23. huhti, 2017

Roomalaiset luku 1

Uuden Testamentin käännösten vertailu Roomalaiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/room.pdf

 

Paulos, Jeshuan, Messiaan työntekijä, kutsuttu ja lähetetty, joka on erotettu Jumalan evankeliumille. Joka on alusta asti luvattu hänen profeettojensa kautta, pyhissä kirjoituksissa. Hänen pojastaan, joka on lihan mukaan syntynyt siitä David’n huoneen siemenestä. - Room.1:1-3 aramea

Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia, jonka Jumala on edeltä luvannut profeettainsa kautta pyhissä kirjoituksissa, hänen Pojastansa - joka lihan puolesta on syntynyt Daavidin siemenestä - Room.1:1-3 KR38

 

Ja hän oli tunnettu Jumalan poikana, voimassa ja hengessä. Pyhä, joka nousi kuolleista; Jeshua, Messias, meidän Herramme!  – Room.1:4 aramea

ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme  – Room.1:4 KR38 🤨

 

Jonka kautta me olemme saaneet siunauksen ja apostolin tehtävän kaikkien kansakuntien keskuudessa, että heistä tulisi kuuliaisia sille hänen nimensä uskollisuudelle. – Room.1:5 aramea

jonka kautta me olemme saaneet armon ja apostolinviran, että syntyisi uskon kuuliaisuus hänen nimeänsä kohtaan kaikissa pakanakansoissa, – Room.1:5 KR38

 

Että myös te olette heidän keskuudestaan kutsuttuja, Jeshuan, Messiaan kautta. Kaikille heille, jotka ovat Roomassa, kutsutut ja pyhät; rauha ja siunaus olkoon teidän kanssanne, Jumalalta, meidän isältämme, ja meidän Herraltamme Jeshualta, Messiaalta!  – Room.1:6-7 aramea

joihin tekin, Jeesuksen Kristuksen kutsumat, kuulutte: kaikille Roomassa oleville Jumalan rakkaille, kutsutuille pyhille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! – Room.1:6-7 KR38

 

Ensimmäisenä, minä kiitän minun Jumalaani, Jeshuan, Messiaan kautta teistä kaikista, sillä teidän uskollisuutenne kuuluu kaikessa maailmassa. Sillä minulle todistaa hän, Jumala, jota minä palvelen häntä hengessä, hänen poikansa evankeliumin kautta, taukoamatta, että koko ajan minua muistutetaan teistä minun rukouksissani. Ja minä toivon armahdusta, että jos tästä minulle aukeaisi Jumalan tahdon tie, että tulen teidän luoksenne. – Room.1:8-10 aramea

Ensiksikin minä kiitän Jumalaani Jeesuksen Kristuksen kautta teidän kaikkien tähden, koska teidän uskoanne mainitaan kaikessa maailmassa.Sillä Jumala, jota minä hengessäni palvelen julistaen hänen Poikansa evankeliumia, on minun todistajani, kuinka minä teitä lakkaamatta muistan,aina rukouksissani anoen, että minä jo vihdoinkin, jos Jumala tahtoo, pääsisin tulemaan teidän tykönne. – Room.1:8-10 KR38

 

Sillä minä olen kovasti halunnut nähdä teidät ja antaa teille sen hengen lahjan, että sen kautta asiat tulisivat teille todellisemmaksi. Ja yhdessä saisimme lohdutusta siinä teidän, ja minun, uskollisuudessa. – Room.1:11-12 aramea 🙂

Sillä minä ikävöitsen teitä nähdä, voidakseni antaa teille jonkun hengellisen lahjan, että te vahvistuisitte se on, että me yhdessä ollessamme virkistyisimme yhteisestä uskostamme, teidän ja minun. – Room.1:11-12 KR38

 

Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte, että minä olen monet kerrat tahtonut tulla teidän luoksenne, ja tähän saakka olen ollut estetty, että minulle olisi teidänkin kauttanne sitä satoa, jota on muissakin kansakunnissa.  – Room.1:13 aramea

Ja minä en tahdo, veljet, teiltä salata, että jo monesti olen päättänyt tulla teidän tykönne saadakseni jonkin hedelmän teidänkin keskuudestanne, niinkuin muidenkin pakanain, mutta olen ollut estetty tähän saakka.  – Room.1:13 KR38

 

Kreikkalaiselle ja barbaarille, viisaille ja tyhmille, jokaiselle minä olen velassa saarnata. Ja minä siis ahkeroin, että minä myös teille, jotka olette Roomassa, saattaisin toivon sanomaa.  – Room.1:14-15 aramea

Kreikkalaisille ja barbaareille, viisaille ja tyhmille minä olen velassa omasta puolestani minä siis olen altis teillekin, Roomassa asuvaisille, julistamaan evankeliumia. – Room.1:14-15 KR38

 

Sillä minä en sitä evankeliumia häpeä, koska se on Jumalan voima elämää varten, kaikkien niiden, jotka siihen uskovat, juutalaiselle ensin ja myös aramealaiselle. Sillä siinä se Jumalan vanhurskaus ilmestyy, uskollisuudesta uskollisuuteen, niin kuin kirjoitettu on, että ”vanhurskas on elävä uskollisuudesta”. – Room.1:16-17 aramea

Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta." – Room.1:16-17 KR38

 

Sillä se Jumalan viha on ilmestynyt taivaista, yli kaiken vääryyden ja ihmisten pahuuden, näiden, jotka pitävät totuutta vääryydessä. Koska Jumalan tunteminen on paljastunut heidän keskuudessaan, sillä Jumala itse on sen heidän kauttaan paljastanut. – Room.1:18-19 aramea

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.  – Room.1:18-19 KR38

 

Sillä Jumalan salatut asiat ovat maailman perustamisesta saakka olleet hänen luomakunnalleen ymmärryksen kautta näkyviä, ja hänen voimansa ja hänen iankaikkinen jumaluutensa, etteivät he voisi puolustautua. Koska he tunsivat Jumalan, eivätkä sen mukaan Jumalaa kirkastaneet, eivätkä häntä kiittäneet, vaan olivat hylättäviä ajattelutavoissaan, ja heidän ymmärtämätön sydämensä oli paadutettu. – Room.1:20-21 aramea 🙂

Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. – Room.1:20-21 KR38

 

Ja sieluissaan he toivoivat olevansa viisaita, he ovatkin hulluja! Ja he vaihtoivat Jumalan turmeltumattoman kirkkauden miehen kuvapatsaan kaltaisuuteen, joka on turmeltunut, ja on lintujen ja nelijalkaisten ja maan matelijoiden kaltaisuudessa  – Room.1:22-23 aramea

*  Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.  – Room.1:22-23 KR38

 

Tämän tähden Jumala on heidät luovuttanut heidän sydäntensä saastaisille himoille, että itse häpäisevät heidän ruumiinsa. Ja he vaihtoivat Jumalan totuuden valheen kautta, ja kunnioittivat ja palvelivat luotuja parempana kuin niiden Luojaa, häntä, jolle ylistykset ja siunaukset, aina ja iankaikkisesti, amen. – Room.1:24-25 aramea

Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa, nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen. – Room.1:24-25 KR38

 

Tämän tähden Jumala on luovuttanut heidät häpeällisille sairauksille, sillä heidän naisensa vaihtoivat sen luonnollisen tottumuksensa pois, ja menevät sellaisen tavan mukaan, joka ei ole luonnollinen. Ja vielä, siten myös heidän miespuolisensa jättivät sen luonnollisen tottumuksen naispuolisia kohtaan, ja juhlivat himossaan, toinen toisensa päällä, ja miespuoliset miespuolisten päällä, häpeällistä tehden, ja saivat omassa olemuksessaan ottaa vastaan sen palkinnon, joka oli oikeaa heidän eksymiselleen. – Room.1:26-27 aramea  😥

Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen; samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.  – Room.1:26-27 KR38

 

Ja niin kuin he päättivät omissa sieluissaan, etteivät halua tulla tuntemaan Jumalaa, Jumala on luovuttanut heidät turhuuden ajatuksille, että he tekisivät sellaisia, mitä ei tule tehdä. – Room.1:28 aramea

Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.  – Room.1:28 KR38

 

Ollessaan täynnä kaikkea vääryyttä ja haureutta, ja katkeruutta ja pahuutta, ja ahneutta ja kateutta, ja murhaa ja riitelyä, ja petosta ja pahaa ajattelutapaa. Ja he ovat valittajia ja toisista pahaa puhuvia ja Jumalan inhoajia, häpeällisiä, ylpeitä, kerskailijoita. He osaavat tehdä pahaa! Järki puuttuu, ollessaan vanhemmilleen tottelemattomia. Eivätkä ole vakaita, eikä heillä ole rakkautta eikä rauhaa, eikä heissä ole sitä armoa. – Room.1:29-31 aramea

He ovat täynnänsä kaikkea vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, täynnä kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä;ovat korvaankuiskuttelijoita, panettelijoita, Jumalaa vihaavaisia, väkivaltaisia, ylpeitä, kerskailijoita, pahankeksijöitä, vanhemmilleen tottelemattomia, vailla ymmärrystä, luotettavuutta, rakkautta ja laupeutta  – Room.1:30-31 KR38

 

Ne jotka vaikka tietävätkin Jumalan tuomion, että ne, jotka näiden kaltaisia harjoittavat, ovat syyllisiä kuolemalle, eivät ainoastaan niitä tee, vaan ovat jopa liitossa niiden kanssa, jotka näitä tekevät!  - Room.1:32 aramea

jotka, vaikka tuntevat Jumalan vanhurskaan säädöksen, että ne, jotka senkaltaisia tekevät, ovat kuoleman ansainneet, eivät ainoastaan itse niitä tee, vaan vieläpä osoittavat hyväksymistä niille, jotka niitä tekevät. – Room.1:32 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi