6. marras, 2017

Ilmestyskirja luku 9

Uuden Testamentin käännösten vertailu Ilmestyskirja luku 9: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/ilmestyskirja.pdf

 

Ja viides enkeli päästi äänen, ja minä näin: tähti, joka putosi taivaista maan päälle, ja sille annettiin syvyydenkaivon avain. Ja kuopasta kohosi savu, kuin valtavan, kuumennetun uunin savu, ja aurinko ja ilma pimenivätkaivon savusta. – Ilm.9:1-2 aramea

Ja viides enkeli puhalsi pasunaan; niin minä näin tähden, taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain; ja se avasi syvyyden kaivon, ja kaivosta nousi savu, niinkuin savu suuresta pätsistä, ja savu pimitti auringon ja ilman. – Ilm.9:1-2 KR38

 

Ja savusta kohosi heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin se käskyvalta, joka on maan skorpioneilla. Ja niille sanottiin, ”älkää vahingoittako maan ruohoa, eikä mitään vihreää, eikä puita, paitsi niitä ihmislapsia, joilla ei ole otsassaan sitä Jumalan sinettiä”. – Ilm.9:3-4 aramea

Ja savusta lähti heinäsirkkoja maan päälle, ja niille annettiin valta, niinkuin maan skorpioneilla on valta; ja niille sanottiin, etteivät ne saa vahingoittaa maan ruohoa eikä mitään vihantaa eikä yhtään puuta, vaan ainoastaan niitä ihmisiä, joilla ei ole Jumalan sinettiä otsassaan.  – Ilm.9:3-4 KR38

 

Eikä heidän annettu tappaa heitä, vaan kärsiä viisi kuukautta, ja heidän ahdistuksensa oli kuin skorpionin ahdistus, kun ne putoavat ihmisten ylle. Ja niissä päivissä ihmislapset hakeutuvat kuolemalle, eivätkä sitä löydä, ja kaipaavat kuolla – ja kuolema pakenee heitä. – Ilm.9:5-6 aramea

Ja niille annettiin valta vaivata heitä viisi kuukautta, vaan ei tappaa heitä; ja ne vaivasivat, niinkuin vaivaa skorpioni, kun se ihmistä pistää. Ja niinä päivinä ihmiset etsivät kuolemaa, eivätkä sitä löydä; he haluavat kuolla, mutta kuolema pakenee heitä. – Ilm.9:5-6 KR38

 

Ja heinäsirkkojen kaltaisuus oli kuin taistelulle valmistettujen sotahevosten kaltaisuus, ja päänsä yllä kuin kruunut, kultaisen kaltaiset, ja heidän kasvonsa olivat kuin kuolevaisten kasvot. – Ilm.9:7 aramea

Ja heinäsirkat olivat sotaan varustettujen hevosten kaltaiset, ja niillä oli päässään ikäänkuin seppeleet, kullan näköiset, ja niiden kasvot olivat ikäänkuin ihmisten kasvot  – Ilm.9:7 KR38

 

Ja niiden hiukset olivat kuin naisten hiukset, ja hampaansa kuin leijonien. Ja niillä oli rintakilvet, kuin rautaiset rintakilvet, ja niiden siipien ääni oli kuin monien hevosvaunujen ääni, kun ne kiirehtivät taisteluun.  – Ilm.9:8-9 aramea

ja niillä oli hiukset niinkuin naisten hiukset, ja niiden hampaat olivat niinkuin leijonain hampaat.Ja niillä oli haarniskat ikäänkuin rautahaarniskat, ja niiden siipien kohina oli kuin sotavaunujen ryske monien hevosten kiitäessä taisteluun. – Ilm.9:8-9 KR38

 

Ja niillä on hännät, kuin skorpionin hännän kaltaiset, ja ne pistivät hännillään, ja niillä oli valta vahingoittaa ihmislapsia viisi kuukautta. – Ilm.9:10 aramea

Ja niillä oli pyrstöt niinkuin skorpioneilla ja pistimet, ja pyrstöissänsä niillä oli voima vahingoittaa ihmisiä viisi kuukautta. – Ilm.9:10 KR38

 

Ja niiden kuninkaana oli syvyyden enkeli, jonka nimi on hebreaksi Abdo, ja arameaksi hänen nimensä on Shra. – Ilm.9:11 aramea

Niillä oli kuninkaanaan syvyyden enkeli, jonka nimi hebreaksi on Abaddon ja kreikaksi Apollyon. – Ilm.9:11 KR38

 

Yksi ”voi” on mennyt, katso, vielä tulee kaksi ”voi!” – Ilm.9:12 aramea

Ensimmäinen "voi!" on mennyt; katso, tulee vielä kaksi "voi!"-huutoa tämän jälkeen. – Ilm.9:12 KR38

 

Näiden jälkeen kuudes enkeli päästi äänen, ja minä kuulin äänen, yksi niistä neljästä sen kultaisen alttarin sarvesta, joka on Jumalan edessä. Joka sanoi sille kuudennelle enkelille – hänelle, jolla on pasuuna – että vapauttaa ne neljä enkeliä, jotka ovat vangittuina valtavalla Eufrat - virralla. – Ilm.9:13-14 aramea

Ja kuudes enkeli puhalsi pasunaan; niin minä kuulin äänen tulevan kultaisen alttarin neljästä sarvesta, Jumalan edestä, ja se sanoi kuudennelle enkelille, jolla oli pasuna: "Päästä ne neljä enkeliä, jotka ovat sidottuina suuren Eufrat-virran varrella."  – Ilm.9:13-14 KR38

 

Ja neljä enkeliä vapautettiin; nämä, jotka oli valmistettu sille hetkelle ja päivälle, ja kuukaudelle ja vuodelle, tappaakseen ihmislapsista kolmasosa. 16 Ja sotajoukon ratsastajien määrä oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta - minä kuulin niiden määrän. – Ilm.9:15-16 aramea

Silloin päästettiin ne neljä enkeliä, jotka hetkelleen, päivälleen, kuukaudelleen ja vuodelleen olivat valmiina tappamaan kolmannen osan ihmisistä. Ja ratsuväen joukkojen luku oli kaksikymmentä tuhatta kertaa kymmenen tuhatta; minä kuulin niiden luvun.

 

Ja samoin näin näyssä hevosia, ja niiden yllä istuvilla oli rintakilvet, tuliset ja vaaleansinistä tulikiveä, ja hevosten päät olivat kuin leijonien päät, ja niiden suusta lähti tulta ja tulikiveä ja savua. – Ilm.9:17 aramea

Ja tämänkaltaisilta minusta näyttivät hevoset ja niiden selässä istujat näyssä: ratsastajilla oli tulipunaiset ja tummansinervät ja tulikivenkeltaiset haarniskat; ja hevosten päät olivat kuin leijonain päät, ja niiden suusta lähti tuli ja savu ja tulikivi. – Ilm.9:17 KR38

 

Ja näistä kolmesta vitsauksesta tapettiin kolmasosa ihmislapsista; tulesta ja tulikivestä ja savusta, joka lähti niiden suusta. – Ilm.9:18 aramea

Näistä kolmesta vitsauksesta sai kolmas osa ihmisiä surmansa: tulesta ja savusta ja tulikivestä, jotka lähtivät niiden suusta. – Ilm.9:18 KR38

 

Sillä hevosten voima on heidän suussaan, sekä heidän hännässään. – Ilm.9:19 aramea

Sillä hevosten voima oli niiden suussa ja niiden hännässä; niiden hännät näet olivat käärmeitten kaltaiset, ja niissä oli päät, joilla ne vahingoittavat. – Ilm.9:19 KR38

 

Ja loput ihmislapsista, joita ei tapettu näissä vitsauksissa, eivät tehneet parannusta kättensä töistä, eivätkä lakanneet palvomasta riivaajia ja kultaisia ja hopeisia, ja pronssisia ja puisia ja kivisiä epäjumalia, niitä, jotka eivät pysty näkemään eikä kuulemaan, tai kävelemään.Eivätkä tehneet parannusta murhaamisistaan ja pahuudestaan ja haureudestaan. – Ilm.9:20-21 aramea

Ja jäljelle jääneet ihmiset, ne, joita ei tapettu näillä vitsauksilla, eivät tehneet parannusta kättensä teoista, niin että olisivat lakanneet kumartamasta riivaajia ja kultaisia ja hopeaisia ja vaskisia ja kivisiä ja puisia epäjumalankuvia, jotka eivät voi nähdä eikä kuulla eikä kävellä. He eivät tehneet parannusta murhistaan eikä velhouksistaan eikä haureudestaan eikä varkauksistaan –Ilm.9:20-21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/