8. maalis, 2018

Kolossalaiset luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Kolossalaiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/kolossos.pdf

 

Jumalan tahtonsa kautta Messias Jeshuan lähettiläs Paulos ja veli Timotheos. Niille pyhille ja uskollisille veljille, jotka ovat Kolossos’ssa, Jeshuan, Messiaan kautta rauha ja siunaus Jumalalta ovat teidän kanssanne! - Kol.1:1-2 aramea

Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, ja veli Timoteus- Kolossassa asuville pyhille ja uskoville veljille Kristuksessa. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme! – Kol.1:1-2 KR38

 

Me kiitämme Jumalaa, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan isää kaiken aikaa ja rukoilemme teidän puolestanne. Katso, me olemme kuulleet siitä teidän uskollisuudestanne, joka on Jeshuassa, Messiaassa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan. - Kol.1:3-4 aramea

Me kiitämme Jumalaa, Herramme Jeesuksen Kristuksen Isää, aina kun rukoilemme teidän edestänne, sillä me olemme saaneet kuulla teidän uskostanne Kristuksessa Jeesuksessa ja rakkaudesta, mikä teillä on kaikkia pyhiä kohtaan;  – Kol.1:3-4 KR38

 

Sen toivon tähden, joka on teille varjeltuna taivaissa, se, jota te olette alusta asti kuulleet, sen totuuden evankeliumin sanan kautta. Se, jota teille on julistettu, niin teille kuin myös kaikkeen maailmaan, ja se kasvaa ja antaa hedelmää; samoin myös teissä on ollut siitä päivästä lähtien, kun olette kuulleet ja ymmärtäneet Jumalan siunauksen, totuudessa. - Kol.1:5-6 aramea

me kiitämme häntä sen toivon tähden, joka teille on talletettuna taivaissa ja josta jo ennen olette kuulleet sen evankeliumin totuuden sanassa, joka on tullut teidän tykönne, niinkuin se on myös kaikessa maailmassa, missä se kantaa hedelmää ja kasvaa, samoin kuin teidänkin keskuudessanne siitä päivästä alkaen, jona te kuulitte ja opitte tuntemaan Jumalan armon totuudessa,  – Kol.1:5-6 KR38

 

Niin kuin te olette oppineet Epafra’lta, meidän rakkaalta työtoveriltamme, häneltä, joka on teidän puolestanne Messiaan uskollinen palvelija. Ja hän on tehnyt meille tiettäväksi sen teidän rakkautenne, joka on hengessä. - Kol.1:7-8 aramea

niinkuin te sen opitte Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne ja joka myös on kertonut meille teidän rakkaudestanne Hengessä.  – Kol.1:7-8 KR38

 

Tämän tähden me myös siitä päivästä lähtien, kun sen kuulimme, emme ole lakanneet rukoilemasta teidän puolestanne ja pyytämästä, että tulisitte täyteen Jumalan tahdon tuntemista, kaikkea viisautta ja kaikkea hengen mieltä. Että te vaeltaisitte vanhurskauden mukaan ja kaunistautuisitte Jumalaa varten kaikkien hyvien tekojen kautta, ja tuottaisitte hedelmää, ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. - Kol.1:9-10 aramea

Sentähden emme mekään, siitä päivästä alkaen, jona sen kuulimme, ole lakanneet teidän edestänne rukoilemasta ja anomasta, että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessä, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta,  – Kol.1:9-10 KR38

 

Ja kaikessa voimassa saisitte voimaa hänen kirkkautensa suuruuden mukaan, kaikessa kärsivällisyydessä ja pitkämielisyydessä, ja iloiten. Me kiitämme isää Jumalaa, joka on tehnyt meidät arvollisiksi olemaan sen pyhien perintöosan osallisia, sen valkeuden kautta. - Kol.1:11-12 aramea

*  ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on valkeudessa,  – Kol.1:11-12 KR38

 

Ja hän on lunastanut meidät pimeyden käskyvallasta, ja vienyt meidät hänen rakkaan poikansa kuningaskuntaan. Hänen, jossa meille on se lunastus ja syntien anteeksisaaminen. - Kol.1:13-14 aramea

häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,  – Kol.1:1 KR38

 

Hän, joka on kuva Jumalasta, jota ei voi nähdä, ja kaikkien luotujen esikoinen. Ja hänen kauttaan on luotu kaikki, mitä on taivaissa ja maassa, kaikki näkyvä ja kaikki näkymätön, sekä valtaistuimet ja herruudet, sekä korkeat asemat ja käskyvallat. Kaikki ovat hänen kätensä kautta, ja hänen kauttaan luotuja. - Kol.1:15-16 aramea

ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, – Kol.1:15-16 KR38

 

Ja hän on juuri se, jonka edessä kaikki asiat ovat, ja kaikki pysyy hänen kauttaan. Ja hän on sen ruumiin pää, joka on seurakunta. Hän on se pää, ja esikoinen kuolleista nousseista, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. - Kol.1:17-18 aramea

ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja hän on ruumiin, se on: seurakunnan, pää; hän, joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen.  – Kol.1:17-18 KR38

 

Että hänessä asustaisi se kaikki hänen tahtonsa täyteys. Ja että hän oman kätensä kautta antaisi ravintoa kaikelle, ja sen ristin veren kautta, omien käsiensä kautta, hän teki rauhan kaikkien kanssa, jotka ovat maassa tai jotka ovat taivaissa. - Kol.1:19-20 aramea

Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa.  – Kol.1:19-20 KR38

 

Myös teille, jotka alussa olitte niitä muukalaisia, ja ajatuksissanne vastustajia, teidän pahojen tekojenne tähden, hän nyt antaa teille rauhan. Että te hänen lihansa ruumiin ja kuolemansa kautta seisoisitte hänen edessään pyhinä, ilman virhettä ja ilman pahuuksia. - Kol.1:21-22 aramea

Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä,  – Kol.1:21-22 KR38

 

Jos te jatkatte siinä teidän uskollisuudessanne, kun se totuus on teidän perustuksenne, ette lähde pois siitä evankeliumin toivosta, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivasten alla, se, jonka palvelijaksi minä, Paulos, olen tullut. - Kol.1:23 aramea

jos te vain pysytte uskossa, siihen perustuneina ja siinä lujina, horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut.  – Kol.1:23 KR38

 

Ja minä iloitsen niiden tuskien kautta, jotka ovat teidän tähtenne, ja minä täytän sitä Messiaan kärsimysten puutetta lihassani, sen hänen ruumiinsa puolesta, joka on seurakunta. Se, jonka palvelijaksi minä olen tullut, Jumalan suunnitelman mukaan, joka minulle on annettu, että teidän kauttanne täyttäisin Jumalan sanaa. - Kol.1:24-25 aramea

Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten, täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan,  – Kol.1:24-25 KR38

 

Se salaisuus, hän, joka oli maailmalta ja sukupolvilta salattu, mutta on nyt paljastettu hänen pyhilleen. Niille, joille Jumala on tahtonut tehdä tunnetuksi, millainen kirkkauden salaisuuden runsaus onkaan kansakunnissa tämä, joka on se Messias, joka on teissä se meidän kirkkautemme toivo. - Kol.1:26-27 aramea

sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus: Kristus teissä, kirkkauden toivo.  – Kol.1:26-27 KR38

 

Hän, jota me julistamme, jaopetamme ja kasvatamme kaikkia ihmisiä kaikessa viisaudessa, että jokainen saisi tukea ollakseen kokonaisena Jeshuassa, Messiaassa. - Kol.1:28 aramea

Ja häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella, asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa.  – Kol.1:28 KR38

 

Sillä tässä, hänessä, minä myös raadan ja kamppailen sen voiman avulla, jota minulle on annettu. - Kol.1:29 aramea

Sitä varten minä vaivaa näenkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa.  – Kol.1:29 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/