12. maalis, 2018

2.Timoteus luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu 2.Timoteus luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/2tim.pdf

 

Paulos, Jeshuan, Messiaan lähettämä, Jumalan tahdon kautta, ja sen elämän lupauksen kautta, joka on Jeshuassa, Messiaassa. Timotheos’lle, rakkaalle pojalle, siunausta ja armoa ja rauhaa, isästä Jumalasta, ja meidän Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta! – 2.Tim.1:1-2 aramea

Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, rakkaalle pojalleni Timoteukselle. Armo, laupeus ja rauha Isältä Jumalalta ja Kristukselta Jeesukselta, meidän Herraltamme!  – 2.Tim.1:1-2 KR38

 

*  Minä kiitän Jumalaa, häntä, jota minä palvelen esi-isistäni saakka, puhtaalla omallatunnolla, että minä todellakin muistan sinua rukouksissani, yöllä ja päivällä.  Ja minä kaipaan nähdä sinua, ja minä muistan sinun kyyneleesi, jotka ovat täynnä sitä iloa.  – 2.Tim.1:3-4 aramea

Minä kiitän Jumalaa, jota esivanhemmistani asti palvelen puhtaalla omallatunnolla - samoinkuin minä lakkaamatta muistan sinua rukouksissani öin ja päivin, haluten, muistaessani kyyneleitäsi, saada sinua nähdä, että täyttyisin ilolla - – 2.Tim.1:3-4 KR38

 

Sen muistutuksen kautta, että sinulla on se todellinen uskollisuus, se, joka alkoi ensin äitisi äidin, Loois’n kautta, ja äidissäsi Eunikiassa; mutta minä olen varma, että se on myös sinussa! Tämän tähden minä muistutan sinua, että kirkastat sitä Jumalan lahjaa, joka sinussa on, käsien asettamisen kautta. – 2.Tim.1:5-6 aramea

*  kun mieleeni muistuu se vilpitön usko, joka sinulla on, joka ensin oli isoäidilläsi Looiksella ja äidilläsi Eunikella ja joka, siitä olen varma, on sinullakin. Siitä syystä minä sinua muistutan virittämään palavaksi Jumalan armolahjan, joka sinussa on minun kätteni päällepanemisen kautta. – 2.Tim.1:5-6 KR38

 

*  Sillä ei Jumala ole antanut meille pelon henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja uudistumisen henkeä. – 2.Tim.1:7 aramea

Sillä Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman ja rakkauden ja raittiuden hengen. – 2.Tim.1:7 KR38

 

Älä sen tähden häpeä meidän Herramme todistusta, äläkä myös minua, hänen vankiaan, vaan poista pahuus, evankeliumin kanssa, Jumalan voiman kautta. – 2.Tim.1:8 aramea

Älä siis häpeä todistusta Herrastamme äläkä minua, hänen vankiaan, vaan kärsi yhdessä minun kanssani vaivaa evankeliumin tähden, sen mukaan kuin Jumala antaa voimaa, – 2.Tim.1:8 KR38

 

Hän, joka on tehnyt meidät eläviksi, ja kutsui meidät pyhässä kutsumuksessa, ei tekojemme mukaan, vaan hänen tahtonsa mukaan, ja sen siunauksensa mukaan, joka on meille annettu Jeshuassa, Messiaassa, ennen maailman aikoja. – 2.Tim.1:9 aramea

hän, joka on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsumuksella, ei meidän tekojemme mukaan, vaan oman aivoituksensa ja armonsa mukaan, joka meille on annettu Kristuksessa Jeesuksessa ennen ikuisia aikoja,  – 2.Tim.1:9 KR38

 

Ja on nyt paljastettu, meidän elämän antajamme Jeshuan, Messiaan ilmestyessä, hänen, joka tuhosi kuoleman, ja osoitti elämän, sekä evankeliumin katoamattomuuden. Hän, joka on hänen kauttaan osoittanut minut julistajaksi ja lähetetyksi, ja kansakuntien opettajaksi.  – 2.Tim.1:10-11 aramea

mutta nyt ilmisaatettu meidän Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valoon elämän ja katoamattomuuden evankeliumin kautta, jonka julistajaksi ja apostoliksi ja opettajaksi minä olen asetettu. – 2.Tim.1:10-11 KR38

 

*  Tämän tähden minä kestän nämä, enkä häpeä, sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja minä olen varma, että minä voin hänen kauttaan varjella tämän luottamukseni siihen päivään saakka. – 2.Tim.1:12 aramea

Siitä syystä minä myös näitä kärsin, enkä sitä häpeä; sillä minä tunnen hänet, johon minä uskon, ja olen varma siitä, että hän on voimallinen siihen päivään asti säilyttämään sen, mikä minulle on uskottu.  – 2.Tim.1:12 KR38

 

Olkoon sinulle malliksi ne terveet sanat, joita olet minulta kuullut uskollisuudessa ja siinä rakkaudessa, joka on Jeshuassa, Messiaassa. Varjele kovasti sitä luottamusta pyhän hengen kautta, sen, joka meissä asustaa. – 2.Tim.1:13-14 aramea

Ota esikuvaksi ne terveelliset sanat, jotka olet minulta kuullut, uskossa ja rakkaudessa, joka onKristuksessa Jeesuksessa. Säilytä se hyvä, mikä sinulle on uskottu, Pyhän Hengen kautta, joka meissä asuu. – 2.Tim.1:13-14 KR38

 

Sinulle tiedoksi tämä, että he kaikki, jotka ovat Aasiasta, ovat kääntyneet pois minusta, heistä myös Pugalos ja Hermogenos. – 2.Tim.1:15 aramea

Sinä tiedät, että kaikki aasialaiset ovat kääntyneet minusta pois; niiden joukossa ovat Fygelus ja Hermogenes.  – 2.Tim.1:15 KR38

 

Meidän Herramme antakoon armoa Onesiforuksen talolle, joka on monia kertoja virvoittanut minua, eikä ole kahleitani hävennyt. Vaan myös, kun hän tuli Roomaan, hän etsi minua ahkerasti, ja löysikin minut. – 2.Tim.1:16-17 aramea

Antakoon Herra laupeutta Onesiforuksen huonekunnalle, sillä usein hän on minua virvoittanut, eikä ole kahleitani hävennyt; vaan kun hän tuli Roomaan, etsi hän minua innokkaasti ja löysi minut. – 2.Tim.1:16-17 KR38

 

Meidän Herramme antakoon hänelle, että löytäisi armon meidän Herramme luona sinä päivänä, ja sen sinä erityisesti tiedätkin, kuinka hän minua palveli Efesos’ssa.  – 2.Tim.1:18 aramea

Suokoon Herra, että hän löytää laupeuden Herran tykönä sinä päivänä. Ja kuinka suuria ne palvelukset olivat, joita hän teki Efesossa, sen sinä parhaiten tiedät.  – 2.Tim.1:18 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/