8. maalis, 2018

Kolossalaiset luku 2

Uuden Testamentin käännösten vertailu Kolossalaiset luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/kolossos.pdf

 

Mutta minä tahdon, että te tietäisitte, millainen tuska minulla on teidän puolestanne, ja niiden puolesta, jotka ovat Laodikiassa, ja niiden muiden puolesta, jotka eivät ole minun kasvojani lihassa nähneet. Että heidän sydämensä rohkaistuisivat, ja he lähestyisivät rakkaudessa kaikkea sitä runsasta varmuutta ja ymmärrystä siinä isän Jumalan salaisuuden, ja Messiaan tuntemisessa. Hän, jossa ovat kätkettyinä ne kaikki sen viisauden ja sen tuntemisen aarteet. - Kol.2:1-3 aramea

Sillä minä tahdon, että te tiedätte, kuinka suuri kilvoittelu minulla on teidän tähtenne ja laodikealaisten ja kaikkien tähden, jotka eivät ole minun ruumiillisia kasvojani nähneet, että heidän sydämensä, yhteenliittyneinä rakkaudessa, saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. – Kol.1:1-3 KR38

 

Mutta tämän minä sanon, ettei kukaan pettäisi teitä puheen uskottavuuden kautta. Sillä vaikka minä olen lihassa erillään teistä, olen kuitenkin hengessä teidän kanssanne, ja minä iloitsen siitä, että minä näen teidän yhteen liittymisenne, ja sen teidän todellisen uskollisuutenne, joka on Messiaassa. - Kol.2:4-5 aramea

Tämän minä sanon, ettei kukaan teitä pettäisi suostuttelevilla puheilla. Sillä jos ruumiillisesti olenkin poissa, olen kuitenkin teidän kanssanne hengessä ja iloitsen nähdessäni järjestyksen, joka teidän keskuudessanne vallitsee, ja teidän lujan uskonne Kristukseen. – Kol.1:4-5 KR38

 

Sen tähden; sillä tavalla, kuin te olette ottaneet vastaan meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, hänessä vaeltakaa! Kun teidän juurenne vahvistuvat, ja te rakennutte hänen kauttaan, ja nousette uskollisuudessa, siinä, minkä te olette oppineetkin, että hänen kauttaan enentyisitte kiittämisessä. - Kol.2:6-7 aramea

Niinkuin te siis olette omaksenne ottaneet Kristuksen Jeesuksen, Herran, niin vaeltakaa hänessä, juurtuneina häneen ja hänessä rakentuen ja uskossa vahvistuen, niinkuin teille on opetettu; ja olkoon teidän kiitoksenne ylitsevuotavainen. – Kol.1:6-7 KR38

 

Varokaa, ettei kukaan teitä vahingoittaisi filosofian kautta, ja sellaisen tyhjän petoksen kautta, niin kuin ihmisten oppi on, ja niin kuin maailman toimintatavat, eikä niin kuin on Messias. - Kol.2:8 aramea

Katsokaa, ettei kukaan saa teitä saaliikseen järkeisopilla ja tyhjällä petoksella, pitäytyen ihmisten perinnäissääntöihin ja maailman alkeisvoimiin eikä Kristukseen. – Kol.1:8 KR38

 

Sillä hänessä asuu se jumaluuden koko olemuksen täyteys. Ja hänen kauttaan te myös tulette täydellisiksi, hänen, joka on niiden kaikkien hallitusten ja käskyvaltojen pää. - Kol.2:9-10 aramea

Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, ja te olette täytetyt hänessä, joka on kaiken hallituksen ja vallan pää, – Kol.1:9-10 KR38

 

Ja hänen kauttaan teidät on ympärileikattu, ei käsin tehdyllä ympärileikkauksella, vaan poistamalla se synnin liha, Messiaan ympärileikkauksen kautta. Ja te olitte haudatut hänen kanssaan siinä kasteessa, ja sen kautta te nousitte hänen kanssaan, kun te uskotte siihen Jumalan voimaan, joka nosti hänet kuolleista. - Kol.2:11-12 aramea

ja hänessä te myös olette ympärileikatut, ette käsintehdyllä ympärileikkauksella, vaan lihan ruumiin poisriisumisella, Kristuksen ympärileikkauksella: ollen haudattuina hänen kanssaan kasteessa, jossa te myös hänen kanssaan olette herätetyt uskon kautta, jonka vaikuttaa Jumala, joka herätti hänet kuolleista. – Kol.1:11-12 KR38

 

Ja teidät, jotka olitte kuolleet syntienne ja lihanne ympärileikkaamattomuuden kautta, hän on tehnyt eläviksi hänen kanssaan, ja hän on päästänyt kaikista meidän synneistämme. Ja oman valtansa kautta hän otti pois meidän velkamme kirjoituksen, sen, joka oli meitä vastassa, ja otti sen pois tieltä, ja naulasi sen ristiinsä. - Kol.2:13-14 aramea

Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset, ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meidän vastustajamme; sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. – Kol.1:3-14 KR38

 

Ja oman ruumiinsa lähettämisen kautta hän hajotti hallituksia ja käskyvaltoja, ja hänen olemuksensa kautta he ovat avoimen häpeän alaisia. - Kol.2:15 aramea

Hän riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun. – Kol.1:15 KR38

 

Älkää sen tähden ystävystykö syötävän ja juotavan kautta, tai juhlien ja uudenkuun ja sapatin väittelyiden kautta. Nämä, jotka ovat varjoa niistä tulevista, mutta se ruumis on Messias. - Kol.2:16-17 aramea

Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisten varjo, mutta ruumis on Kristuksen. – Kol.1:16-17 KR38

 

Ja ettei kukaan tahtoisi nöyryyden ajatusten kautta saada teitä pois näkyvistä, että saisi teitä alistetuksi palvelemaan enkeleitä, olettaen jotain, kun ei näe, ja on turhaan paisunut oman lihansa ruokkimisen kautta. Eikä pidä kiinni päästä, hänestä, josta koko ruumis rakentuu ja nousee, jänteiden ja jäsenten kautta, ja kasvaa Jumalan kasvattamana. - Kol.2:18-19 aramea

Älköön teiltä riistäkö voittopalkintoanne kukaan, joka on mieltynyt nöyryyteen ja enkelien palvelemiseen ja pöyhkeilee näyistään ja on lihallisen mielensä turhaan paisuttama eikä pitäydy häneen, joka on pää ja josta koko ruumis, nivelten ja jänteiden avulla koossa pysyen, kasvaa Jumalan antamaa kasvua. – Kol.1:18-19 KR38

 

Sillä jos te olette kuolleet Messiaan kanssa maailman toimintatavoista, miksi te elätte kuin sellaiset, jotka maailmassa tuomitaan? ”Älä sitä lähesty, äläkä maista, äläkä ota!” - Kol.2:20-21 aramea

Jos te olette Kristuksen kanssa kuolleet pois maailman alkeisvoimista, miksi te, ikäänkuin eläisitte maailmassa, sallitte määrätä itsellenne säädöksiä: "Älä tartu, älä maista, älä koske!" – Kol.1:20-21 KR38

 

Nämä, jotka ovat käyttöä varten, ja turmeltuvia, ja he ovat ihmisten käskijöitä ja opettajia! Ja he näyttävät, että heissä on sitä viisauden sanaa, nöyryyden ulkoasun kautta, ja Jumalan pelon, ja ettei se säästä ruumista. He eivät ole kunnian asian puolesta, vaan niiden, jotka ovat lihaa varten käytettäviä. - Kol.2:22-23 aramea

- sehän on kaikki tarkoitettu katoamaan käyttämisen kautta -ihmisten käskyjen ja oppien mukaan? Tällä kaikella tosin on viisauden maine itsevalitun jumalanpalveluksen ja nöyryyden vuoksi ja sentähden, ettei se ruumista säästä; mutta se on ilman mitään arvoa, ja se tapahtuu lihan tyydyttämiseksi. – Kol.1:22-23 KR38

 Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/