UT:n opetuksia ja vertailuja

23. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Filippiläiset luku 1: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/filippos.pdf

 

Paulos ja Timoteos, Messias Jeshuan palvelijat, kaikille niille pyhille, jotka ovat Messias Jeshuassa; jotka ovat Filippoksessa, vanhinten ja seurakuntapalvelijoiden kanssa. Siunaus kanssanne, ja rauha, isästämme Jumalasta, ja meidän Herrastamme Jeshuasta, Messiaasta. – Fil.1:1-2 aramea

Paavali ja Timoteus, Kristuksen Jeesuksen palvelijat, kaikille pyhille Kristuksessa Jeesuksessa, jotka ovat Filippissä, sekä myös seurakunnan kaitsijoille ja seurakuntapalvelijoille. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! – Fil.1:1-2 KR38

 

Minä kiitän aina minun Jumalaani teitä muistaessani, kaikissa esirukouksissani teidän puolestanne, ja iloiten minä rukoilen, työtoveruutenne puolesta, joka on ollut evankeliumissa ensimmäisestä päivästä tähän saakka. – Fil.1:3-5 aramea Hyvä

Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka, – Fil.1:3-5 aramea

 

Koska minä luotan tähän, että hän, joka aloitti teissä hyvän työn, hän on täyttävä sen, meidän Herramme, Messias Jeshuan päivälle saakka. – Fil.1:6 aramea

varmasti luottaen siihen, että hän, joka on alkanut teissä hyvän työn, on sen täyttävä Kristuksen Jeesuksen päivään saakka. – Fil.1:6 KR38

 

Sillä siten on minun puhdasta ajatella teitä kaikkia, koska teidät on minun sydämeeni asetettu, ja minun kahleissani ja puolustaessani evankeliumin totuutta te olette minun työtovereitani, siunauksessa. – Fil.1:7 aramea Hyvä

Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. – Fil.1:7 KR38

 

Sillä hän, Jumala, on minun todistajani, että kuinka paljon minä teitä rakastan, Messias Jeshuan armon kautta. – Fil.1:8 aramea

Sillä Jumala on minun todistajani, kuinka minä teitä kaikkia ikävöitsen Kristuksen Jeesuksen sydämellisellä rakkaudella. – Fil.1:8 KR38

 

Ja tätä minä taas rukoilen, että lisääntyköön ja vallitkoon teidän rakkautenne tiedon kautta, ja kaikessa hengen ymmärryksessä. Että erottaisitte ne asiat, jotka ovat sopivia, ja olisitte puhtaat, ilman loukkausta, Messiaan päivänä. Ja täynnä sitä vanhurskauden hedelmää, joka on Messias Jeshuassa, Jumalalle kirkkaudeksi ja kunniaksi. – Fil.1:9-11 aramea Hyvä

Ja sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on, että te Kristuksen päivään saakka olisitte puhtaat ettekä kenellekään loukkaukseksi, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan, Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi. – Fil.1:9-11 KR38

 

Mutta minä tahdon, veljeni, että te tietäisitte, että minun tilani tuli enemmän evankeliumin edistämiseksi. Samoin myös minun kahleeni ovat ilmestyneet Messiaan kautta koko keisarin henkivartiostolle, ja jokaiselle muullekin. – Fil.1:12-13 aramea

Mutta minä tahdon, että te, veljet, tietäisitte, että se, mitä minulle on tapahtunut, on koitunutkin evankeliumin menestykseksi, niin että koko henkivartioston ja kaikkien muiden tietoon on tullut, että minä olen kahleissa Kristuksen tähden, – Fil.1:12-13 KR38

 

Ja monet veljet, jotka ovat Herrassa, ovat luottavaisia minun kahleideni tähden, ja saaneet enemmän rohkeutta, vailla pelkoa puhuakseen Jumalan sanaa. Ja jotkut saarnaavat kateudesta ja riidasta, mutta jotkut hyvästä tahdosta ja rakkaudesta Messiaaseen. Koska he tietävät, että minut on osoitettu, että evankeliumia puolustamaan. – Fil.1:14-16 aramea

ja että useimmat veljistä, saaden Herrassa uskallusta minun kahleistani, yhä enemmän rohkenevat pelkäämättä puhua Jumalan sanaa. Muutamat tosin julistavat Kristusta kateudestakin ja riidan halusta, mutta toiset hyvässä tarkoituksessa: nämä tekevät sitä rakkaudesta, koska tietävät, että minut on pantu evankeliumia puolustamaan, – Fil.1:14-16 KR38

 

Mutta ne, jotka riidan kautta saarnaavat Messiasta, eivät ole vilpittömiä, vaan he toivovat, että lisäisivät kärsimystä minun kahleilleni. – Fil.1:17 aramea

nuo toiset taas julistavat Kristusta itsekkyydestä, epäpuhtaalla mielellä, luullen tuottavansa minulle murhetta kahleissani – Fil.1:17 KR38

 

Ja tässä minä olen iloinnut, ja iloitsen, että Messiasta kaikilla tavoilla saarnataan, olipa teeskennellen tai totuudessa. Sillä minä tiedän, että nämä katsotaan minulle elämää varten, teidän esirukoustenne kautta, ja Messias Jeshuan hengen lahjan kautta. – Fil.1:18-19 aramea Hyvä

Vaan mitäpä tuosta, kunhan Kristusta vain tavalla tai toisella julistetaan, joko näön vuoksi tai totuudessa! Ja siitä minä iloitsen, ja olen vastakin iloitseva. Sillä minä tiedän, että tämä on päättyvä minulle pelastukseksi teidän rukoustenne kautta ja Jeesuksen Kristuksen Hengen avulla, – Fil.1:18-19 aramea

 

Niin kuin minä toivon ja odotan, etten missään häpeäisi, vaan kuin peittämättömin kasvoin, koko ajan ja myös nyt, Messias kirkastuisi minun ruumiini kautta, elämässä tai kuolemassa. – Fil.1:20 aramea

minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niinkuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. – Fil.1:20 KR38

 

Sillä minun elämäni on hän, Messias, ja jos kuolen, se on minulle hyödyksi. – Fil.1:21 aramea Hyvä

Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. – Fil.1:21 KR38 HämmentynytHuono

 

Mutta jos myös näissä eläminen, lihassa, saa aikaan hedelmää tekojeni kautta, minä en tiedä, mitä itselleni valitsen. – Fil.1:22 aramea

Mutta jos minun on eläminen täällä lihassa, niin siitä koituu hedelmää työlleni, ja silloin en tiedä, minkä valitsisin. – Fil.1:22 KR38

 

Sillä minua ahdistaa nämä kaksi; minä haluaisin poistua, että olisin Messiaan kanssa, ja tämä olisi minulle paljon parempi. Vaan minua myös ahdistaa ruumiissani viipyminen, teidän tahtonne tähden. – Fil.1:23-24 aramea

Ahtaalla minä olen näiden kahden välissä: halu minulla on täältä eritä ja olla Kristuksen kanssa, sillä se olisi monin verroin parempi; mutta teidän tähtenne on lihassa viipymiseni tarpeellisempi. – Fil.1:23-24 KR38

 

Ja tämän minä varmasti tiedän, että minä jään ja pysyn, teidän iloksenne ja uskollisuutenne kasvatukseksi. Että kun tulen taas teidän luoksenne, minun kauttani enentyisi teidän kerskauksenne, joka on yksin Messias Jeshuassa. – Fil.1:25-26 aramea

Ja kun olen tästä varma, niin minä tiedän jääväni eloon ja viipyväni kaikkien teidän luonanne teidän edistymiseksenne ja iloksenne uskossa, että teidän kerskaamisenne minusta olisi yhä runsaampi Kristuksessa Jeesuksessa, kun minä taas tulen teidän tykönne. – Fil.1:25-26 KR38

 

Niin kuin on sopivaa evankeliumille, että olette Messiaan ohjattavina, että jos tulen, teidät näkisin, ja jos minä olen poissa, kuulisin teistä, että te seisotte yhdessä hengessä ja yhdessä sielussa, ja kirkastatte kuin yhtenä sitä evankeliumin uskollisuutta. – Fil.1:27 aramea Hyvä

Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, – Fil.1:27 KR38

 

Älkääkä missään horjuko näistä, jotka seisovat meitä vastaan, herättääkseen oman kadotuksensa, ja teille elämäksi. Ja tämä on teille Jumalalta annettu, että ette olisi uskollisia hänessä, Messiaassa, ainoastaan uskoessanne, vaan myös, jos hänen kasvojensa tähden kärsitte. Ja että kestäisitte sen kamppailun, niin kuin sen, jonka te olette minun kauttani nähneet, ja nytkin minusta kuulette. – Fil.1:28-30 aramea Hyvä

vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan. – Fil.1:28-30 KR38 HämmentynytHuono

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

23. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Johannes luku 5: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/joh1.pdf

 

Kaikki, jotka uskovat, että Jeshua on se Messias, ovat saaneet alkunsa Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa vanhempia, rakastaa myös häntä, joka on hänestä saanut alkunsa. – 1.Joh.5:1 aramea Hyvä

Jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt; ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, rakastaa myöskin sitä, joka hänestä on syntynyt. – 1.Joh.5:1 KR38 Hämmentynyt

 

Ja tämän kautta me tiedämme, että me rakastamme Jumalan lapsia; kun me rakastamme Jumalaa ja teemme hänen käskynsä. Sillä tämä on Jumalan rakkautta, että pitää hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaita. – 1.Joh.5:2-3 aramea

Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat; – 1.Joh.5:2-3 KR38

 

Koska jokainen, joka on saanut alkunsa Jumalasta, voittaa maailman, ja tämä on se voitto, joka voittaa maailman: meidän uskollisuutemme. Sillä kuka on se, joka voittaa maailman? Sellainen, joka uskoo, että Jeshua on hän, Jumalan poika. – 1.Joh.5:4-5 aramea

sillä kaikki, mikä on syntynyt Jumalasta, voittaa maailman; ja tämä on se voitto, joka on maailman voittanut, meidän uskomme. Kuka on se, joka voittaa maailman, ellei se, joka uskoo, ettäJeesus on Jumalan Poika – 1.Joh.5:4-5 KR38

 

Tämä, joka tuli veden ja veren kautta, Jeshua, Messias. Ei hän tullut ainoastaan veden kautta, vaan veden ja veren. Ja henki todistaa, että se henki on totuus. Ja on kolme todistamassa; henki ja vesi ja veri, ja ne kolme ovat yhdessä. – 1.Joh.5:6-8 aramea Hyvä

Hän on se, joka on tullut veden ja veren kautta, Jeesus Kristus, ei ainoastaan vedessä, vaan vedessä ja veressä; ja Henki on se, joka todistaa, sillä Henki on totuus. Sillä kolme on, jotka todistavat: Henki ja vesi ja veri, ja ne kolme pitävät yhtä. – 1.Joh.5:6-8 KR38

 

Jos me otamme vastaan ihmislasten todistuksen, kuinka paljon suurempi onkaan se yksi Jumalan todistus? Ja tämä on se Jumalan todistus, joka todistaa hänen omasta pojastaan.  – 1.Joh.5:9 aramea

Jos me otamme vastaan ihmisten todistuksen, niin onhan Jumalan todistus suurempi. Ja tämä on Jumalan todistus, sillä hän on todistanut Pojastansa. – 1.Joh.5:9 KR38

 

Kaikki, jotka uskovat Jumalan pojan kautta, heillä on tämä todistus omassa sielussaan. Kaikki, jotka eivät usko, tekevät Jumalasta valehtelijaa, kun eivät usko sitä todistusta, jolla Jumala todistaa pojastaan. Ja tämä on se todistus; Jumala antoi meille iankaikkisen elämän, ja nämä elämät ovat hänen poikansa kautta. – 1.Joh.5:10-11 aramea

Joka uskoo Jumalan Poikaan, hänellä on todistus itsessänsä; joka ei usko Jumalaa, tekee hänet valhettelijaksi, koska hän ei usko sitä todistusta, jonka Jumala on todistanut Pojastansa. Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa. – 1.Joh.5:10-11 KR38

 

Jokainen, joka liittyy Poikaan, liittyy myös siihen elämään. Ja jokainen, joka ei liity Jumalan poikaan; hänelle ei ole elämää! Minä kirjoitin teille nämä, että te tietäisitte, että teille on iankaikkinen elämä; niille, jotka uskotte hänen, Jumalan pojan, nimen kautta.  – 1.Joh.5:12-13 aramea Hyvä

Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä  – 1.Joh.5:12-13 KR38 Hämmentynyt

 

Ja meillä on tämä luottamus häntä kohtaan, että kaikki, mitä me pyydämme häneltä, hänen tahtonsa mukaan, hän meitä kuulee. Ja jos me luotamme, että hän kuulee meitä siinä, mitä pyydämme häneltä, meillä on varmuus, että me saamme pyytämämme – sen, mitä me häneltä pyydämme. – 1.Joh.5:14-15 aramea

Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltäanoneet. – 1.Joh.5:14-15 KR38

 

Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä; sellaista syntiä, jota ei ole kuolemalle tuomittu, pyytäköön, ja hänelle annetaan elämä – niille, jotka eivät tee sellaista syntiä, joka on kuolemalle tuomittu. Sillä kuoleman syntiä on, eikä tällaiselle tule kenenkään esirukoilla, sanon minä, Sillä kaikki vääryys on syntiä, ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. – 1.Joh.5:16-17 aramea

Jos joku näkee veljensä tekevän syntiä, joka ei ole kuolemaksi, niin rukoilkoon, ja hän on antava hänelle elämän, niille nimittäin, jotka eivät tee syntiä kuolemaksi. On syntiä, joka on kuolemaksi; siitä minä en sano, että olisi rukoiltava. Kaikki vääryys on syntiä. Ja on syntiä, joka ei ole kuolemaksi. – 1.Joh.5:16-17 KR38

 

Ja me tiedämme, että jokainen, joka on saanut alkunsa Jumalasta, ei tee syntiä. Sillä hän, joka on saanut Jumalasta alkunsa, pitää huolta omasta sielustaan, ja paha ei pääse sen lähelle. – 1.Joh.5:18 aramea

Me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä; vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. – 1.Joh.5:18 KR38

 

Me tiedämme, että me olemme Jumalasta, ja kaikki maailma on pahan kautta sidottuna. – 1.Joh.5:19 aramea

Me tiedämme, että olemme Jumalasta, ja koko maailma on pahan vallassa. – 1.Joh.5:19 KR38

 

Ja me tiedämme, että Jumalan poika on tullut, ja antanut meille sen mielen, että tunnemme sen totuuden, ja olisimme hänessä, totuudessa, hänen pojassaan Jeshuassa, tässä Messiaassa. Jumala on totuus ja iankaikkinen elämä. – 1.Joh.5:20 aramea Hyvä

Mutta me tiedämme, että Jumalan Poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen, tunteaksemme sen Totisen; ja me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. – 1.Joh.5:20 KR38 HämmentynytHuono

 

Lapseni, varjelkaa sielunne epäjumalien kunnioittamisesta! – 1.Joh.5:21 aramea Hyvä

Lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. – 1.Joh.5:21 KR38 Hämmentynyt

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

23. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu 1.Johannes luku 4: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/joh1.pdf

 

Rakkaani, älkää kaikkia henkiä uskoko, vaan käyttäkää hengen erottelukykyä, ovatko ne Jumalasta, koska maailmaan on lähtenyt monia valheen profeettoja. - 1.Joh.4:1 aramea Hyvä

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta; sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan. - 1.Joh.4:1 KR38

 

Tämän kautta te tunnistatte Jumalan hengen; jokainen henki, joka tunnustaa, että Jeshua on se lihaksi tullut Messias, se on Jumalasta. Ja jokainen henki, joka ei tunnusta, että Jeshua on tullut lihassa, se ei ole Jumalasta, vaan tällainen on sen valheen messiaasta, josta te olette kuulleetkin, että hän tulee, ja se on tästä maailmasta. - 1.Joh.4:2-3 aramea Hyvä

Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. - 1.Joh.4:2-3 KR38

 

Mutta te olette Jumalasta, lapset, ja olette voittaneet nämä, koska hän, joka teissä on, on suurempi kuin hän, joka on maailmassa. Ja ne ovat maailmasta. Tämän tähden ne puhuvat maailmasta, ja maailma kuulee heitä. Mutta me olemme Jumalasta, ja hän, joka tuntee Jumalan, kuulee meitä, ja sellainen, joka ei ole Jumalasta, ei kuule meitä. Tämän kautta me ymmärrämme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.  - 1.Joh.4:4-6 aramea

Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät; sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. He ovat maailmasta; sentähden he puhuvat, niinkuin maailma puhuu, ja maailma kuulee heitä. Me olemme Jumalasta. Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen. - 1.Joh.4:4-6 KR38

 

Rakkaani, rakastakaa toinen toistanne sen rakkauden tähden, joka on Jumalasta, ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta saanut alkunsa ja tuntee Jumalan. Koska Jumala on rakkaus, ja jokainen, joka ei rakasta, ei tunne Jumalaa. - 1.Joh.4:7-8 aramea

Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta; ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. - 1.Joh.4:7-8 KR38

 

Tämän kautta Jumalan rakkaus tunnetaan, että Jumala lähetti ainoan poikansa meidän luoksemme maailmaan, että maailma eläisi hänen kauttaan. Tässä on se rakkaus; ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan hän on rakastanut meitä, ja lähetti oman poikansa suojelemaan meitä meidän syntiemme tähden. - 1.Joh.4:9-10 aramea Hyvä

Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus - ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. - 1.Joh.4:9-10 KR38

 

Rakkaani, samoin kuin Jumala rakastaa meitä, myös meidän on rakastettava toinen toistamme. Jumalaa ei ole milloinkaan ihminen nähnyt, mutta jos rakastaa toinen toistaan, Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa täyttyy meissä. - 1.Joh.4:11-12 aramea Hyvä

Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Jos me rakastamme toinen toistamme, niin Jumala pysyy meissä, ja hänen rakkautensa on tullut täydelliseksi meissä. - 1.Joh.4:11-12 KR38

 

Ja tämän kautta me tiedämme, että me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä; että hän on antanut omasta hengestään meille! Ja me olemme nähneet, ja me todistamme, että Isä lähetti oman poikansa lunastamaan maailman. Jokainen, joka tunnustaa Jeshuan kautta, että hän on Jumalan poika – Jumala pysyy hänessä ja hän pysyy Jumalassa. - 1.Joh.4:13-15 aramea

Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille Henkeänsä. Ja me olemme nähneet ja todistamme, että Isä on lähettänyt Poikansa maailman Vapahtajaksi. Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa - 1.Joh.4:13-15 KR38

 

Ja me uskomme ja tunnemme sen rakkauden, joka hänellä, Jumalalla, on meidän puoleemme. Sillä Jumala on se rakkaus, ja jokainen, joka pysyy siinä rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Ja tämän kautta täydellistyy hänen rakkautensa meidän kanssamme; että me saamme olla peittämättömin kasvoin sinä tuomion päivänä, sillä niin kuin hän on, samoin myös me olemme tässä maailmassa. - 1.Joh.4:16-17 aramea Hyvä

Ja me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, mikä Jumalalla on meihin. Jumala on rakkaus, ja joka pysyy rakkaudessa, se pysyy Jumalassa, ja Jumala pysyy hänessä. Näin on rakkaus tullut täydelliseksi meissä, että meillä olisi turva tuomiopäivänä; sillä sellainen kuin hän on, sellaisia mekin olemme tässä maailmassa. - 1.Joh.4:16-17 KR38

 

Rakkaudessa pelkoa ei ole, vaan se täydellinen rakkaus ajaa ulos sen pelon, koska pelko on epäilyksen kautta. Hän, joka pelkää, ei ole täydellinen rakkaudessa. Sen tähden, rakastakaamme Jumalaa, koska hän on meitä rakastanut ensin. - 1.Joh.4:18-19 aramea Hyvä

Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta; ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. - 1.Joh.4:18-19 KR38 Hämmentynyt

 

Mutta jos joku sanoo, että ”minä rakastan Jumalaa”, ja vihaa veljeään, hän valehtelee. Sillä hän, joka ei rakasta omaa veljeään, joka on näkyvä, kuinka hän pystyisi rakastamaan Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt? Ja tämä on se käsky, jonka me olemme häneltä saaneet, että jokainen, joka rakastaa Jumalaa, rakastakoon myös veljeänsä. - 1.Joh.4:20-21 aramea Hyvä

Jos joku sanoo: "Minä rakastan Jumalaa", mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. - 1.Joh.4:20-21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

23. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 3: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Voi! Järki puuttuu, Galata! Kuka teidän keskuudessanne on esteenä, että katso, hän, joka oli kuvainnollisesti teidän silmienne eteen ristiinnaulittuna, Jeshua, Messias, - Gal.3:1 aramea

Oi te älyttömät galatalaiset! Kuka on lumonnut teidät, joiden silmäin eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna? - Gal.3:1 KR38

 

Tämän minä vain tahdon teistä tietää: saitteko te hengen kirjoitetun sanan toteuttamisesta, vai uskollisuuden kuulemisesta? Näin tyhmiäkö te olette, että aloititte hengessä ja nyt, lopetatte lihassa? Turhaanko te kaikki olette vaivaa nähneet? Voi, kunpa se ei olisi turhaa! - Gal.3:2-4 aramea Hyvä

Tämän vain tahdon saada teiltä tietää: lain teoistako saitte Hengen vai uskossa kuulemisesta? Niinkö älyttömiä olette? Te alotitte Hengessä, lihassako nyt lopetatte? Niin paljonko olette turhaan kärsineet? - jos se on turhaa ollut.

 

Sen tähden, hän, joka antoi teille hengen, ja saa aikaan voimaa  – onko se kirjoitetun sanan toteuttamisesta vai uskollisuuden kuuntelemisesta? - Gal.3:5 aramea Hyvä

Joka siis antaa teille Hengen ja tekee voimallisia tekoja teidän keskuudessanne, saako hän sen aikaan lain tekojen vai uskossa kuulemisen kautta, - Gal.3:5 KR38 Hämmentynyt

 

Niin kuin Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Sen tähden tietäkää, että ne, jotka ovat siitä uskollisuudesta, ovat Abrahamin lapsia. - Gal.3:6-7 aramea

samalla tavalla kuin "Aabraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi"? Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. - Gal.3:6-7 KR38

 

Sillä koska Jumala edeltä tiesi, että kansakunnat vanhurskautetaan uskollisuudessa, Abrahamin toivon edessä, niin kuin pyhät kirjoitukset sanovat, että ”sinussa tulevat kaikki kansakunnat siunatuiksi”. Niin siis uskovat ovat siunattuja sen uskovan Abrahamin kautta. - Gal.3:8-9 aramea Hyvä

Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi. Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa. - Gal.3:8-9 KR38 HämmentynytHuono

 

Sillä ne, jotka ovat teoista, ovat sen kirouksen sanan alla, sillä kirjoitettu on, että ”kirottu on jokainen, joka ei tee kaikkea sitä, mitä tässä sanassa on kirjoitettu”. - Gal.3:10 aramea Hyvä

Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee." - Gal.3:10 KR38

 

Sillä se, ettei kukaan puhdistu kirjoitetun sanan kautta, on Jumalalle selvää, koska kirjoitettu on, että ”vanhurskas on elävä sen uskollisuuden kautta”. Sillä se sana ei ollut uskollisuudesta, vaan siitä, että kuka ne on tekevä, jotka ovat siinä kirjoitetut, on siitä elävä. - Gal.3:11-12 aramea Hyvä

Ja selvää on, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain kautta, koska "vanhurskas on elävä uskosta." Mutta laki ei perustaudu uskoon, vaan: "Joka ne täyttää, on niistä elävä." - Gal.3:11-12 KR38

 

Mutta meidät Messias lunasti tuosta sanan kirouksesta, ja hän tuli meidän puolestamme kiroukseksi, sillä kirjoitettu on, ”kirottu olkoon jokainen, joka on puuhun ripustettu”. Että kansakunnissa olisi se Abrahamin siunaus, Messias Jeshuan kautta, ja me saisimme sen hengen lupauksen siinä uskollisuudessa. - Gal.3:13-14 aramea Hyvä

Kristuson lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" - että Aabrahamin siunaus tulisi Jeesuksessa Kristuksessa pakanain osaksi ja me niin uskon kautta saisimme luvatun Hengen. - Gal.3:13-14 KR38

 

Veljeni, kuin perhekunnan ihmisille minä sanon, että sellainen ihmisten liitto, joka on vahvistettu, sitä ei kukaan hylkää, tai siitä mitään vaihda pois. - Gal.3:15 aramea Hyvä

Veljet, minä puhun ihmisten tavalla. Eihän kukaan voi kumota ihmisenkään vahvistettua testamenttia eikä siihen mitään lisätä. - Gal.3:15 KR38 Hämmentynyt

 

Mutta se on lupaus, joka luvattiin Abrahamille ja hänen siemenelleen, eikä hänelle sanottu siemenillesi”, niin kuin monille, vaan ”siemenellesi”, niin kuin yhdelle – hän, joka on Messias. - Gal.3:16 aramea

Mutta nyt lausuttiin lupaukset Aabrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano: "Ja siemenille", ikäänkuin monesta, vaan ikäänkuin yhdestä: "Ja sinun siemenellesi", joka on Kristus. - Gal.3:16 KR38

 

Sillä tämän minä sanon; että se liitto, jonka Jumala alusta vahvisti Messiaan kautta – se sana, joka tuli, neljäsataa kolmekymmentä vuotta myöhemmin, ei voi sitä poistaa, eikä sitä lupausta mitätöidä. - Gal.3:17 aramea Hyvä

Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. - Gal.3:17 KR38 HämmentynytHuono

 

Mutta jos se perintöosa onkin sanasta, eikä Abrahamin lupauksesta? Mutta Jumala antoi sen hänelle lupauksessa. - Gal.3:18 aramea Hyvä

Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.  - Gal.3:18 KR38

 

Miksi sitten se sana on? Se lisättiin luopumuksen tähden, kunnes tulisi se siemen, hän, jolle se lupaus oli, ja se sana annettiin enkelien kautta, välimiehen käden kautta. Mutta välimies ei ollut yhtä varten – mutta Jumala on yksi. - Gal.3:19-20 aramea Hyvä

Mitä varten sitten on laki? Se on rikkomusten tähden jäljestäpäin lisätty olemaan siihen asti, kunnes oli tuleva se siemen, jolle lupaus oli annettu; ja se säädettiin enkelien kautta, välimiehen kädellä. Välimies taas ei ole yhtä varten; mutta Jumala on yksi. - Gal.3:19-20 KR38

 

Onko se sana sitten vastoin Jumalan lupausta? Ei missään tapauksessa! Sillä jos se sana, joka oli annettu, olisi voinut antaa todellisen elämän, silloinhan se vanhurskaus olisi tullut kirjoitetun sanan kautta. - Gal.3:21 aramea Hyvä

Onko sitten laki vastoin Jumalan lupauksia? Pois se! Sillä jos olisi annettu laki, joka voisi eläväksi tehdä, niin vanhurskaus todella tulisi laista. - Gal.3:21 KR38

 

Mutta se kirjoitus on sulkenut kaikki asiat synnin alle, että se lupaus Jeshuan Messiaan uskollisuuden kautta annettaisiin niille, jotka ovat uskovia. - Gal.3:22 aramea Hyvä

Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat. - Gal.3:22 KR38 Hämmentynyt

 

Mutta kunnes se uskollisuus tulisi, se sana oli varjelemassa meitä, kun meidät suljettiin siihen uskollisuuteen, joka oli tuleva ilmestymään. - Gal.3:23 aramea Hyvä

Mutta ennenkuin usko tuli, vartioitiin meitä lain alle suljettuina uskoa varten, joka oli vastedes ilmestyvä. - Gal.3:23 KR38 HämmentynytHuono

 

Sen tähden, se sana oli meille oppaana Messiaan luokse, että meidät siitä uskollisuudesta vanhurskautettaisiin. Mutta kun se uskollisuus tuli, emme olleet oppaan alaisia. - Gal.3:24-25 aramea Hyvä

Niinmuodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhurskaiksi tulisimme. Mutta uskon tultua me emme enää ole kasvattajan alaisia. - Gal.3:24-25 KR38

 

Sillä te kaikki olette Jumalan lapsia, Jeshuan Messiaan uskollisuudessa.  Sillä ne, jotka ovat Messiaassa kastetut, ovat Messiaaseen pukeutuneet. - Gal.3:26-27 aramea

Sillä te olette kaikki uskon kautta Jumalan lapsia Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä kaikki te, jotka olette Kristukseen kastetut, olette Kristuksen päällenne pukeneet. - Gal.3:26-27 KR38

 

Ei ole juutalaista eikä aramealaista, ei ole työntekijää eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä te kaikki olette yksi, te olette Jeshuassa Messiaassa. Ja jos te olette Messiaan, te olette siis hänen, Abrahamin siementään – ja perillisiä sen lupauksen kautta. - Gal.3:28-29 aramea

Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta jos te olette Kristuksen omat, niin te siis olette Aabrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. - Gal.3:28-29 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/

23. touko, 2018

Uuden Testamentin käännösten vertailu Galatalaiset luku 2: Alla olevat Uuden Testamentin jakeet on käännetty kahdesta eri kielestä. Ensin on käännös arameasta ja sen rinnalla on vuoden 1938 käännös (KR38), mikä on johdettu kreikasta. Käännöseroja ei ole erikseen selitetty, jokainen tehköön omat havaintonsa. Vahvennukset ovat erojen havaitsemisen helpottamiseksi. Alla olevat esimerkit aramean käännöksistä löytyvät täältä http://www.apokryfikirjat.com/galtija.pdf

 

Mutta taas, neljäntoista vuoden jälkeen, minä menin ylös Jerusalemiin Barnaban kanssa, ja toin Tituksen mukanani. Mutta minä menin sinne ylös ilmestyksen kautta, ja paljastin heille sen evankeliumin, jota minä julistan kansakuntien keskuudessa, ja osoitin sen kahden kesken niille, jotka jotain olivat, etten olisi turhaan juossut tai juokse. – Gal.2:1-2 aramea Hyvä

Sitten, neljäntoista vuoden kuluttua, minä taas menin ylös Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksenkin mukaani. Mutta minä menin sinne ilmestyksen johdosta ja esitin heille sen evankeliumin, jota julistan pakanain keskuudessa; esitin sen yksityisesti arvokkaimmille heistä, etten ehkä juoksisi tai olisi juossut turhaan. – Gal.2:1-2 KR38 Hämmentynyt

 

Myös Titus, joka oli minun kanssani, joka oli aramealainen – ei pakotettu ympärileikkaukseen. – Gal.2:3 aramea Hyvä

Mutta ei edes seuralaistani Tiitusta, joka oli kreikkalainen, pakotettu ympärileikkauttamaan itseänsä. – Gal.2:3 KR38 Hämmentynyt

 

Mutta niiden väärien veljien tähden, jotka astuivat keskuuteemme vakoilemaan sitä vapautta, joka meillä on Jeshuassa Messiaassa siten orjuuttaakseen minua, Emmekä hetkeksikään taipuneet heidän alistamiselleen, että jatkaisimme teidän kanssanne sen evankeliumin totuutta. – Gal.2:4-5 aramea

Noiden pariimme luikertaneiden valheveljien tähden, jotka orjuuttaakseen meitä olivat hiipineet vakoilemaan vapauttamme, mikä meillä on Kristuksessa Jeesuksessa, me emme hetkeksikään alistuneet antamaan heille myöten, että evankeliumin totuus säilyisi teidän keskuudessanne. – Gal.2:4-5 KR38

 

Mutta nämä, joita jonain pidettiin, eivät olleet minun asiani, sillä Jumala ei katso ihmislasten kasvoihin, mutta nämä eivät ottaneet vastaan tätä asiaa, joka oli minulle laitettu. – Gal.2:6 aramea Hyvä

Ja nuo, joita jonakin pidettiin - millaisia lienevät olleet, ei kuulu minuun; Jumala ei katso henkilöön - nuo arvossapidetyt eivät velvoittaneet minua mihinkään enempään, – Gal.2:6 KR38 Hämmentynyt

 

Vaan päinvastoin, sillä he näkivät, että minulle oli uskottu se ympärileikkaamattomien evankeliumi niin kuin Keefa’lle  se uskottiin ympärileikattujen keskuudessa. Sillä hän, joka rohkaisee Keefa’a siinä ympärileikattujen apostolin työssä, rohkaisee myös minua niiden muiden kansakuntien apostolin työssä.  – Gal.2:7-8 aramea

vaan päinvastoin, kun näkivät, että minulle oli uskottu evankeliumin julistaminen ympärileikkaamattomille, samoin kuin Pietarille sen julistaminen ympärileikatuille - sillä hän, joka antoi Pietarille voimaa hänen apostolintoimeensa ympärileikattujen keskuudessa, antoi minullekin siihen voimaa pakanain keskuudessa - – Gal.2:7-8 KR38

 

Ja kun he tunsivat sen siunauksen, joka minulle oli annettu, Jakob ja Keefa ja Johannan, nämä, joita pidettiin pylväinä, antoivat yhteistyön oikeaa kättä minulle ja Barnaballe, jotka olemme muiden kansakuntien keskuudessa – ja nämä ympärileikattujen keskuudessa. – Gal.2:9 aramea

ja kun olivat tulleet tuntemaan sen armon, mikä oli minulle annettu, niin Jaakob ja Keefas ja Johannes, joita pidettiin pylväinä, antoivat minulle ja Barnabaalle yhteisen työn merkiksi kättä, mennäksemme, me pakanain keskuuteen ja he ympärileikattujen. – Gal.2:9 KR38

 

Meidän tulee ainoastaan muistaa köyhiä – ja tämä on minullekin huolen aihe, että sitä tekisin. – Gal.2:10 aramea

Meidän oli vain muistaminen köyhiä, ja juuri sitä minä olenkin ahkeroinut tehdä. – Gal.2:10 KR38

 

Mutta kun Keefa tuli Antiokiaan, nuhtelin häntä vasten kasvoja, koska hänen kauttaan oli kompastuttu. – Gal.2:11 aramea

Mutta kun Keefas tuli Antiokiaan, vastustin minä häntä vasten kasvoja, koska hän oli herättänyt suurta paheksumista. – Gal.2:11 KR38

 

Että aikaisemmin oli tullut Jakobin luota ihmisiä, kun hän oli syömässä muiden kansojen ihmisten kanssa, mutta kun he tulivat, hän vetäytyi sivuun ja erotti sielunsa heistä, koska hän pelkäsi niitä ympärileikattuja. Ja tämän seurauksena heidän kanssaan, tässä myös toisetkin juutalaiset kompastuivat, että he näin johtivat Barnabankin puolueellisuuteen. – Gal.2:12-13 aramea

Sillä ennenkuin Jaakobin luota oli tullut muutamia miehiä, oli hän syönyt yhdessä pakanain kanssa; mutta heidän tultuaan hän vetäytyi pois ja pysytteli erillään peläten ympärileikattuja, ja hänen kanssaan lankesivat ulkokultaisuuteen muutkin juutalaiset, niin että heidän ulkokultaisuutensa tempasi mukaansa Barnabaankin. – Gal.2:12-13 KR38

 

Ja kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuudessa, minä sanoin Keefalle, heidän kaikkien nähden, ”jos sinä olet juutalainen, te elätte kuin aramealaiset eikä niin kuin juutalaiset, miksi te pakotatte muita kansakuntia elämään niin kuin juutalaiset?” – Gal.2:14 aramea Hyvä

Mutta kun minä näin, etteivät he vaeltaneet suoraan evankeliumin totuuden mukaan, sanoin minä Keefaalle kaikkien kuullen: "Jos sinä, joka olet juutalainen, noudatat pakanain tapoja etkä juutalaisten, miksi sinä pakotat pakanoita noudattamaan juutalaisten tapoja?" – Gal.2:14 KR38

 

Sillä me olemme juutalaisia luonnostamme, emmekä syntisistä kansakunnista. – Gal.2:15 aramea Hyvä

Me olemme luonnostamme juutalaisia, emmekä pakanasyntisiä; – Gal.2:15 KR38 Hämmentynyt

 

Koska me tiedämme, ettei ihminen vanhurskaudu kirjoitetun sanan teoista, vaan siitä uskollisuudesta, joka on Jeshuan Messiaan, jos me häneen Jeshuaan Messiaaseen uskomme, että siitä Messiaan uskollisuudesta tulee vanhurskaaksi, eikä kirjoitetun sanan teoista, koska sanan teoista ei mikään liha tule vanhurskaaksi. – Gal.2:16 aramea Hyvä

mutta koska tiedämme, ettei ihminen tule vanhurskaaksi lain teoista, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen eikä lain teoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lain teoista. – Gal.2:16 KR38

 

Mutta jos me etsimme vanhurskautusta Messiaan kautta, ja meidät havaitaankin syntisiksi, onko Jeshua, Messias, sitten synnin palvelija? Älä sano näin! – Gal.2:17 aramea

Mutta jos meidät itsemmekin, pyrkiessämme vanhurskautumaan Kristuksessa, on havaittu syntisiksi, onko sitten Kristus synnin palvelija? Pois se! – Gal.2:17 KR38

 

Sillä jos minä näihin asioihin, jotka jo tuhosin, taas rakennan, jotka ovat minun sieluani vastaan, minähän toimin sitä käskyä vastaan! Sillä minä olen kirjoitetun sanan kautta kuollut sille sanalle, että eläisin Jumalalle. Ja minut on ristiinnaulittu Messiaan kanssa, enkä minä enää elä, vaan Messias elää minussa, että minä, joka elän lihassa, eläisin Jumalan pojan uskollisuudessa – hänen, joka rakasti meitä ja antoi oman sielunsa meidän puolestamme. – Gal.2:18-20 aramea Hyvä

Sillä jos minä uudestaan rakennan sen, minkä olen hajottanut maahan, osoitan minä olevani lain rikkoja. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksenkanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. – Gal.2:18-20 KR38

 

Minä en hylkää Jumalan hyvyyttä! Sillä jos se vanhurskaus olisi kirjoitetun sanan kautta, silloinhan Messias kuoli turhaan. – Gal.2:21 aramea Hyvä

En minä tee mitättömäksi Jumalan armoa, sillä jos vanhurskaus on saatavissa lain kautta, silloinhan Kristus on turhaan kuollut. – Gal.2:21 KR38

Koko Uusi Testamentti arameasta löytyy täältä https://ut-arameasta.blogspot.fi/