22. maalis, 2018

Ilmestyskirja luku 15

Uuden Testamentin käännösten vertailu Ilmestyskirja luku 15: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/ilmestyskirja.pdf

 

Ja minä näin; toinen merkki taivaissa, valtava ja ihmeellinen – enkelit, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta mukanaan. Sillä niiden kautta tulee täytetyksi se Jumalan viha. Ja minä näin, kuin lasinen meri, tulessa sekoitettu, ja ne, jotka voittivat olennon ja patsaan ja sen nimen lukumäärän, seisoivat lasisen meren yläpuolella, ja heillä oli mukanaan Jumalan kitarat. – Ilm.15:1-2 aramea

Ja minä näin toisen tunnusmerkin taivaassa, suuren ja ihmeellisen: seitsemän enkeliä, joilla oli seitsemän viimeistä vitsausta, silläniissä Jumalan viha täyttyy. Ja minä näin ikäänkuin lasisen meren, tulella sekoitetun, ja niiden, jotka olivat saaneet voiton pedosta ja sen kuvasta ja sen nimen luvusta, seisovan sillä lasisella merellä, ja heillä oli Jumalan kanteleet. – Ilm.15:1-2 KR38

 

Ja he lauloivat Moshe’n, Jumalan palvelijan ylistyslaulua, ja karitsan ylistyslaulua, ja sanoivat, ”valtavat ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, joka pidät yllä kaikkea. Oikeat ja totuudet ovat sinun tekosi, maailmankaikkeuden kuningas!” – Ilm.15:3 aramea

Ja he veisasivat Mooseksen, Jumalan palvelijan, virttä ja Karitsan virttä, sanoen: "Suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, Kaikkivaltias; vanhurskaat ja totiset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. – Ilm.15:3 KR38

 

Kuka ei sinua kunnioittaisi, Herra Jumala, ja ylistäisi nimeäsi, sillä ainoastaan sinun on armollisuus. Kaikki kansakunnat tulevat ja palvovat edessäsi, sillä sinä olet oikeamielinen. – Ilm.15:4 aramea

Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet." – Ilm.15:4 KR38

 

Ja näiden jälkeen minä näin, ja taivaissa oli avattu sen todistuksen ilmestysmajan temppeli. Ja seitsemän enkeliä lähti temppelistä, nämä, joilla on mukanaan seitsemän vitsausta, puhtaisiin ja valkeisiin vaatteisiin pukeutuneena, ja rintojensa päältä kultaisella vyöllä sidotut. – Ilm.15:5-6 aramea

Ja sen jälkeen minä näin: todistuksen majan temppeli taivaassa avattiin; ja ne seitsemän enkeliä, joilla oli ne seitsemän vitsausta, lähtivät temppelistä, puettuina puhtaisiin, hohtaviin pellavavaatteisiin ja rinnoilta vyötettyinä kultaisilla vöillä. – Ilm.15:5-6 KR38

 

Ja yksi neljästä olennosta antoi seitsemälle enkelille seitsemän astiaa, täynnä vihaa, Jumalan, joka on elämä, aina ja iankaikkisesti, amen. – Ilm.15:7 aramea

Ja yksi niistä neljästä olennosta antoi niille seitsemälle enkelille seitsemän kultaista maljaa, täynnä Jumalan vihaa, hänen, joka elää aina ja iankaikkisesti. – Ilm.15:7 KR38

 

Ja temppeli täyttyi Jumalan kirkkauden savusta ja voimasta, eikä kukaan pystynyt astumaan sisälle temppeliin, ennen kuin niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta ovat täyttyneet. – Ilm.15:8 aramea

Ja temppeli tuli savua täyteen Jumalan kirkkaudesta ja hänen voimastansa, eikä kukaan voinut mennä sisälle temppeliin, ennenkuin niiden seitsemän enkelin seitsemän vitsausta oli käynyt täytäntöön. – Ilm.15:1 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/