12. maalis, 2018

2.Timoteus luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Timoteus luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tim.pdf

 

Sen tähden, sinä, poikani, vahvistu siinä siunauksessa, joka on Jeshuassa, Messiaassa. Ja ne, mitä olet minulta kuullut, monien todistajien kautta, luota näitä asioita sellaisille uskollisille ihmisille, jotka voivat niitä itse kauttaan opettaa myös toisille. - 2.Tim.2:1-2 aramea

Vahvistu siis, poikani, siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja minkä olet kuullut minulta ja minkä monet ovat todistaneet, usko se luotettaville miehille, jotka sitten ovat soveliaita muitakin opettamaan. – 2.Tim.2:1-2 KR38

 

Ja kestä pahaa, niin kuin hyvä Jeshuan, Messiaan palvelija. - 2.Tim.2:3 aramea

*  Kärsi vaivaa niinkuin ainakin jalo Kristuksen Jeesuksen sotamies. – 2.Tim.2:3 KR38

 

Ei kukaan palvele ja jakaudu maailman tahdon mukaan, että olisi kauniina hänelle, joka on hänet valinnut. - 2.Tim.2:4 aramea

Ei kukaan, joka sodassa palvelee, sekaannu elatuksen toimiin, sillä hän tahtoo olla mieliksi sille, joka on hänet palkannut.  – 2.Tim.2:4 KR38

 

Ja jos joku taistelee, ei häntä kruunata, jos hän ei hänen sanansa kautta taistele. - 2.Tim.2:5 aramea

Eihän sitäkään, joka kilpailee, seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. – 2.Tim.2:5 KR38

 

Peltomiehen, joka raataa, täytyy ensimmäisenä saada elatus omista hedelmistään. - 2.Tim.2:6 aramea

Peltomiehen, joka vaivan näkee, tulee ennen muita päästä osalliseksi hedelmistä. – 2.Tim.2:6 KR38

 

Ajattele, mitä minä sanon; meidän Herramme on antava sinulle viisautta joka asiassa. - 2.Tim.2:7 aramea

Tarkkaa, mitä sanon; Herra on antava sinulle ymmärrystä kaikkeen.  – 2.Tim.2:7 KR38

 

Muista Jeshuaa, Messiasta, joka nousi kuolleista, häntä, joka on Davidin siemenestä, minun evankeliumini mukaan. Se, jossa minä kärsin pahaa, kahleisiin saakka, niin kuin pahan tekijä. Mutta Jumalan sana ei ole kahlittu!  - 2.Tim.2:8-9 aramea

Muista Jeesusta Kristusta, joka on kuolleista herätetty ja on Daavidin siementä minun evankeliumini mukaan, jonka julistamisessa minä kärsin vaivaa, kahleisiin asti, niinkuin pahantekijä; mutta Jumalan sana ei ole kahlehdittu. – 2.Tim.2:8-9 KR38

 

Tämän tähden minä kestän kaiken, että myös nämä valitut löytäisivät sen elämän, joka on Jeshuassa, Messiaassa, iankaikkisen kirkkauden kanssa. - 2.Tim.2:10 aramea

Siitä syystä minä kärsin kaikki valittujen tähden, että hekin saavuttaisivat pelastuksen, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, ynnä iankaikkisen kirkkauden. – 2.Tim.2:10 KR38

 

Luotettava on se sana; sillä jos me hänen kanssaan kuolemme, saamme myös hänen kanssaan elää. Ja jos minä kestän, saan myös hallita hänen kanssaan, mutta jos hylkäämme hänet, myös hän hylkää meidät. Ja jos me emme uskoisi häneen, hän pysyy uskollisuudessaan, sillä omaa sieluaan hän ei pysty hylkäämään. - 2.Tim.2:11-13 aramea

Varma on tämä sana; sillä: jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää; jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita; jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät; jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena; sillä itseänsä kieltää hän ei saata. – 2.Tim.2:11-13 KR38

 

Näitä heille muistuta, ja todista meidän Herramme edessä, ettei väiteltäisi sanoista, joista ei ole hyötyä niiden kuulijoiden kääntymiselle. - 2.Tim.2:14 aramea

Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. – 2.Tim.2:14 KR38

 

Ja pidä huoli itsestäsi, että sielusi seisoisi täydellisesti Jumalan edessä; palvelija, joka ei häpeä julistaa totuuden sanaa selkeästi. - 2.Tim.2:15 aramea

Pyri osoittautumaan Jumalalle semmoiseksi, joka koetukset kestää, työntekijäksi, joka ei työtään häpeä, joka oikein jakelee totuuden sanaa. – 2.Tim.2:15 KR38

 

Ja sellaisia tyhjiä sanoja, joista ei ole hyötyä, vältä, sillä he lisäävät enemmän omaan pahuuteensa, nuo, jotka niiden kautta kääntyvät. Ja heidän puheensa turmelee kuin ruoste, tarttuen moniin. Mutta yksi heistä on Hymeneus, ja viimeisenä Pilatus. - 2.Tim.2:16-17 aramea

Mutta pysy erilläsi epäpyhistä ja tyhjistä puheista, sillä niiden puhujat menevät yhä pitemmälle jumalattomuudessa, ja heidän puheensa jäytää ympäristöään niinkuin syöpä. Niitä ovat Hymeneus ja Filetus,  – 2.Tim.2:16-17 KR38

 

Nämä, jotka ovat eksyneet totuudesta sanoessaan, että kuolleiden ylösnousemus on jo ollut, ja horjuttavat toisten uskollisuutta. - 2.Tim.2:18 aramea

jotka ovat totuudesta eksyneet, kun sanovat, että ylösnousemus jo on tapahtunut, ja he turmelevat useiden uskon. – 2.Tim.2:18 KR38

 

Mutta perustus, se Jumalan totuus, se pysyy, ja siinä on tämä sinetti; ”ja Herra Jumala tuntee ne, jotka ovat hänen”, ja ”erottautukoon vääryydestä jokainen, joka kutsuu Herran Jumalan nimeä”. - 2.Tim.2:19 aramea

Kuitenkin Jumalan vahva perustus pysyy lujana, ja siinä on tämä sinetti: "Herra tuntee omansa", ja: "Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee." – 2.Tim.2:19 KR38

 

Mutta suuressa talossa ei ole yksin kultaisia astioita, tai hopeisia, vaan siellä on myös puusta ja savesta, osa kunniaa varten, ja osa häpeää varten. Sen tähden, jos joku puhdistaa sielunsa heistä, hän on puhdas astia, kunniaa varten, joka on sopivaa hänen Herransa käyttöä varten, ja valmis jokaiseen hyvään tekoon. - 2.Tim.2:20-21 aramea

Mutta suuressa talossa ei ole ainoastaan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitetty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmis. – 2.Tim.2:20-21 KR38

 

Kaikkia niitä nuoruuden himoja pakene, ja juokse puhtauden ja uskollisuuden, ja rakkauden ja rauhan perään, niiden kanssa, jotka puhtaalla sydämellä kutsuvat luokseen meidän Herraamme. - 2.Tim.2:22 aramea

Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. – 2.Tim.2:22 KR38

 

Tyhmiä väittelyjä, niitä, jotka ovat ohjausta vailla, vältä, sillä sinä tiedät niistä, että ne synnyttävät erimielisyyttä. - 2.Tim.2:23 aramea

Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. – 2.Tim.2:23 KR38

 

Mutta meidän Herramme työntekijä ei saa taistella, vaan olkoon nöyrä jokaiselle, ja opettaja, ja hengessä avara. Että olisi johdattamassa niitä, jotka väittelevät häntä vastaan, nöyryydessä, että ehkä Jumala antaisi heille hyvyyttä, ja he tulisivat tuntemaan totuuden. Ja muistaisivat omia sielujaan, ja vapautuisivat satanan ansasta, jonka kautta heidät on vangittu hänen tahdolleen. - 2.Tim.2:24-26 aramea

Mutta Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä kaikkia kohtaan, kyetä opettamaan ja pahaa kärsimään; hänen tulee sävyisästi ojentaa vastustelijoita; ehkäpä Jumala antaa heille mielenmuutoksen, niin että tulevat tuntemaan totuuden ja selviävät perkeleen pauloista, joka on heidät vanginnut tahtoansa tekemään – 2.Tim.2:24-26 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/