröi, on meren aaltojen kaltainen, joita tuuli heittelee. – Jaak.1:6 aramea

*  Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä; sillä joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. – Jaak.1:6 KR38

 

Älköönkä sellainen mies ajatelko, että Herralta mitään saisi; Sellainen, joka epäröi mielessään ja heittelehtii kaikilla teillään. – Jaak.1:7-8 aramea

Älköön sellainen ihminen luulko Herralta mitään saavansa, kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillään  – Jaak.1:7-8 KR38 🤔

 

Mutta köyhä veli kerskailkoon korottamisensa kautta. Ja rikas nöyryytyksensä kautta, koska rikkaus katoaa samalla tavalla kuin niityn kukoistus. – Jaak.1:9-10 aramea 👍

Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niinkuin ruohon kukka. – Jaak.1:9-10 KR38 🤨👎

 

Sillä aurinko nousee kuumuudessaan ja lakastuttaa ruohon, ja sen kukoistus putoaa, ja näyttävä kauneus tuhoutuu, samoin myös rikkaus haihtuu poluillaan.  – Jaak.1:11 aramea 👍

Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon sulous häviää; niin on rikaskin lakastuva retkillänsä. – Jaak.1:11 KR38 🤔👎

 

Autuas se mies, joka kestää koetuksen, sillä se, joka on koeteltu, on saava elämän kruunun. Sen, jonka Jumala on luvannut niille, joita hän armahtaa. – Jaak.1:12 aramea

Autuas se mies, joka kiusauksen kestää, sillä kun hänet on koeteltu, on hän saava elämän kruunun, jonka Herra on luvannut niille, jotka häntä rakastavat! – Jaak.1:12 KR38

 

Älköön kukaan sanoko, kun häntä kiusataan, että ”Jumala kiusaa minua”, sillä Jumala ei toimi pahan kanssa, eikä hän ihmistä kiusaa. – Jaak.1:13 aramea 👍

Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. – Jaak.1:13 KR38

 

Vaan jokaisen ihmisen kiusaus tulee hänen omista himoistaan, ja hän himoitsee ja tulee vietellyksi. Ja tämä himo on raskaana, ja synnyttää synnin. Mutta sellainen synti, joka näin valmistuu, synnyttää kuolemaa. Älkää eksykö, rakkaat veljeni! – Jaak.1:14-16 aramea

Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee; kun sitten himo on tullut raskaaksi, synnyttää se synnin, mutta kun synti on täytetty, synnyttää se kuoleman. Älkää eksykö, rakkaat veljeni.  – Jaak.1:14-16 KR38

 

Kaikki hyvät ja täydelliset lahjat laskeutuvat ylhäältä, valkeuksien isästä, hän, jonka luona ei ole mitään muutosta, eikä vaihtelun varjoa. – Jaak.1:17 aramea

Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. – Jaak.1:17 KR38

 

Se oli hänen tahtonsa. Ja hän synnytti totuuden sanan kautta, että olisimme hänen luomakuntansa ensihedelmät. – Jaak.1:18 aramea

Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.  – Jaak.1:18 KR38

 

Ja te, rakkaat veljeni! Olkoon jokainen teistä pikainen kuulemaan, ja hidas puhumaan, ja hidas vihastumaan. Sillä miehen viha ei toteuta Jumalan vanhurskautta. – Jaak.1:19-20 aramea 👍

Te tiedätte sen, rakkaat veljeni. Mutta olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan; sillä miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein Jumalan edessä. – Jaak.1:19-20 KR38

 

Tämän tähden poistakaa teistä kaikki kauhistukset, ja pahuuksien paljous, ja nöyryydessä ottakaa vastaan se sana, joka on teidän luontoonne istutettu, joka kykenee pelastamaan teidän sielunne. – Jaak.1:21 aramea 👍

Sentähden pankaa pois kaikki saastaisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin istutettu ja joka voi teidän sielunne pelastaa. – Jaak.1:21 KR38

 

Mutta olkaa sanan tekijöitä, älkääkä ainoastaan kuulijoita – älkääkä pettäkö sielujanne! – Jaak.1:22 aramea

Mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. – Jaak.1:22 KR38

 

Sillä jos ihminen on sanan kuulija, eikä tekijä, tämä on sellaisen kaltainen, joka näkee kasvonsa peilissä.  Sillä hän näkee omaa sieluaan, ja kulkee pois, ja unohtaa, millaista se oli. – Jaak.1:23-24 aramea

Sillä jos joku on sanan kuulija eikä sen tekijä, niin hän on miehen kaltainen, joka katselee kuvastimessa luonnollisia kasvojaan; hän katselee itseään, lähtee pois ja unhottaa heti, millainen hän oli. – Jaak.1:23-24 KR38

 

Mutta kaikki, jotka katsovat täydelliseen vapauden lakiin, ja siinä etenevät, eivät ole muistamattomia kuulijoita, vaan tekojen tekijöitä, ja tällainen on oleva siunattu tekonsa kautta. – Jaak.1:25 aramea 🙂👍

Mutta joka katsoo täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisessään. – Jaak.1:25 KR38

 

Ja jos joku ajattelee palvelevansa Jumalaa, eikä hillitse kieltään, vaan pettää sillä omaa sydäntään, tämän palvelus on arvotonta. – Jaak.1:26 aramea

Jos joku luulee olevansa jumalanpalvelija, mutta ei hillitse kieltään, vaan pettää sydämensä, niin hänen jumalanpalveluksensa on turha. – Jaak.1:26 KR38

 

Sillä pyhä ja puhdas palvelus, isän Jumalan edessä on tämä; käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän kärsimyksissään, ja varjella sielunsa maailmasta, ilman saastutusta. – Jaak.1:27 aramea

Puhdas ja tahraton jumalanpalvelus Jumalan ja Isän silmissä on käydä katsomassa orpoja ja leskiä heidän ahdistuksessaan ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta. – Jaak.1:27 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi