7. marras, 2017

Ilmestyskirja luku 11

Uuden Testamentin käännösten vertailu Ilmestyskirja luku 11: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/ilmestyskirja.pdf

 

Ja minulle annettiin ruoko, sauvan kaltainen, ja enkeli seisoi ja sanoi, ”nouse ja mittaa Jumalan temppeli, ja alttari, ja ne, jotka siinä palvovat.” Ja esipiha, temppelin sisältä, jätä ulkopuolelle, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu muille kansakunnille, ja he tallaavat pyhyyden kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. – Ilm.11:1-2 aramea

Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin: "Nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille; ja he tallaavat pyhää kaupunkia neljäkymmentäkaksi kuukautta. – Ilm.11:1-2 KR38

 

Ja minä annan kahden todistajani profetoida 1260 päivää, säkkipukuun pukeutuneina. Nämä ovat kaksi öljypuuta, ja ne kaksi menoraa, jotka seisovat kaiken maan Herran edessä. – Ilm.11:3-4 aramea

Ja minä annan kahdelle todistajalleni toimeksi säkkipukuihin puettuina profetoida tuhannen kahdensadan kuudenkymmenen päivän ajan." Nämä ovat ne kaksi öljypuuta ja ne kaksi lampunjalkaa, jotka seisovat maan Herran edessä. – Ilm.11:3-4 KR38

 

Ja jos joku tahtoo vahingoittaa heitä; tuli lähtee heidän suustaan ja syö heidän vastustajansa ja ne, jotka haluavat heitä vahingoittaa. Näin heille on säädetty tulla tapettavaksi. Ja näillä on valta sulkea taivaat, ettei sade laskeudu heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vesi vereksi ja lyödä maata kaikilla vitsauksilla, niin paljon kuin haluavat. – Ilm.11:5-6 aramea

Ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, lähtee tuli heidän suustaan ja kuluttaa heidän vihollisensa; ja jos joku tahtoo heitä vahingoittaa, on hän saava surmansa sillä tavalla. Heillä on valta sulkea taivas, niin ettei sadetta tule heidän profetoimisensa päivinä, ja heillä on valta muuttaa vedet vereksi ja lyödä maata kaikkinaisilla vitsauksilla, niin usein kuin tahtovat. – Ilm.11:5-6 KR38

 

Ja kun heidän todistamisensa ovat täyttyneet, merestä on nouseva olento, joka sotii heitä vastaan, ja voittaa heidät, ja tappaa heidät. – Ilm.11:7 aramea

Ja kun he ovat lopettaneet todistamisensa, on peto, se, joka nousee syvyydestä, käyvä sotaa heitä vastaan ja voittava heidät ja tappava heidät. – Ilm.11:7 KR38

 

Ja heidän ruumiinsa ovat sen valtavan kaupungin kadun päällä, jota hengellisesti kutsutaan Sodom ja Mizrain, jossa heidän Herransa ristiinnaulittiin. – Ilm.11:8 aramea

Ja heidän ruumiinsa viruvat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän Herransa ristiinnaulittiin. – Ilm.11:8 KR38

 

Ja kansat ja sukukunnat, ja kielet ja kansakunnat, katsovat heidän ruumiitaan kolme ja puoli päivää, eivätkä salli heidän ruumiitaan laittaa hautoihin. Ja maan asukkaat iloitsevat heistä, ja juhlivat, ja lähettävät lahjoja toisilleen näiden kahden profeetan tähden, jotka vaivasivat maan asukkaita. – Ilm.11:9-10 aramea

Ja ihmiset eri kansoista ja sukukunnista ja kielistä ja kansanheimoista näkevät heidän ruumiinsa kolme ja puoli päivää, eivätkä salli, että heidän ruumiinsa pannaan hautaan. Ja ne, jotka maan päällä asuvat, iloitsevat heidän kohtalostaan ja riemuitsevat ja lähettävät lahjoja toisilleen; sillä nämä kaksi profeettaa olivat vaivanneet niitä, jotka maan päällä asuvat. – Ilm.11:9-10 KR38

 

Ja kolmen ja puolen päivän jälkeen heidän sisäänsä astui Jumalasta elävä henki, ja he seisoivat jaloillaan, ja elämän henki lankesi heidän ylleen, ja tuli valtava pelko niiden ylle, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat taivaista valtavan äänen, joka sanoi heille, ”nouskaa tänne!”. Ja he kohosivat pilvessä taivaille, ja heidän vastustajansa katselivat heitä. – Ilm.11:11-12 aramea

*  Ja niiden kolmen ja puolen päivän kuluttua meni heihin Jumalasta elämän henki, ja he nousivat jaloilleen, ja suuri pelko valtasi ne, jotka näkivät heidät. Ja he kuulivat suuren äänen taivaasta sanovan heille: "Nouskaa tänne!" Niin he nousivat taivaaseen pilvessä, ja heidän vihollisensa näkivät heidät. – Ilm.11:11-12 KR38

 

Ja siinä hetkessä oli valtava maanjäristys, ja kymmenesosa kaupungeista sortui, ja maanjäristyksessä tapettiin nimekkäitä miehiä seitsemän tuhatta, ja muut olivat pelossa ja antoivat kunnian Jumalalle, joka on taivaissa. – Ilm.11:13 aramea

Ja sillä hetkellä tapahtui suuri maanjäristys, ja kymmenes osa kaupunkia kukistui, ja maanjäristyksessä sai surmansa seitsemäntuhatta henkeä, ja muut peljästyivät ja antoivat taivaan Jumalalle kunnian. – Ilm.11:1-2 KR38

 

Katso, kaksi ”voi!” on mennyt, ja katso, kolmas ”voi!” tulee pian! – Ilm.11:14 aramea

Toinen "voi!" on mennyt; katso, kolmas "voi!" tulee pian. – Ilm.11:14 KR38

 

Ja seitsemäs enkeli päästi pasuunan äänen, ja taivaissa oli valtavat äänet, jotka sanoivat, ”meidän maailmamme Jumala ja hänen Messiaansa kuningaskunta on tullut, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti!” – Ilm.11:15 aramea

Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti." – Ilm.11:15 KR38

 

Ja kaksikymmentä neljä vanhinta, nämä, jotka ovat Jumalan edessä, istuvat valtaistuimiensa yllä, kaatuivat kasvoilleen ja palvoivat Jumalaa. Sanoen, kiitämme sinua, Herra Jumala, kaiken ylläpitäjä, joka on, ja on ollut, sillä olet ottanut valtavan voimasi ja sinä hallitset. – Ilm.11:16-17 aramea

Ja ne kaksikymmentä neljä vanhinta, jotka istuivat valtaistuimillaan Jumalan edessä, lankesivat kasvoillensa ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen: "Me kiitämme sinua, Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka olet ja joka olit, siitä, että olet ottanut suuren voimasi ja ottanut hallituksen. – Ilm.11:16-17 KR38

 

Ja kansakunnat vihastuivat, ja sinun vihasi on tullut, ja on aika tuomita kuolleet, ja antaa palkka palvelijoillesi profeetoille, ja pyhille, ja niille, jotka ovat pitäneet nimesi, vähäisille kuin suuriarvoisillekin, ja sinä tuhoat nuo, jotka ovat turmelleet maan. – Ilm.11:18 aramea

Ja pakanakansat ovat vihastuneet, mutta sinun vihasi on tullut, ja tullut on aika tuomita kuolleet ja maksaa palkka sinun palvelijoillesi profeetoille ja pyhille ja niille, jotka sinun nimeäsi pelkäävät, pienille ja suurille, ja turmella ne, jotka maan turmelevat." – Ilm.11:18 KR38

 

Ja temppeli taivaissa avattiin, ja hänen liittonsa arkki tuli näkyviin temppeliin, ja oli salamoita ja ukkosia, ja ääniäja maanjäristyksiä, ja valtavia rakeita. – Ilm.11:19 aramea

Ja Jumalan temppeli taivaassa aukeni, ja hänen liittonsa arkki näkyi hänen temppelissään, ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää ja maanjäristystä ja suuria rakeita. – Ilm.11:19 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/