9. maalis, 2018

Kolossalaiset luku 4

Uuden Testamentin käännösten vertailu Kolossalaiset luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/kolossos.pdf

 

Herrat, kohdelkaa työntekijöitänne tasa-arvoisesti ja puhtaasti, ja olkaa tietoiset siitä, että myös teille on olemassa Herra, taivaissa. – Kol.4:1 aramea

Isännät, tehkää palvelijoillenne, mitä oikeus ja kohtuus vaatii, sillä te tiedätte, että teilläkin on Herra taivaassa. – Kol.4:1 KR38

 

Kestäkää rukouksessa, ja te olette vartioidut sen kautta, ja olkaa kiitollisia. – Kol.4:2 aramea 🙂👍

Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa, – Kol.4:2 KR38

 

Ja rukoilkaa myös meidän puolestamme, että Jumala avaisi meille oven sanan puhumiseen, sen Messiaan salaisuuden, jonka tähden minä olen sidottuna. Että minä sitä paljastaisin ja siitä puhuisin niin kuin minun tulee tehdä. – Kol.4:3-4 aramea

rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, jonka tähden minä myös olen sidottuna, että minä sen ilmoittaisin, niinkuin minun tulee puhua. – Kol.4:3-4 KR38

 

Vaeltaa viisaudessa ulkopuolisten luokse, ja ansaitkaa voitto teidän vastustajistanne. – Kol.4:5 aramea

Vaelluksessanne olkaa viisaat ulkopuolella olevia kohtaan, ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä. – Kol.4:5 KR38

 

Ja teidän puheenne olkoon koko ajan siunaavia, niin kuin suolalla maustettuja, ja olkaa tietoiset siitä, kuinka teidän tulee toinen toistanne käskeä. – Kol.4:6 aramea

Olkoon puheenne aina suloista, suolalla höystettyä, ja tietäkää, kuinka teidän tulee itsekullekin vastata. – Kol.4:6 KR38

 

Mutta sen, mitä luonani on, teen teille tunnetuksi; Tykikus, rakas veli ja uskollinen palvelija, ja meidän työtoverimme Herrassa, Tämä, jonka minä lähetin teidän luoksenne sitä varten että hän tietäisi, miten asianne ovat ja lohduttaisi teidän sydämiänne. – Kol.4:7-8 aramea

Kaikista minun oloistani antaa teille tiedon Tykikus, rakas veli ja uskollinen palvelija, minun kanssapalvelijani Herrassa. Hänet minä lähetän teidän tykönne juuri sitä varten, että saisitte tietää tilamme ja että hän lohduttaisi teidän sydämiänne; – Kol.4:7-8 KR38

 

Onesimuksen kanssa, uskollisen ja rakkaan veljen, hänen joka on teidän keskuudestanne, nämä annamme teille tiedoksi, miten meidän asiamme ovat. – Kol.4:9 aramea

ja myös Onesimuksen, uskollisen ja rakkaan veljen, joka on teikäläisiä; he ilmoittavat teille, kuinka täällä kaikki on. – Kol.4:9 KR38

 

Teille lähettää rauhaaAristarkos, vanki, joka on minun kanssani, ja Markus, Barnabaan, hänen setänsä poika, hän, josta teitä onkin opastettu, että jos hän tulee teidän luoksenne, ottaisitte hänet vastaan. Ja Jeshua, hän, jota kutsutaan Justukseksi, nämä ovat ympärileikatuista, ja ainoastaan nämä ovat minua auttaneet Jumalan kuningaskunnassa, ja nämä ovat olleet minulle mielihyväksi. – Kol.4:10-11 aramea

Teille lähettää tervehdyksen Aristarkus, minun vankitoverini, ja Markus, Barnabaan serkku, josta olette saaneet ohjeita - jos hän tulee teidän tykönne, niin ottakaa hänet vastaan- ja Jeesus, jota sanotaan Justukseksi; nämä ovat ympärileikatuista ainoat, jotka ovat olleet minun auttajani työssä Jumalan valtakunnan hyväksi, ja he ovat olleet minulle lohdutukseksi. – Kol.4:10-11 KR38

 

Teille lähettää rauhaa Epafra, hän, joka on teistä, Messiaan työntekijä, raataen koko ajan teidän puolestanne rukouksessa, että seisoisitte pystyssä, täydellisinä ja olisitte täynnä kaikkea Jumalan tahtoa. Sillä minä todistan hänestä, että hänellä on paljon intoa teidän puolestanne, ja näiden puolesta, jotka ovat Laidikiassa ja jotka ovat Airapolis’ssa. – Kol.4:12-13 aramea

Tervehdyksen lähettää teille teikäläinen Epafras, Kristuksen Jeesuksen palvelija, joka rukouksissaan aina taistelee teidän puolestanne, että te pysyisitte täydellisinä ja täysin vahvoina kaikessa, mikä on Jumalan tahto. Sillä minä annan hänestä sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa. – Kol.4:12-13 KR38

 

Rauhaa lähettää teille Luka, lääkäri, meidän rakkaamme, ja Dema. – Kol.4:14 aramea

Luukas, rakas lääkäri, lähettää teille tervehdyksen, niin myös Deemas. – Kol.4:14 KR38

 

Lähettäkää rauhaa veljille, jotka ovat Laidikiassa, ja Nymfalle ja sille seurakunnalle, joka on hänen kodissaan. Ja kun olette lukeneet tämän kirjeen, tehkää myös Laidikian seurakunnassa luettavaksi, ja lukekaa te se, joka on kirjoitettu Laidikiasta. – Kol.4:15-16 aramea

Tervehdys Laodikeassa oleville veljille ja Nymfalle sekä hänen kodissaan kokoontuvalle seurakunnalle. Ja kun tämä kirje on luettu teille, niin toimittakaa, että se luetaan Laodikeankin seurakunnassa ja että myös te luette Laodikeasta tulevan kirjeen. – Kol.4:15-16 KR38

 

Ja sanokaa Arkippukselle, että muistaa sitä palvelutehtävää, jonka on ottanut vastaan meidän Herramme kautta, että olisi sitä täyttämässä. – Kol.4:17 aramea

Ja sanokaa Arkippukselle: "Ota vaari virasta, jonka olet saanut Herrassa, että sen täysin toimitat." – Kol.4:17 KR38

 

”Shalom!” –Tämä minun, Paulos’n, oman käteni kautta. Muistakaa kahleitani, siunaus teidän kanssanne, amen! – Kol.4:18 aramea

Tervehdys minulta, Paavalilta, omakätisesti. Muistakaa minun kahleitani. Armo olkoon teidän kanssanne. – Kol.4:18 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/