12. maalis, 2018

2.Timoteus luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Timoteus luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tim.pdf

 

Mutta tämä teidän tulisi tietää, että niinä viimeisinä päivinä on oleva vaikeita aikoja. – 2.Tim.3:1 aramea

Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. – 2.Tim.3:1 KR38

 

Ja ihmislapset ovat silloin itsekeskeisiä ja rahan ystäviä, ylpeitä kerskailijoita, pilkkaajia, jotka eivät ole ihmisten kanssa yhteydessä, siunausten kieltäjiä, pahantekijöitä, Toisten syyttäjiä, hedelmättömien himojen vankeja, hyvyyden inhoajia. Omituisia, äkkipikaisia, ylimielisiä, enemmän himojen kuin Jumalanrakkauden ystäviä. – 2.Tim.3:2-4 aramea

Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaarakastavia; – 2.Tim.3:2-4 KR38

 

Heillä on Jumalan kunnioittamisen ulkomuoto, ja he ovat kaukana hänen voimastaan. Jotka sellaisia ovat, poista heidät luotasi! – 2.Tim.3:5 aramea

heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta. – 2.Tim.3:5 KR38

 

Sillä osa heistä on näitä, jotka kulkevat talosta taloon ja saavat vangiksi naisia, jotka ovat syntien kätkemiä, ja johdattavat heitä monenlaisiin himoihin. Jotka koko ajan opettelevat, eivätkä pysty tulemaan tuntemaan sitä totuutta. – 2.Tim.3:6-7 aramea

Sillä niitä ovat ne, jotka tungettelevat taloihin ja pauloihinsa kietovat syntien rasittamia ja monenlaisten himojen heiteltäviä naisparkoja, jotka aina ovat opetusta ottamassa, eivätkä koskaan voi päästä totuuden tuntemiseen. – 2.Tim.3:6-7 KR38

 

Mutta samoin kuin Jannes ja Jambreis nousivat Moshe’a vastaan, samoin myös nämä nousevat totuutta vastaan; ihmisiä, jotka ovat turmelleet mielensä, ja hylänneet uskollisuutensa. – 2.Tim.3:8 aramea

Ja niinkuin Jannes ja Jambres vastustivat Moosesta, niin nuokin vastustavat totuutta, nuo mieleltään turmeltuneet ihmiset, jotka eivät uskonkoetuksissa kestä. – 2.Tim.3:8 KR38

 

Mutta eivät he ole menossa heidän edelleen, sillä heidän mielettömyytensä on tunnettu kaikille, samoin kuin myös näiden on tunnettu. – 2.Tim.3:9 aramea

Mutta he eivät pitemmälle edisty, sillä heidän mielettömyytensä on käyvä ilmeiseksi kaikille, niinkuin noidenkin mielettömyys kävi ilmi. – 2.Tim.3:9 KR38

 

Mutta sinä olet tullut minun opetukseni perässä, ja minun johdatukseni perässä, ja minun tahtoni perässä, ja minun uskollisuuteni perässä, ja minun pitkämielisyyteni perässä, ja minun rakkauteni perässä, ja kärsivällisyyteni perässä. Ja minun vainojeni perässä ja minun tuskani perässä, ja sinä tiedät, minä ne kestin. Millaista vainoa minä kestinkään Antiokiassa jaAikonon’ssa ja Lystrassa, ja minun Herrani pelasti minut niistä kaikista! – 2.Tim.3:10-11 aramea

Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa,Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista Herra on minut pelastanut!  – 2.Tim.3:10-11 KR38

 

Mutta kaikki ne, jotka tahtovat, että eläisivät Jumalan kunnioituksessa, Messias Jeshuankautta, ovat vainottuja. Mutta pahat ihmislapset ja pettäjät lisäävät heidän pahuuteensa, eksyttäen ja pettäen. – 2.Tim.3:12-13 aramea

Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Mutta pahat ihmiset ja petturit menevät yhä pitemmälle pahuudessa, eksyttäen ja eksyen. – 2.Tim.3:12-13 KR38

 

Mutta sinä, pysy niissä, mitä olet oppinut ja mistä olet varma, sillä sinä tunnet, keneltä olet ne oppinut. Ja lapsuudestasi saakka sinulle on opetettu niitä pyhiä kirjoja, jotka pystyvät tekemään sinut viisaaksi, sitä elämää varten, joka on Messias Jeshuan uskollisuudessa. – 2.Tim.3:14-15 aramea

Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut, ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. – 2.Tim.3:14-15 KR38

 

Jokainen kirjoitus, joka on hengessä kirjoitettu, on hyödyllinen sille opetukselle ja varmuudelle, ja ohjaukselle ja ojentamiselle, joka on puhtaudessa. Että Jumalan mies olisi täydellinen, ja täynnä kaikkea hyvää työtä. – 2.Tim.3:16-17 aramea

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. – 2.Tim.3:16-17 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/