9. maalis, 2018

Kolossalaiset luku 3

Uuden Testamentin käännösten vertailu Kolossalaiset luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/kolossos.pdf

 

Sen tähden, jos te olette Messiaan kanssa nostettuja, etsikää sitä asemaa, joka on ylhäällä, jossa Messias istuu Jumalan oikealla puolella. Ruokkikaa itseänne sillä, mikä on ylhäällä, eikä sillä, mitä on maassa! – Kol.3:1-2 aramea

Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. – Kol.3:1 KR38

 

Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Jumalassa, Messiaan kanssa. Ja silloin, kun ilmestyy Messias, joka on meidän elämämme, silloin myös te ilmestytte hänen kanssaan siinä kirkkaudessa. – Kol.3:3-4 aramea

Sillä te olette kuolleet, ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa; kun Kristus, meidän elämämme, ilmestyy, silloin tekin hänen kanssaan ilmestytte kirkkaudessa. – Kol.3:3-4 KR38

 

Kuolettakaa sen tähden maalliset jäsenenne; haureus ja saastaisuus, ja heikkoudet ja pahat himot, ja ahneus, joka on epäjumalien kunnioittamista. Sillä näiden tähden tulee Jumalan viha, tottelemattomien lasten ylle! Ja näissä myös te olitte ennen vaeltamassa, kun näissä ahkeroitte. – Kol.3:5-7 aramea

Kuolettakaa siis maalliset jäsenenne: haureus, saastaisuus, kiihko, paha himo ja ahneus, joka on epäjumalanpalvelusta, sillä niiden tähden tulee Jumalan viha, ja niissä tekin ennen vaelsitte, kun niissä elitte. – Kol.3:5-7 KR38

 

Mutta nyt, poistakaa teistä kaikki nämä; viha, suuttumus, pahuus, pilkkaaminen, saastainen puhe! Älkääkä valehdelko toinen toisellenne, vaan riisukaa se vanha ihminen kaikkien tapojensa kanssa! – Kol.3:8-9 aramea

Mutta nyt pankaa tekin pois ne kaikki: viha, kiivastus, pahuus, herjaus ja häpeällinen puhe suustanne. – Kol.3:8-9 KR38

 

Älkääkä valehdelko toinen toisellenne, vaan riisukaa se vanha ihminen kaikkien tapojensa kanssa! Ja pukeutukaa siihen uuteen, joka on uudistettu Luojan kaltaisuudessa, Jumalan tuntemisen kautta. – Kol.3:9-10 aramea

Älkää puhuko valhetta toisistanne, te, jotka olette riisuneet pois vanhan ihmisen tekoinensa ja pukeutuneet uuteen, joka uudistuu tietoon, Luojansa kuvan mukaan. – Kol.3:9-10 KR38

 

Jossa ei ole juutalaista tai aramealaista, eikä ympärileikattua, tai ympärileikkaamatonta, eikä kreikkalaista, tai barbaaria, eikä palvelijaa tai vapaata, vaan kaikki ja jokaisessa on hän, Messias. – Kol.3:11 aramea

Ja tässä ei ole kreikkalaista eikä juutalaista, ei ympärileikkausta eikä ympärileikkaamattomuutta, ei barbaaria, ei skyyttalaista, ei orjaa, ei vapaata, vaan kaikki ja kaikissa on Kristus. – Kol.3:11 KR38

 

Sen tähden, pukekaa yllenne, niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat, armo ja myötätunto ja ystävällisyys, ja ajatusten nöyryys, ja levollisuus, ja hengen pitkämielisyys. Ja kestäkää toinen toistanne, ja vapauttakaa toinen toistanne, jos joku on vihastunut lähimmäiselleen, samoin kuin Messias päästi teidät vapaaksi, samoin te myös vapauttakaa. – Kol.3:12-13 aramea

Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen, kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niinkuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. – Kol.3:12-13 KR38

 

*  Ja näiden kaikkien kanssa rakkaus, joka on se täydellisyyden side. Ja se Messiaan rauha on hallitseva teidän sydämiänne, sillä hänelle te olette kutsutut, yhdessä ruumiissa, ja olemaan kiitollisia Messiaalle. – Kol.3:14-15 aramea

Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Ja vallitkoon teidän sydämissänne Kristuksen rauha, johon te olette kutsututkin yhdessä ruumiissa, ja olkaa kiitolliset. – Kol.3:14-15 KR38

 

Hänen sanansa asustakoon rikkaana teissä, kaikessa viisaudessa, ja olkaa opettamassa ja ohjaamassa sielujanne psalmien ja ylistysten kautta, ja hengen laulujen kautta, ja silloin olette siinä siunauksessa, laulaen sydämissänne Jumalalle. – Kol.3:16 aramea

Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana; opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa, psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. – Kol.3:16 KR38

 

Ja kaikki, mitä te harjoitatte sanojen ja tekojen kautta, tehkää se meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, ja olkaa kiitolliset hänen kauttaan isälle Jumalalle. – Kol.3:17 aramea

Ja kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. – Kol.3:17 KR38

 

Naiset, olkaa alamaisia teidän aviomiehillenne, niin kuin on vanhurskasta Messiaassa. Miehet, rakastakaa naisianne, älkääkä olko heitä vastaan katkeria! – Kol.3:18-19 aramea

Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa. Miehet, rakastakaa vaimojanne, älkääkä olko heitä kohtaan katkerat. – Kol.3:18-19 KR38

 

Lapset, kuulkaa vanhempianne joka asiassa, sillä samoin se on kaunista, meidän Herramme edessä. Isät, älkää vihastuttako lapsianne, etteivät he ahdistuisi. – Kol.3:20-21 aramea

*  Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset kaikessa, sillä se on otollista Herrassa. Isät, älkää kiihoittako lapsianne, etteivät he kävisi aroiksi. – Kol.3:20-21 KR38

 

Palvelijat, kuulkaa kaikissa asioissa ruumiillisia isäntiänne, ei silmien näkemisen kautta, niin kuin ihmisille olisi kaunista, vaan niin kuin on sydämessä oikeaa, ja Herran kunnioittamisessa. – Kol.3:22 aramea

Palvelijat, olkaa maallisille isännillenne kaikessa kuuliaiset, ei silmänpalvelijoina, ihmisille mieliksi, vaan sydämen yksinkertaisuudessa peljäten Herraa. – Kol.3:22 KR38

 

Ja kaikki, mitä te teette, tehkää koko sielustanne, niin kuin meidän Herrallemme, eikä niin kuin ihmisille. Ja tietäkää, että te saatte ottaa vastaan palkan meidän Herraltamme, siinä perintöosassa, sillä te palvelette Herraa Messiasta. – Kol.3:23-24 aramea

Kaikki, mitä teette, se tehkää sydämestänne, niinkuin Herralle eikä ihmisille, tietäen, että te saatte Herralta palkaksi perinnön; te palvelette Herraa Kristusta. – Kol.3:23-24 KR38

 

Mutta väärintekijöille maksetaan sen mukaan, kuin tekee väärin, eikä siellä ole puolueellisuutta. – Kol.3:25 aramea

Sillä se, joka tekee väärin, on saava takaisin, mitä on väärin tehnyt; ja henkilöön ei katsota. – Kol.3:25 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/