19. loka, 2017

Ilmestyskirja luku 7

Uuden Testamentin käännösten vertailu Ilmestyskirja luvut 7: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/ilmestyskirja.pdf

 

Ja tämän jälkeen minä näin, neljä enkeliä seisoi maan neljän kulman yllä, ja pitelevän neljää tuulta, ettei tuuli puhalla maan yllä, eikä veden yllä, eikä minkään puun yllä. Ja minä näin toisen enkelin kohoavan auringon noususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi kovalla äänellä näille neljälle enkelille, joille annettiin vahingoittaa maata ja merta. Ja sanoi, ”älkää vahingoittako maata eikä merta, eikä puilta, ennen kuin sinetöimme Jumalan palvelijat otsistaan”. – Ilm.7:1-3 aramea

Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." – Ilm.7:1-3 KR38

 

Ja minä kuulin niiden määrän, jotka oli sinetöity; sata neljäkymmentä neljä ruhtinasta kaikista Israelin sukukunnista. – Ilm.7:4 aramea

Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:  – Ilm.7:4 KR38

 

Jehudan sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Rubilin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Gadin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta. Asherin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Manassen sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta. Shimeonin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Issakarin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Levin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta. Zebulonin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Josefin sukukunnasta kaksitoista ruhtinasta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista ruhtinastasinetöity!  – Ilm.7:5-8 aramea

Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadinsukukunnasta kaksitoista tuhatta, Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä. – Ilm.7:5-8 KR38

 

Sen jälkeen minä näin monet kansanjoukot, joita ei ollut mahdollista laskea, kaikista kansoista ja sukukunnista, ja kansakunnista ja kielistä, jotka seisoivat valtaistuimen edessä, ja Karitsan edessä, pukeutuneina valkoisiin vaatteisiin, ja palmun lehdet käsissään. Ja he huusivat valtavalla äänellä ja sanoivat, ”Pelastus Jumalallemme, ja valtaistuimen yllä istuvalle, ja Karitsalle!”  – Ilm.7:9-10 aramea

Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta."  – Ilm.7:9-10 KR38

 

Ja ne kaikki enkelit olivat seisomassa valtaistuimen ja vanhimpien ympärillä, ja niiden neljän olennon, ja he kumartuivat kasvoilleen valtaistuimen edessä. He sanoivat, ”Amen! Kirkkaus ja siunaus ja viisaus, ja armojen tunnustus ja kunnia, ja elämä ja pelastus, meidän Jumalallemme, aina ja iankaikkisesti, amen!” – Ilm.7:11-12 aramea

Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat Jumalaa, sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!" – Ilm.7:11-12 KR38

 

Ja yksi vanhimmista vastasi, ja sanoi minulle, ”keitä nämä ovat, jotka ovat pukeutuneet valkoisiin vaatteisiin, ja mistä he ovat tulleet?” Ja minä sanoin hänelle, ”herrani, sinä sen tiedät.” Ja hän sanoi minulle, ”nämä ovat niitä, jotka ovat tulleet siitä valtavasta kärsimyksestä, ja ovat puhdistaneet vaatteensa, ja valkaisseet ne Karitsan veressä.” Tämän tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä, ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja valtaistuimen yllä istuva on kulkeva heidän kanssaan. – Ilm.7:13-15 aramea

Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä. Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. – Ilm.7:14-15 KR38

 

Ei heillä ole oleva nälkää, eivätkä he janoa, eikä aurinko ole putoava heidän ylleen, eikä mikään kuumuus. Sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on paimentava heitä, ja johdattaa heidät elämän äärelle, ja vesien lähteiden äärelle, ja hän on pyyhkivä kaikki kyyneleet heidän silmistään. – Ilm.7:16-17 aramea

Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." – Ilm.7:16-17 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/