12. maalis, 2018

2.Timoteus luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Timoteus luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tim.pdf

 

Minä todistan sinulle, Jumalan edessä, ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, hänen, joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet, hänen kuningaskuntansa ilmestyessä; Julista sanaa, ja seiso ahkeruudessa määräaikana ja ilman määräaikaa. Ojenna ja nuhtele kaikessa pitkämielisyydessä ja opettaen. – 2.Tim.4:1-2 aramea

Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. – 2.Tim.4:1-2 KR38

 

Sillä on tuleva aika, että terveelle opetukselle ei olla kuuliaisia, vaan he heidän himojensa mukaan lisäävät itselleen opettajia, sen mukaan, mikä kutittaa heidän kuulemistaan. Ja he kääntävät heidän korvansa pois totuudesta, mutta eksyvät juoruihin. – 2.Tim.4:3-4 aramea

Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaanomien himojensa mukaan korvasyyhyynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. – 2.Tim.4:3-4 KR38

 

Mutta ole sinä vartija kaikissa asioissa, ja kestä pahaa, ja tee evankelistan työ, ja sinä tulet täyttämään palvelutyösi. – 2.Tim.4:5 aramea

Mutta ole sinä raitis kaikessa, kärsi vaivaa, tee evankelistan työ, toimita virkasi täydellisesti. – 2.Tim.4:5 KR38

 

Sillä minut sen tähden uhrataan, ja se vapautuksen määräaika on tullut. Olen kauniin taistelun taistellut, ja juoksuni päättänyt, ja uskollisuuteni varjellut. – 2.Tim.4:6-7 aramea

Sillä minut jo uhrataan, ja minun lähtöni aika on jo tullut. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. – 2.Tim.4:6-7 KR38

 

Ja tästä lähtien minulle on säilytetty se puhtauden kruunu, että voittaisin sen minun omakseni, minun Herrani päivänä, hänen, joka on oleva se vanhurskas tuomari, mutta ei yksin minua varten, vaan niillekin, jotka ovat rakastaneet hänen ilmestymistään. – 2.Tim.4:8 aramea

Tästedes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra, vanhurskas tuomari, on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. – 2.Tim.4:8 KR38

 

Olkoon sinulle huolen aiheena, että tulisit pikaisesti minun luokseni. Sillä Dema jätti minut, ja rakastui tähän maailmaan ja meni Thessalonikiaan, Kriskus Galatiaan ja Titus Dalmatiaan. – 2.Tim.4:9-10 aramea

Koeta päästä pian tulemaan luokseni. Sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minut Deemas ja matkustiTessalonikaan, Kreskes meni Galatiaan ja Tiitus Dalmatiaan. – 2.Tim.4:9-10 KR38

 

Luka, hän on yksinäisyydessä minun kanssani. Johdata Markusta ja tuo hänet sinun kanssasi, sillä hän on minulle sopiva palvelutyötä varten.  Mutta Tykikus’n minä lähetin Efesos’iin. – 2.Tim.4:11-12 aramea

Luukas yksin on minun kanssani. Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palvelukseen. Mutta Tykikuksen minä olen lähettänyt Efesoon. – 2.Tim.4:11-12 KR38

 

Mutta se kirjasto, jonka minä jätin Troaus’ssa Karpus’n luokse; kun sinä tulet, tuo se, ja ne kirjoitukset, erityisesti ne rullatut kääröt. – 2.Tim.4:13 aramea

Tuo tullessasi päällysvaippa, jonka jätin Trooaaseen Karpuksen luo, ja kirjat, ennen kaikkea pergamentit. – 2.Tim.4:13 KR38

 

Seppä Aleksandros oli minulle paha monissa asioissa. Meidän Herramme maksaa hänelle hänen tekojensa mukaan. Mutta sinä myös, varo häntä, sillä hän on todella ylimielinen meidän sanojamme kohtaan. – 2.Tim.4:14-15 aramea

Aleksander, vaskiseppä, on tehnyt minulle paljon pahaa; Herra on maksava hänelle hänen tekojensa mukaan. Kavahda sinäkin häntä, sillä hän on kovin vastustanut meidän sanojamme. – 2.Tim.4:14-15 KR38

 

Minun puolustuksessani ei aluksi ollut ketään minun kanssani, vaan he kaikki jättivät minut. Ei lueta tätä heille syyksi. Mutta minun Herrani seisoi minua varten, ja antoi minulle voimaa, että se julistus täyttyisi minun kauttani, ja kaikki kansakunnat kuulisivat, että minä pelastuin leijonan suusta. – 2.Tim.4:16-17 aramea

Ensi kertaa puolustautuessani ei kukaan tullut avukseni, vaan kaikki jättivät minut; älköön sitä heille syyksi luettako. Mutta Herra auttoi minua ja vahvisti minua, että sanan julistaminen minun kauttani tulisi täydelleen suoritetuksi, ja kaikki pakanat sen kuulisivat; ja minä pelastuin jalopeuran kidasta. – 2.Tim.4:16-17 KR38

 

Ja minun Herrani on minut pelastava kaikesta pahasta työstä, ja tekevä minut eläväksi hänen kuningaskunnassaan, joka on taivaissa, sillä hänelle kirkkaus, aina ja iankaikkisesti, amen! – 2.Tim.4:18 aramea

Ja Herra on vapahtava minut kaikesta ilkivallasta ja pelastava minut taivaalliseen valtakuntaansa; hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti! Amen. – 2.Tim.4:18 KR38

 

*  Anna ”shalom!” Priskillalle ja Akilos’lle, ja Onesiforus’n perhekunnalle. Erasmus jäi Korinthos’iin, mutta Trofimus’n minä jätin sairastamaan Miletos’n kaupunkiin. – 2.Tim.4:19-20 aramea

Tervehdys Priskalle ja Akylaalle ja Onesiforuksen huonekunnalle. Erastus jäi Korinttoon, mutta Trofimuksen minä jätin Miletoon sairastamaan. – 2.Tim.4:19-20 KR38

 

Yritä päästä tulemaan ennen talvea. Lähetä rauhaasi Eubulus ja Pudas, ja Linus ja Klaudia, ja kaikille veljille. Meidän Herramme Jeshua, Messias, sinun henkesi kanssa! Siunaus kanssasi, amen. – 2.Tim.4:21-22 aramea

Koeta päästä tulemaan ennen talvea. Tervehdyksen lähettävät sinulle Eubulus ja Pudes ja Linus ja Klaudia ja kaikki veljet. Herra olkoon sinun henkesi kanssa. Armo olkoon teidän kanssanne. – 2.Tim.4:21-22 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/