18. joulu, 2017

Ilmestyskirja luku 13

Uuden Testamentin käännösten vertailu Ilmestyskirja luku 13: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/ilmestyskirja.pdf

 

Ja minä seisoin meren hiekalla, ja näin merestä nousevan olennon, jolla oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvien yllä kymmenen kruunua, ja päidensä yllä pilkan nimi. – Ilm.13:1 aramea

Ja se asettui seisomaan meren hiekalle. Ja minä näin pedon nousevan merestä; sillä oli kymmenen sarvea ja seitsemän päätä, ja sarvissansa kymmenen kruunua, ja sen päihin oli kirjoitettu pilkkaavia nimiä. – Ilm.12:18-13:1 KR38

 

Ja olento – se, jonka näin – oli leopardin kaltainen, ja jalkansa kuin suden, ja suut kuin leijonien, ja lohikäärme antoi hänelle voimansa ja valtaistuimensa, ja suuren valtansa. – Ilm.13:2 aramea 🤔

Ja peto, jonka minä näin, oli leopardin näköinen, ja sen jalat ikäänkuin karhun, ja sen kita niinkuin leijonan kita. Ja lohikäärme antoi sille voimansa ja valtaistuimensa ja suuren vallan. – Ilm.13:2 KR38 🤔

 

Ja yksi päistä murskaantui, kuin kuolemalle, ja tuo kuolettava haava parantui, ja kaikki maa ihmetteli olentoa. – Ilm.13:3 aramea

Ja minä näin yhden sen päistä olevan ikäänkuin kuoliaaksi haavoitetun, mutta sen kuolinhaava parantui. Ja koko maa seurasi ihmetellen petoa. – Ilm.13:3 KR38

 

Ja he palvoivat lohikäärmettä, joka antaa käskyvallan olennolle, ja he palvoivat olentoa, sanoen, ”kuka on kuin tämä olento, ja kuka kykenee sotimaan sitä vastaan?” Ja hänelle annettiin suu, joka puhuu suuria, ja pilkkaa, ja hänelle annettiin käskyvalta työskennellä 42 kuukautta. – Ilm.13:4-5 aramea

Ja he kumarsivat lohikäärmettä, koska se oli antanut sellaisen vallan pedolle, ja kumarsivat petoa sanoen: "Kuka on pedon vertainen, ja kuka voi sotia sitä vastaan?" Ja sille annettiin suu puhua suuria sanoja ja pilkkapuheita, ja sille annettiin valta tehdä sitä neljäkymmentä kaksi kuukautta. – Ilm.13:4-5 KR38

 

Ja se avasi suunsa pilkkaamaan Jumalan edessä, pilkaten sitä nimeä, ja niiden asumusta, jotka taivaissa asustavat. Ja sille annettiin, että sotii pyhiä vastaan, ja voittaa heidät, ja hänen valtaansa annettiin kaikki sukukunnat ja ihmiset, ja kielet ja kansakunnat. Ja häntä palvovat ne kaikki maan asukkaat, ne, jotka eivät ole kirjoitetut hänen, tapetun karitsan, elämän kirjassa, ennen maailman perustamista. – Ilm.13:6-8 aramea

Ja se avasi suunsa Jumalaa pilkkaamaan, pilkatakseen hänen nimeänsä ja hänen majaansa, niitä, jotka taivaassa asuvat. Ja sille annettiin valta käydä sotaa pyhiä vastaan ja voittaa heidät, ja sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat ja kansat ja kielet ja kansanheimot. Ja kaikki maan päällä asuvaiset kumartavat sitä, jokainen, jonka nimi ei ole kirjoitettu teurastetun Karitsan elämänkirjaan, hamasta maailman perustamisesta. – Ilm.13:6-8 KR38

 

Jolla on korva, kuulkoon! Kuka vankeuteen vie, vankeuteen menee, joka miekalla tappaa, se tapetaan. Tämä on pyhien usko ja kärsivällisyys. – Ilm.13:9-10 aramea

Jos kenellä on korva, hän kuulkoon. Jos kuka vankeuteen vie, niin hän itse vankeuteen joutuu; jos kuka miekalla tappaa, hänet pitää miekalla tapettaman. Tässä on pyhien kärsivällisyys ja usko. – Ilm.13:9-10 KR38

 

Ja minä näin; maasta kohosi toinen olento, ja sillä oli kaksi sarvea, ja se oli karitsan kaltainen, ja se puhui kuin lohikäärme. – Ilm.13:11 aramea

Ja minä näin toisen pedon nousevan maasta, ja sillä oli kaksi sarvea niinkuin karitsan sarvet, ja se puhui niinkuin lohikäärme. – Ilm.13:11 KR38 🤨

 

Ja se harjoittaa edessään kaikkea ensimmäisen olennon käskyvaltaa, ja saa maan ja siinä asuvat palvomaan olentoa, sitä ensimmäistä, jonka kuoleman haava parantui. Ja se on tekevä suuria merkkejä, niin että saa tulen laskeutumaan taivaasta maan päälle, ihmislasten edessä. – Ilm.13:12-13 aramea

Ja se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon valtaa sen nähden ja saattaa maan ja siinä asuvaiset kumartamaan ensimmäistä petoa, sitä, jonka kuolinhaava parani. Ja se tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin taivaasta lankeamaan maahan ihmisten nähden. – Ilm.13:12-13 KR38

 

Ja se viettelee maan asukkaat merkkien kautta, jotka hänelle annettiin tehtäväksi olennon edessä. Se käskee maan päällä asuvia tekemään patsaan sille olennolle - hänelle, jolla oli se miekan haava, ja joka jäi eloon. – Ilm.13:14 aramea

Ja se villitsee maan päällä asuvaiset niillä ihmeillä, joita sen sallittiin tehdä pedon nähden; se yllyttää maan päällä asuvaiset tekemään sen pedon kuvan, jossa oli miekanhaava ja joka virkosi. – Ilm.13:14 KR38

 

Ja hänelle annettiin, että antaa hengen sille olennon patsaalle, ja saa aikaan, että kaikki, jotka eivät palvo sitä olennon patsasta, tapettaisiin. – Ilm.13:15 aramea

Ja sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, että pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan, että ketkä vain eivät kumartaneet pedon kuvaa, ne tapettaisiin. – Ilm.13:15 KR38

 

Ja se on tekevä, että kaikki, vähäiset ja suuret, rikkaat ja köyhät, herrat ja palvelijat, heille annetaan merkki oikeisiin käsiin tai otsiinsa. Etteivät kukaan enääostaisi tai myisi, paitsi sellainen, jolla on se olennon nimen merkki, tai hänen nimensä lukumäärä. – Ilm.13:16-17 aramea

Ja se saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki: pedon nimi tai sen nimen luku. – Ilm.13:16-17 KR38 🤨

 

Tässä on viisaus; ja kenellä on ymmärrys, voi laskea olennon lukumäärän, sillä se on ihmisen lukumäärä, 666. – Ilm.13:18 aramea

Tässä on viisaus. Jolla ymmärrys on, selaskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku. Ja sen luku on kuusisataa kuusikymmentä kuusi. – Ilm.13:18 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/