19. joulu, 2017

Ilmestyskirja luku 14

Uuden Testamentin käännösten vertailu Ilmestyskirja luku 14: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/ilmestyskirja.pdf

 

Ja minä näin, ja katso, karitsa seisoi Zhion’n vuoren yllä, ja hänen kanssaan ne 144 ruhtinasta, joiden yllä on hänen nimensä, ja hänen isänsä nimi, otsiinsa kirjoitettuina. – Ilm.14:1 aramea

*  Ja minä näin, ja katso, Karitsa seisoi Siionin vuorella, ja hänen kanssaan sata neljäkymmentä neljä tuhatta, joiden otsaan oli kirjoitettu hänen nimensä ja hänen Isänsä nimi. – Ilm.14:1 KR38

 

Ja minä kuulin taivaista äänen, kuin monien vesien ääni, ja kuin valtavan ukkosen ääni, ja se kuulosti siltä, kuin monet kitaristit soittaisivat kitaroitaan. Ja he lauloivat kuin uutta ylistyslaulua valtaistuimen edessä, ja neljän olennon edessä, ja vanhimpien edessä, eikä ihminen voi oppia sitä ylistyslaulua, ainoastaan ne 144 ruhtinasta, maasta lunastetut. – Ilm.14:2-3 aramea

Ja minä kuulin äänen taivaasta ikäänkuin paljojen vetten pauhinan ja ikäänkuin suuren ukkosenjylinän, ja ääni, jonka minä kuulin, oli ikäänkuin kanteleensoittajain, kun he kanteleitaan soittavat. Ja he veisasivat uutta virttä valtaistuimen edessä ja neljän olennon ja vanhinten edessä; eikä kukaan voinut oppia sitä virttä, paitsi ne sata neljäkymmentä neljä tuhatta, jotka ovat ostetut maasta. – Ilm.14:2-3 KR38

 

He ovat niitä, jotka eivät ole naisten kanssa saastuneet, sillä he ovat neitsyet, heillä on sama mieli kuin karitsalla kaikkialla, minne hän menee. He ovat ihmisten ensihedelmät, lunastetut Jumalalle ja karitsalle. Heidän suustaan ei löydetä valhetta, sillä heissä ei ole virhettä. – Ilm.14:4-5 aramea

Nämä ovat ne, jotka eivät ole saastuttaneet itseään naisten kanssa; sillä he ovat niinkuin neitsyet. Nämä ovat ne, jotka seuraavat Karitsaa, mihin ikinä hän menee. Nämä ovat ostetut ihmisistä esikoiseksi Jumalalle ja Karitsalle, eikä heidän suussaan ole valhetta havaittu; he ovat tahrattomat. – Ilm.14:4-5 KR38

 

Ja minä näin toisen enkelin lentävän keskellä taivaita, ja hänellä oli mukanaan iankaikkinen toivon sanoma, julistettavaksi maan päällä asuville, ja kaikille ihmisille ja kansoille, ja sukupolville ja kielille. Sanoen valtavalla äänellä, että ”ylistäkää Jumalaa, ja hänen on kirkkaus, koska on tullut tuomion hetki, ja häntä palvokaa, joka on tehnyt taivaat ja maan, ja meren ja vesien lähteet”. – Ilm.14:6-7 aramea

Ja minä näin lentävän keskitaivaalla erään toisen enkelin, jolla oli iankaikkinen evankeliumi julistettavana maan päällä asuvaisille, kaikille kansanheimoille ja sukukunnille ja kielille ja kansoille. Ja hän sanoi suurella äänellä: "Peljätkää Jumalaa ja antakaa hänelle kunnia, sillä hänen tuomionsa hetki on tullut, ja kumartakaa häntä, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja vetten lähteet." – Ilm.14:6-7 KR38

 

Ja toinen seurasi toista, ja sanoi, ”sortunut, sortunut on se valtava Babil, joka haureutensa intohimosta tarjoili kaikille kansakunnille!” – Ilm.14:8 aramea

Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat." – Ilm.14:8 KR38

 

Ja toinen enkeli, kolmas, seurasi heitä, sanoen valtavalla äänellä, ”Kuka palvoi sitä olentoa ja patsasta, ja sai merkin otsaansa?” Myös hän on juova Herran intohimon viinistä, joka on sekoitettu, laimentamattomana, vihan maljassa, ja häntä tullaan kiduttamaan tulessa ja tulikivessä, pyhien enkelien edessä ja karitsan edessä. – Ilm.14:9-10 aramea

Ja heitä seurasi vielä kolmas enkeli, joka sanoi suurella äänellä: "Jos joku kumartaa petoa ja sen kuvaa ja ottaa sen merkin otsaansa tai käteensä, niin hänkin on juova Jumalan vihan viiniä, joka sekoittamattomana on kaadettu hänen vihansa maljaan, ja häntä pitää tulella ja tulikivellä vaivattaman pyhien enkelien edessä ja Karitsan edessä. – Ilm.14:9-10 KR38

 

Ja heidän kidutuksensa savu nousee aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole oleva lepoa päivällä ja yöllä; niillä, jotka palvovat olentoa ja patsasta, ja sillä, joka ottaa sen nimen merkin. – Ilm.14:11 aramea

Ja heidän vaivansa savu on nouseva aina ja iankaikkisesti, eikä heillä ole lepoa päivällä eikä yöllä, heillä, jotka petoa ja sen kuvaa kumartavat, eikä kenelläkään, joka ottaa sen nimen merkin. – Ilm.14:11 KR38

 

Tämä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt ja Jeshuan uskollisuuden. – Ilm.14:12 aramea

Tässä on pyhien kärsivällisyys, niiden, jotka pitävät Jumalan käskyt jaJeesuksen uskon. – Ilm.14:12 KR38

 

Ja minä kuulin taivaista äänen, joka sanoi, ”kirjoita: siunaukset niille kuolleille, jotka ovat lähteneet Herrassamme tästä lähtien, niin sanoo Henki, koska he saavat levätä vaivannäöstään”. – Ilm.14:13 aramea

Ja minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Kirjoita: Autuaat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästedes. Totisesti - sanoo Henki - he saavat levätä vaivoistansa, sillä heidän tekonsa seuraavat heitä." – Ilm.14:13 KR38

 

Ja katso, valkoinen pilvi, ja pilven yllä istui miehen kaltainen, ja hänellä oli päänsä päällä kultainen kruunu, ja terävä sirppi kätensä yllä. – Ilm.14:14 aramea

Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. – Ilm.14:14 KR38

 

Ja toinen enkeli lähti temppelistä, ja huusi valtavalla äänellä pilven yllä istuvalle, ”lähetä sirppisi ja niitä, sillä on tullut aika niittää!”  Ja pilven yllä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli niitetyksi. – Ilm.14:15-16 aramea

Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt." Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi. – Ilm.14:15-16 KR38

 

Ja toinen enkeli lähti temppelistä, joka on taivaissa, ja hänellä oli terävä sirppi mukanaan. – Ilm.14:17 aramea

Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. – Ilm.14:17 KR38

 

Ja toinen enkeli lähti alttarilta, hän, jolla oli valta yli tulen, ja huusi valtavalla äänellä hänelle, jolla on se terävä sirppi, ”sinä, lähetä terävä sirppisi ja kokoa tertut maan viinitarhoista, sillä sen rypäleet ovat suuria!” – Ilm.14:18 aramea

Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet." – Ilm.14:18 KR38

 

Ja enkeli heitti sirppinsä maan päälle, ja maan viinitarhat tulivat kerätyiksi, ja heitettiin Jumalan intohimon valtavaan viinipuristamoon. Ja viinipuristamo poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja viinipuristamosta lähti veri. Se yltää hevosten kuolaimiin, yli 1200 stadia-mittaa. – Ilm.14:19-20 aramea

Ja enkeli heitti sirppinsä alas maahan ja korjasi maan viinipuun hedelmät ja heitti ne Jumalan vihan suureen kuurnaan. Ja kuurna poljettiin kaupungin ulkopuolella, ja kuurnasta kuohui veri hevosten kuolaimiin asti, tuhannen kuudensadan vakomitan päähän. – Ilm.14:19-20 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/