Olen tehnyt heinäkuussa 2017 uuden erillisen blogisivun Tuomas Leväsen kääntämille Uuden Testamentin kirjoituksille. Nyt ne ovat selkeämmin ja helpommalla tavalla luettavissa. Kaikki kirjoitukset ovat esillä samassa järjestyksessä kuin mitä luemme Raamatusta. Kääntäjä on tehnyt kirjoitusten oheen omia huomautuksiaan.Voiko mistään saada parempaa opetusta liittyen Uuden testamentin kirjoituksiin? Jos voi, niin kerro niistä! Aramean käännökset löytyvät nyt täältä

https://ut-arameasta.blogspot.fi/

 

Seuraavassa yksi esimerkki aramean UT:n käännöksestä:

Ja jos sinun suussasi on kiitos, meidän Herramme Jeshuan kautta, ja sydämessäsi uskot, että Jumala nosti hänet kuolleista, tulet elämään. Sillä sydän, joka uskoo häneen, puhdistuu, ja suu, joka tunnustaa häntä, on elävä. Sillä se kirjoitus sanoo, että jokainen, joka uskoo häneen, ei joudu häpeään. Eikä tässä ole erotusta, ei juutalaista eikä aramealaista, sillä hän, Herra on yksi, runsas heille kaikille joka asiassa, niillä, jotka häntä kutsuvat. Sillä jokainen, joka on kutsuva Herran nimeä, on oleva elävä. (Room.10:9-13)

 

Tällä sivulla on lisäksi esillä arameasta käännettyjä VT:n kirjoituksia, joita kutsutaan targumeiksi. Niiden jatkeena on esillä "Riemuvuosien kirja" ja muutama muu tiedosto.

Alla olevien tiedostojen jälkeen on esimerkkejä aramean ja KR38 käännösten eroista. Kun kelaa tämän sivun alas, niin sieltä niitä löytyy! Tähän samaa aiheeseen on lisäksi erillinen käännösblogisivu, mikä on vielä keskeneräinen.

Huom! Aramea - Suomi raamatunkäännöksiä on nyt ilmestynyt myös paperiversiona http://nehemiamedia.fi/fi/tuoteryhma/428577

 

 

  

Elämä vai pelastus

Aramean poistaminen antisemitismin takia ja kreikan korostaminen

Jesaja aramean käännös luvut 1-66

Vanhan Testamentin profeettoja

Sisältää Hoosea, Joel, Aamos, Obadja, Joona, Miika, Naahum, Habakuk, Sefanja, Sakarja ja Malakia. Sisällysluettelo on lopussa.

Riemuvuosien kirja

Esimerkkejä käännöseroista

Seuraavassa on esimerkkejä käännöseroista aramean ja KR-38 käännösten välillä

 

* Jokainen, joka uskoo minuun sillä tavalla kuin kirjoitukset sanovat, hänen sisimmästään tulevat virtaamaan elämän veden virrat. – Joh.7:38 aramea

* Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat. - Joh.7:38 KR38

* Ja joka kuulee minun sanani ja pitää ne, minä en häntä tuomitse, sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa, vaan tekemään maailmaa eläväksi.- Joh.12:47 aramea

* Ja jos joku kuulee minun sanani eikä niitä noudata, niin häntä en minä tuomitse; sillä en minä ole tullut maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman.- Joh.12:47 KR38

* Ja sellainen, joka varjelee hänen käskyään, hänen kauttaan varjeltuu, ja hän hallitsee hänessä. Ja tämän kautta me ymmärrämme sitä, mikä meissä hallitsee; siitä hänen hengestään, jota hän meille antaa. -1.Joh.3:24 aramea

* Ja joka pitää hänen käskynsä, se pysyy Jumalassa ja Jumala hänessä. Ja siitä me tiedämme hänen meissä pysyvän, siitä Hengestä, jonka hän on meille antanut. -1.Joh.3:24 KR38

* Sillä Adam valmistettiin ensin, ja sitten Hava. Eikä Adamia petetty, vaan vaimo petettiin, ja hän toimi sitä käskyä vastaan. Mutta hän elää omien lastensa kautta, jos he jatkavat siinä samassa uskollisuudessa ja rakkaudessa, ja pyhyydessä ja nöyryydessä. -1.Tim.2:13-15 aramea

* Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva; eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen. Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä. -1.Tim.2:13-15 KR38

* Jolla on korva, kuulkoon, mitä henki puhuu seurakunnalle. Voittajalle annan siitä salatusta mannasta, ja annan hänelle puhtaan velkakirjan, ja sen velkakirjan päällä on uusi nimi kirjoitettuna, eikä sitä kukaan tiedä, paitsi sen saaja. - Ilm.2:17 aramea

* Jolla on korva, se kuulkoon, mitä Henki seurakunnille sanoo. Sille, joka voittaa, minä annan salattua mannaa ja annan hänelle valkoisen kiven ja siihen kiveen kirjoitetun uuden nimen, jota ei tiedä kukaan muu kuin sen saaja.' - Ilm.2:17 KR38

* Köyden on helpompaa mennä neulan silmästä sisään, kuin rikkaan Jumalan kuningaskuntaan. - Luuk.18:25 aramea

* Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan. - Luuk.18:25 KR38

* Uskossa siunasi Jakob kuollessaan kaikkia Josefin lapsia, yksi toisensa jälkeen, ja nojasi sauvansa päähän.- Hebr.11:21 aramea

* Uskon kautta siunasi Jaakob kuollessaan kumpaisenkin Joosefin pojista ja rukoili sauvansa päähän nojaten. - Hebr.11:21 KR38

* Muistakaa sen tähden niitä ensimmäisiä päiviä; niitä, joissa te saitte kasteen, ja kestitte suurta taistelua kärsimyksen häpeässä ja ahdistuksessa. - Hebr.10:32 aramea

* Mutta muistakaa entisiä päiviä, jolloin te, valistetuiksi tultuanne, kestitte monet kärsimysten kilvoitukset - Hebr.10:32 KR38

* Sillä ei kuolemalla ollut lupaa enkelten yli, mutta kuolemalla oli lupa Abrahamin siemenen ylle. - Hebr.2:16 aramea

* Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Aabrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. - Hebr.2:16 KR38

* Ja keskellä, kadun vierellä ja virran varrella, on elämän puu, joka tuottaa 12 hedelmää, ja antaa hedelmänsä joka kuukausi, jasen lehdet ovat kansakuntien terveydeksi.- Ilm.22:29 aramea

* Keskellä sen katua ja virran molemmilla puolilla oli elämän puu, joka kantoi kahdettoista hedelmät, antaen joka kuukausi hedelmänsä, ja puun lehdet ovat kansojen tervehtymiseksi. - Ilm.22:29 KR38

* Jeshua vastasi ja sanoi hänelle, ”amen, amen, minä sanon sinulle, että jos ihminen ei synny ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan kuningaskuntaa” ---  Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, että teidän täytyy syntyä ylhäältä. - Joh.3:3,7 aramea

* Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." ---  Älä ihmettele, että minä sanoin sinulle: teidän täytyy syntyä uudesti, ylhäältä. - Joh.3:3,7 KR38

* Niin pysyy Jumalan kansalle sapatin pitäminen. - Hebr.4:9 aramea

* Niin on Jumalan kansalle sapatinlepo varmasti tuleva - Hebr.4:9 KR38

* Mutta Herran päivä tulee kuin varas, silloin taivaat yhtäkkiä katoavat, kun maailman toimintatavat palavat, mutta ihmisiä pääsee pakoon, ja maa, ja siinä tehdyt teot tuodaan esille. Sen tähden, niin kuin nämä kaikki pakoon pääsevät, olkaa te kuin juuri niitä vanhurskaita, että olisitte pyhät elämäntavoissanne ja Jumalan kunnioittamisessa. - 2.Piet.3:10-11 aramea

* Mutta Herran päivä on tuleva niinkuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa - 2.Piet.3:10-11 KR38

* Mutta henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina yksi toisensa jälkeen luovutaan uskosta, ja kuljetaan valheen hengen perässä, ja riivaajien oppien perässä. Nämä, jotka ovat vääryyden valheiden muodossa, ja puhuvat petoksia ja paaduttavat omaatuntoaan. – 1.Tim.4:1-2 aramea

* Mutta Henki sanoo selvästi, että tulevina aikoina moniaat luopuvat uskosta ja noudattavat villitseviä henkiä ja riivaajien oppeja valheenpuhujain ulkokultaisuuden vaikutuksesta, joiden omatunto on poltinraudalla merkitty – 1.Tim.4:1-2 KR38

* Näitä heille muistuta, ja todista meidän Herramme edessä, ettei väiteltäisi sanoista, joista ei ole hyötyä niiden kuulijoiden kääntymiselle. – 2.Tim.2:14 aramea

* Muistuta tästä, ja teroita heille Jumalan edessä, etteivät kiistelisi sanoista, mikä ei ole miksikään hyödyksi, vaan niiden turmioksi, jotka kuulevat. 2.Tim.2:14KR38

* Ja hän sanoi heille, ”ymmärtäkää, mitä kuulette; sillä mitalla, jolla te mittaatte, teille mitataan – ja teille lisätään, niille, jotka kuulevat”. – Mark.4:24 aramea

* Ja hän sanoi heille: "Ottakaa vaari siitä, mitä kuulette; millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan, vieläpä teille lisätäänkin. – Mark.4:24 KR38

* Älkää sen tähden ystävystykö syötävän ja juotavan kautta, tai juhlien ja uudenkuun ja sapatin väittelyiden kautta. - Kol.2:16 aramea

* Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta, älköön myös minkään juhlan tai uudenkuun tai sapatin johdosta  - Kol.2:16 KR38

* Ja Paulos nousi ja kohotti kätensä, ja sanoi, ”miehet, israelilaiset, ja ne, jotka pelkäävät Jumalaa, kuulkaa!” Tämän kansan Jumala valitsi meidän isämme, ja lisäsi heidät, heidän ollessaan muukalaiset Egyptin maassa, ja korkealla käsivarrella hän vei heidät siitä ulos. Ja hän tuki heitä siellä erämaassa neljäkymmentä vuotta. - Apt.13:16-18 aramea

* Niin Paavali nousi ja viittasi kädellään ja sanoi: "Te Israelin miehet ja te, jotka Jumalaa pelkäätte, kuulkaa! Tämän Israelin kansan Jumala valitsi meidän isämme ja korotti tämän kansan, heidän muukalaisina ollessaan Egyptin maassa, ja vei heidät sieltä ulos kohotetulla käsivarrella, ja hän kärsi heidän tapojansa noin neljäkymmentä vuotta erämaassa. - Apt.13:16-18 KR38

* Että te vaeltaisitte vanhurskauden mukaan ja kaunistautuisitte Jumalaa varten kaikkien hyvien tekojen kautta, ja tuottaisitte hedelmää, ja kasvaisitte Jumalan tuntemisessa. - Kol.1:10 aramea

* vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta - Kol.1:10 KR38

* Ja kun Jeshua tuli veneelle, he nousivat siihen, oppilaidensa kanssa. Ja katso, merellä oli suuri maanjäristys, niin että vene alkoi peittyä aalloista, mutta Jeshua nukkui. - Matt.8:23-24 aramea

* Ja hän astui venheeseen, ja hänen opetuslapsensa seurasivat häntä. Ja katso, järvellä nousi kova myrsky, niin että venhe peittyi aaltoihin; mutta hän nukkui. - Matt.8:23-24 KR38

* Mutta heidän, jotka olivat ne kaksitoista apostolia, nimensä olivat; ensimmäisenä Shimeon, jota kutsutaan ”Keefa”, ja Andreos, hänen veljensä, ja Jakob, Zebadin poika ja hänen veljensä Johannan. Ja Filippos ja Bar-Tolmai, ja Thoma ja Matti, veronkerääjä. Ja Jakob, Halfinpoika, ja Levi, jota kutsuttiin ”Thadi”. Ja Shimeon, Kenania, ja Jehuda Skariota, hän, joka sai  hänet ansaan. - Matt.10:2-4 aramea

* Ja nämä ovat niiden kahdentoista apostolin nimet: ensimmäinen oli Simon, jota kutsuttiin Pietariksi, ja Andreas, hänen veljensä, sitten Jaakob Sebedeuksen poika, ja Johannes, hänen veljensä,Filippus ja Bartolomeus, Tuomas ja Matteus, publikaani, Jaakob, Alfeuksen poika, ja Lebbeus, lisänimeltä Taddeus, Simon Kananeus ja Juudas Iskariot, sama, joka hänet kavalsi. - Matt.10:2-4 KR38

* Ja taistele hyvä uskollisuuden taistelu, ja tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon sinut on kutsuttu ja parhaalla kiitoksella tunnustettu monien todistajien edessä. - 1.Tim.6:12 aramea

* Kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. - 1.Tim.6:12 KR38

* Ja puhukaa teidän sielujenne kanssa psalmeilla ja ylistyksillä, ja hengen lauluilla, ja laulakaa sydämissänne Herralle. Ja olkaa kiitollisia koko ajan jokaisen kasvoista, meidän Herramme Jeshuan, Messiaan nimessä, isälle Jumalalle. - Ef.5:19-20 aramea

* puhuen keskenänne psalmeilla ja kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten ja laulaen sydämessänne Herralle kiittäen aina Jumalaa ja Isää kaikesta meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.- Ef.5:19-20 KR38

* Lapset, olkaa kuuliaiset vanhemmillenne Herrassamme, sillä tämä on oikeaa. Ja tämä on ensimmäinen lupauksen käsky, ”kunnioita isääsi ja äitiäsi.” Että sinulla olisi miellyttävää, ja pidentyisi elämäsi maan päällä. Vanhemmat, älkää vihatko lapsianne, vaan kasvattakaa heidät opetuslapseudessa ja meidän Herramme opetuksessa. - Ef.6:1-4 aramea

* Lapset, olkaa vanhemmillenne kuuliaiset Herrassa, sillä se on oikein. "Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - tämä on ensimmäinen käsky, jota seuraa lupaus - "että menestyisit ja kauan eläisit maan päällä." Ja te isät, älkää kiihoittako lapsianne vihaan, vaan kasvattakaa heitä Herran kurissa ja nuhteessa. - Ef.6:1-4 KR38

* Nämä minä olen sanonut teille, että teillä olisi minun kauttani rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, vaan sisäistäkää se, että minä olen ostanut maailman. – Joh.16:33 aramea

* Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman." – Joh.16:33 KR38

* Ja sieltä he matkustivat meren kautta, ja tulivat Antiokiaan, koska sieltä he olivat omistautuneet sille Herran siunausten työlle, jonka he saattoivat loppuun. – Apt.14:26 aramea

* Ja sieltä he purjehtivat Antiokiaan, josta he olivat lähteneet, annettuina Jumalan armon haltuun sitä työtä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet. – Apt.14:26 KR38

* Mutta minulla on myös toiset lampaat, ne, jotka eivät ole tästä laumasta, ja myös heitä täytyy tuoda minulle, ja he tulevat kuulemaan minun ääneni, ja koko lauma on oleva yksi, ja on oleva yksi paimen. - Joh.10:16 aramea

* Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. - Joh.10:16 KR38

* Niin kuin hän sanoi sapatista, ”Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä niistä kaikista teoistaan”. – Hebr.4:4 aramea

* Sillä hän on jossakin sanonut seitsemännestä päivästä näin: "Ja Jumala lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikista teoistansa"  – Hebr.4:4 KR38

* Mutta ellei joku pysy minussa, hän tulee heitetyksi pois, ulkopuolelle, niin kuin oksa, joka karsitaan ja kootaan nippuun, ja heitetään siihen tuleen poltettavaksi. - Joh.15:6 aramea

* Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niinkuin oksa, ja hän kuivettuu; ja ne kootaan yhteen ja heitetään tuleen, ja ne palavat. - Joh.15:6 KR38

* Sillä Jumalan kanssa me palvelemme, ja se papillinen palvelutyö on Jumalan; ja te olette se Jumalan rakennus. Ja sen Jumalan siunauksen mukaan, joka minulle oli annettu, minä olin asettanut sen perustuksen, niin kuin viisas arkkitehti, mutta toinen sen päälle rakentaa. Mutta katsokoon jokainen, kuinka sen päälle rakentaa. – 1.Kor.3:9-10 aramea

* Sillä me olemme Jumalan työtovereita; te olette Jumalan viljelysmaa, olette Jumalan rakennus. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. – 1.Kor.3:9-10 KR38

* Nämä minä olen puhunut teidän kanssanne, että kun se heidän aikansa tulee, te muistaisitte, että minä olen nämä sanonut teille. Mutta enkö minä ole tätä alusta asti sanonut, ollessani teidän kanssanne? - Joh.16:4 aramea

* Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne.  - Joh.16:4 KR38

* Ja hän julisti niille sieluille, joita pidettiin tuonelassa. Nämä, jotka entisinä päivinä eivät totelleet, elivät Noah’n päivinä, kun Jumala pitkämielisyydessään käski, että olisi arkki parannuksen toivoa varten, ja ainoastaan kahdeksan sielua siihen astui, ja he elivät veden kautta. Että myös te samoin hänen kauttaan, hänessä elätte, kasteen kautta, ei siinä, kun peseydytte ruumiin saastaisuudesta, vaan kun te puhtaalla omallatunnolla tunnustatte Jumalan, ja Messias Jeshuan ylösnousemuksen. - 1.Piet.3:19-21 aramea

* jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä, silloin kun valmistettiin arkkia, jossa vain muutamat, se on kahdeksan sielua, pelastuivat veden kautta. Tämän vertauskuvan mukaan vesi nyt teidätkin pelastaa, kasteena - joka ei ole lihan saastan poistamista, vaan hyvän omantunnon pyytämistä Jumalalta - Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen kautta - 1.Piet.3:19-21 KR38

* Mutta kun se totuuden henki tulee, hän on johdattava teitä kaikessa totuudessaan, sillä ei hän tule puhumaan oman sielunsa ajatuksista, vaan kaikki, jota hän kuulee, hän tulee puhumaan, ja sen tulevan hän tekee teille tunnetuksi. -Joh.16:13 aramea

* Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. - Joh.16:13 KR38

* Silloin Filippus avasi suunsa, alkoi siitä, tästä kirjoituksesta; hän evankelioi hänelle meidän Herraamme Jeshuaa. Ja näiden mennessä sillä tiellä, he olivat saapuneet sille yhdelle paikalle, jossa oli vettä. Ja hän sanoi, se uskovainen, ”katso, vettä. Mikä estää kasteella käymisen?” Ja Filippus sanoi, ”jos sinä uskot koko sydämestä, se on luvallista”. Ja hän vastasi ja sanoi, ”minä uskon, että Jeshua on Messias, se Jumalan poika”. Ja hän käski, että vaunut seisahtuisivat, ja he kaksi laskeutuivat veteen, ja Filippus kastoi sen uskovaisen. – Apt.8:35-38 aramea

* Niin Filippus avasi suunsa ja lähtien tästä kirjoituksesta julisti hänelle evankeliumia Jeesuksesta. Ja kulkiessaan tietä he tulivat veden ääreen; ja hoviherra sanoi: "Katso, tässä on vettä. Mikä estää kastamasta minua?" Ja hän käski pysäyttää vaunut, ja he astuivat kumpikin veteen, sekä Filippus että hoviherra, ja Filippus kastoi hänet.  – Apt.8:35-38 KR38

* Kun minä olin heidän kanssaan maailmassa, minä varjelin heitä sinun nimessäsi, niitä, jotka sinä olit minulle antanut, minä varjelin; eikä kukaan heistä kadonnut, paitsi se Abaddon’n poika, että se kirjoitus täyttyisi. – Joh.17:12 aramea

* Kun minä olin heidän kanssansa, varjelin minä heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. – Joh.17:12 KR38

* Mutta te olette valittu suku, jotka olette pappeja kuningaskunnalle, pyhä kansa, lunastettujen kokoontumiselle. Julistakaa hänen ylistystään, joka kutsui teidät pimeydestä loisteliaaseen valkeuteensa.  - 1.Piet.2:9 aramea

* Mutta te olette "valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja", joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa  - 1.Piet.2:9 KR38

* Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma inhoaa heitä, sillä he eivät ole maailmasta, samoin kuin en minäkään ollut maailmasta. - Joh.17:14 aramea

* Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niinkuin en minäkään - Joh.17:14 KR38

* Sillä minä tahdon, veljeni, että te tuntisitte tämän salaisuuden, että ette olisi viisaita omien sielujenne mietteissä, että Israelin sydän on vähäksi aikaa paadutettu, kunnes tulee sisälle se kansojen täyteys. Ja silloin koko Israel on elävä. Samoin kirjoitettu on, että ”Zionista on tuleva lunastus, ja kääntävä sen vääryyden pois Jakobista”. Ja silloin heille on oleva se liitto, joka on minun luotani, kun minä olen vapauttanut heille heidän syntinsä. – Room.11:25-27 aramea

* Sillä minä en tahdo, veljet - ettette olisi oman viisautenne varassa - pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus - hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut, ja niin kaikki Israel on pelastuva, niinkuin kirjoitettu on: "Siionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. Ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä  – Room.11:25-27 KR38

* Minä heissä, ja sinä minussa, että he olisivat täydelliset, yhtä varten, ja että maailma tuntisi, että sinä lähetit minut, ja että sinä olet heitä rakastanut, samoin kuin myös olet minua rakastanut. - Joh.17:23 aramea

* minä heissä, ja sinä minussa - että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä, niinkuin sinä olet minua rakastanut. - Joh.17:23 KR38

* Ja hän oli tunnettu Jumalan poikana, voimassa ja hengessä. Pyhä, joka nousi kuolleista; Jeshua, Messias, meidän Herramme!  – Room.1:4 aramea

* ja pyhyyden hengen puolesta kuolleistanousemisen kautta asetettu Jumalan Pojaksi voimassa - Jeesuksesta Kristuksesta, meidän Herrastamme  – Room.1:4 KR38

* Ja minä olen tehnyt heille tunnetuksi sinun nimesi, ja minä tunnen, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, on oleva heissä, ja minä olen heissä. - Joh.17:26 aramea

* Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä. - Joh.17:26 KR38

* Sen tähden, veljeni, minä sanon, että aina, kun te kokoonnutte, sellainen teistä, jolla on laulu, sen sanokoon, ja sellainen, jolla on opetus, ja sellainen, jolla on ilmestys, ja sellainen, jolla on kieli, ja sellainen, jolla on selitys – ne kaikki olkoon rakentumiseksi!  - 1.Kor.14:26 aramea

* Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi. - 1.Kor.14:26 KR38

* Amen, amen, minä sanon teille, että joka uskoo minuun, niitä tekoja, joita minä teen, myös hän on tekevä, ja näistä runsaammin tekevä, kun minä menen isän luokse. – Joh.14:12 aramea

* Totisesti, totisesti minä sanon teille: joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin, kuin ne ovat, hän on tekevä; sillä minä menen Isän tykö   – Joh.14:12 KR38

* Mutta jos sinun ruumiisi on kokonaan valkeus, eikä siinä ole osaa mistään pimeydestä, se on valaiseva kaikkea, niin kuin lampun liekki valaisee sinua.  – Luuk.11:36 aramea

* Jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa eikä miltään osaltaan pimeä, on se oleva kokonaan valoisa, niinkuin lampun valaistessa sinua kirkkaalla loisteellaan.  – Luuk.11:36 KR38

* Jeshua sanoi nämä, ja nousi oppilaidensa kanssa sen Kidrounin pyhän paikan toiselle puolelle. Siellä oli paikka, se puutarha, johon hän meni, ja hänen oppilaansa. - Joh.18:1 aramea

* Kun Jeesus oli tämän puhunut, lähti hän pois opetuslastensa kanssa Kedronin puron tuolle puolelle; siellä oli puutarha, johon hän meni opetuslapsinensa.  - Joh.18:1 KR38

* Sen tähden, niin kuin nämä kaikki pakoon pääsevät, olkaa te kuin juuri niitä vanhurskaita, että olisitte pyhät elämäntavoissanne ja Jumalan kunnioittamisessa. Että odottaessanne, ja halutessanne sitä Jumalan tulemuksen päivää, jossa taivaat koetellaan tulen kautta, te tulisitte pääsemään pakoon, ja silloin maailman toimintatavat sulaen palavat. – 2.Piet.3:11-12 aramea

* Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa,teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat!  – 2.Piet.3:11-12KR38

* Ja joka sen näki, todistaa, ja se hänen todistuksensa on totuus, ja hän tunsi sen totuuden, ja hän sanoi, että tekin uskoisitte. – Joh.19:35 aramea

* Ja joka sen näki, on sen todistanut, ja hänen todistuksensa on tosi, ja hän tietää totta puhuvansa, että tekin uskoisitte.  – Joh.19:35 KR38

* Ja te olette eksyneet siitä opetuksesta, niin kuin lapset! Teille sanotaan, ”poikani, älä käänny pois Herran kasvatuksesta, äläkä huononna sieluasi silloin, kun hän sinua nuhtelee”. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän ohjaa, ja hän johdattaa sellaisia lapsia, joihin hän on mielistynyt. - Hepr.12:5-6 aramea

* ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niinkuin lapsille: "Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee; sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa; ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaansa." - Hepr.12:5-6 KR38

* Mutta me tiedämme, että kirjoitettu sana on kaunista, jos ihmistä sen mukaan, sen kirjoitetun sanan kautta johdatetaan. – 1.Tim.1:8 aramea

* Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään 1.Tim.1:8  KR38

* Kun tiedetään, että sitä kirjoitettua sanaa ei ole laitettu vanhurskaita varten, vaan väärille ja kapinallisille, ja pahantekijöille ja syntisille, ja tyhmille, niille, jotka eivät ole puhtaita, ja niille, jotka satuttavat isiään, ja niille, jotka satuttavat äitejään, ja murhaajille. – 1.Tim.1:9 aramea

* ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille  – 1.Tim.1:9 KR38

* Ja haureellisille, ja miespuolisten kanssa makaaville miehille, ja lasten vapauden varastajille, ja valehtelijoille ja valaa vastaan rikkojille, ja kaikelle sellaiselle, mikä on tervettä oppia vastaan. Että Jumalan kirkkauden evankeliumi olisi siunattu; se, joka minulle on uskottu – 1.Tim.1:10-11 aramea

* haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan - autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. – 1.Tim.1:10-11 KR38

* Minä todistan sinulle, Jumalan edessä, ja meidän Herramme Jeshuan, Messiaan, hänen, joka on tuleva tuomitsemaan elävät ja kuolleet hänen kuningaskuntansa ilmestyessä; Julista sanaa, ja seiso ahkeruudessa määräaikana ja ilman määräaikaa. Ojenna ja nuhtele kaikessa pitkämielisyydessä ja opettaen. – 2.Tim.4:1-2 aramea

* Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta: saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla, nuhtele, varoita, kehoita, kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella.  – 2.Tim.4:1-2 KR38

* Ja seitsemäs enkeli päästi pasuunan äänen, ja taivaissa oli valtavat äänet, jotka sanoivat, meidän maailmamme Jumala ja hänen Messiaansa kuningaskunta on tullut, ja he hallitsevat aina ja iankaikkisesti!” - Ilm.11:15 aramea

* Ja seitsemäs enkeli puhalsi pasunaan; niin kuului taivaassa suuria ääniä, jotka sanoivat: "Maailman kuninkuus on tullut meidän Herrallemme ja hänen Voidellullensa, ja hän on hallitseva aina ja iankaikkisesti." - Ilm.11:15 KR38

* Ja toinen enkeli lähti temppelistä, joka on taivaissa, ja hänellä oli terävä sirppi mukanaan. Ja toinen enkeli lähti alttarilta, hän, jolla oli valta yli tulen, ja huusi valtavalla äänellä hänelle, jolla on se terävä sirppi, ”sinä, lähetä terävä sirppisi ja kokoa tertut maan viinitarhoista, sillä sen rypäleet ovat suuria!” - Ilm.14:17-18 aramea

* Ja taivaan temppelistä lähti eräs toinen enkeli, ja hänelläkin oli terävä sirppi. Ja alttarista lähti vielä toinen enkeli, jolla oli tuli vallassaan, ja hän huusi suurella äänellä sille, jolla oli se terävä sirppi, sanoen: "Lähetä terävä sirppisi ja korjaa tertut maan viinipuusta, sillä sen rypäleet ovat kypsyneet." - Ilm.14:17-18  KR38

* Ja katso, valkoinen pilvi, ja pilven yllä istui miehen kaltainen, ja hänellä oli päänsä päällä kultainen kruunu, ja terävä sirppi kätensä yllä. Ja toinen enkeli lähti temppelistä, ja huusi valtavalla äänellä pilven yllä istuvalle, ”lähetä sirppisi ja niitä, sillä on tullut aika niittää!” Ja pilven yllä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli niitetyksi. – Ilm.14:14-16 aramea

* Ja minä näin, ja katso: valkoinen pilvi, ja pilvellä istui Ihmisen Pojan muotoinen, päässänsä kultainen kruunu ja kädessänsä terävä sirppi. Ja temppelistä tuli eräs toinen enkeli huutaen suurella äänellä pilvellä istuvalle: "Lähetä sirppisi ja leikkaa, sillä leikkuuaika on tullut, ja maan elo on kypsynyt." Ja pilvellä istuva heitti sirppinsä maan päälle, ja maa tuli leikatuksi.  – Ilm.14:14-16 KR38

* Ja silloin taivaissa tulee näkyviin ihmisen pojan merkki, ja silloin kaikki maan perhekunnat tanssivat, ja he näkevät sen ihmisen pojan, joka tulee pilvien yllä, taivasten voimien ja monien ylistysten kanssa. Ja hän lähettää enkelinsä, sen suuren pasuunan kanssa, ja he kokoavat ne valitut, hänen omansa, neljästä tuulesta, ja taivasten ääriin saakka. – Matt.24:30-31 aramea

* Ja silloin Ihmisen Pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat; ja he näkevät Ihmisen Pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta, taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin.  – Matt.24:30-31 KR38

* Koska hän, meidän Herramme käskyn kautta, ja sen enkelijohtajan äänen kautta, ja Jumalan pasuunan kautta, on laskeutuva taivaista, ja ne kuolleet, jotka ovat Messiaassa, tulevat nousemaan ensin. Ja silloin me, jotka olemme niitä jäljelle jääneitä, jotka elämme, viedään pois heidän kanssaan kuin yhtenä pilvenä, meidän Herramme tapaamiseen avaralla paikalla, ja siten me saamme olla kaikki ajat meidän Herramme kanssa. – 1.Tess.4:16-17 aramea

* Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.  – 1.Tess.4:16-17 KR38

* Ja tähteä kutsutaan ’Apsithnia’ – ja kolmasosa vesistä muuttui kuin koiruohoksi, ja paljon ihmislapsista kuoli niiden vesien tähden, jotka muuttuivat katkeraksi. – Ilm.8:11 aramea

* Ja tähden nimi oli Koiruoho. Ja kolmas osa vesistä muuttui koiruohoksi, ja paljon ihmisiä kuoli vedestä, koska se oli karvaaksi käynyt.  – Ilm.8:11 KR38

* Sillä se, mitä se kirjoitettu sana odottaa, on hän, Messias, puhtaudeksi jokaiselle, joka uskoo. – Room.10:4 aramea

* Sillä Kristus on lain loppu, vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo.  – Room.10:4 KR38

* Eivätkä tienneet, ennen kuin se tulva tuli, ja vei heidät kaikki. Näin on ihmisen pojankin tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä oleva pellolla; toinen otetaan kiinni ja toinen jätetään. Ja kaksi naista on myllyssä jauhamassa; yksi otetaan kiinni ja se toinen jätetään. Sen tähden, herätkää, sillä te ette tiedä, minä hetkenä teidän Herranne tulee! – Matt.24:39-42 aramea

* eivätkä tienneet, ennenkuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki; niin on myös Ihmisen Pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassakäsikivillä; toinen korjataan talteen, ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. – Matt.24:39-42 KR38

* Vai ettekö tiedä, että väärät eivät peri Jumalan kuningaskuntaa? Älkää eksykö! Eivät huorintekijät, eivätkä epäjumalien palvelijat, eivätkä avionrikkojat, eivätkä turmeltuneet, eivätkä miesten kanssa makaavat miehet, eivätkä ahneet, eivätkä varkaat, eivätkä juomarit, eivätkä pilkkaajat, eivätkä väkivaltaiset; nämä eivät peri Jumalan kuningaskuntaa. – 1.Kor.6:9-10 aramea

* Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö. Eivät huorintekijät, ei epäjumalanpalvelijat, ei avionrikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. – 1.Kor.6:9-10 KR38

* Ja se ensimmäinen päästi äänen, ja tuli rakeita ja tulta, veteen sekoitettua, ja ne heitettiin maan päälle, ja kolmasosa maasta paloi, ja kolmasosa puista paloi, ja kaikki maan ruoho paloi. – Ilm.8:7 aramea

* Ja ensimmäinen enkeli puhalsi pasunaan; niin tuli rakeita ja tulta, verellä sekoitettuja, ja ne heitettiin maan päälle; ja kolmas osa maata paloi, ja kolmas osa puita paloi, ja kaikki vihanta ruoho paloi. – Ilm.8:7 KR38

* Teidän keskuudessanne kuuluu selkeä haureus, ja jopa sellaista kuin tämä haureus, jota ei edes uskottomien perhekunnissa ole, nimittäin, että poika otti isänsä vaimon! – 1.Kor.5:1 aramea

* Yleensä kuuluu, että teidän keskuudessanne harjoitetaan haureutta, jopa semmoista haureutta, jota ei ole pakanainkaan keskuudessa, että eräskin pitää isänsä vaimoa. – 1.Kor.5:1 KR38

* Tämän tähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä, ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja valtaistuimen yllä istuva on kulkeva heidän kanssaan. – Ilm.7:15 aramea

* Sentähden heovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä.  – Ilm.7:15 KR38

* Sillä juutalaiset pyytävät merkkejä ja aramealaiset etsivät viisautta. Mutta me julistamme ristiinnaulittua Messiasta; sitä kompastusta juutalaisille, ja hullutusta aramealaisille. Sillä heille, jotka ovat kutsutut, juutalaiset ja aramealaiset, Messias on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. – 1.Kor.1:22-24 aramea

* koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta, me taas saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus, mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus.  – 1.Kor.1:22-24 KR38

* Ja minä kuulin ja näin, ja katso, valkoinen hevonen, ja sen yllä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin kruunu, ja hän lähti voittamaan, ja voittaen voitti. –Ilm.6:2 aramea

* Ja minä näin, ja katso: valkea hevonen; ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan. –Ilm.6:2 KR38

* Ja hän on antanut hänelle vallan, että hän on tuleva myös tuomitsemaan. Mutta, että hän on se Ihmisen Poika, sitä älkää ihmetelkö. Sillä tulee sellainen hetki, että kaikki ne, jotka ovat haudoissa, tulevat kuulemaan hänen äänensä. – Joh.5:27-28 aramea

* Ja hän on antanut hänelle vallan tuomita, koska hän on Ihmisen Poika. Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. – Joh.5:27-28 KR38

* Ja kun se otti kirjakäärön, neljä olentoa ja kaksikymmentäneljä vanhinta kumartui Karitsan edessä. Jokaisella heistä oli kitarat, ja kultaiset astiat, täynnä suitsuketta -niitä, jotka ovat pyhien rukouksia. – Ilm.5:8 aramea

* Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset  – Ilm.5:8 KR38

* Älkää eksykö! Pahat puheet turmelevat suloiset ajatukset. – 1.Kor.15:33 aramea

* Älkää eksykö. "Huono seura hyvät tavat turmelee."  1.Kor.15:33 KR38

* Minä tunnen sinun tekosi, ja katso, minä olen antanut eteesi avatun oven, jota kukaanei pysty sulkemaan, koska sinun voimasi on vähäinen ja olet pitänyt minun sanani, etkä kieltänyt minun nimeäni.  –Ilm.3:8 aramea

* Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt.  –Ilm.3:8 KR38

* Ja jos minut ihmislasten kautta heitettiin eläimille Efesos’ssa, mitä olen saavuttanut, jos kuolleet eivät nousekaan? ”Syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme”. – 1.Kor.15:32 aramea

* Jos minä ihmisten tavoin olen taistellut petojen kanssa Efesossa, mitä hyötyä minulle siitä on? Jos kuolleet eivät heräjä, niin: "syökäämme ja juokaamme, sillä huomenna me kuolemme." – 1.Kor.15:32 KR38

* Minä olen alef ja tav, sanoo Herra Jumala, Hän, joka on, ja on ollut, ja tuleva on - Hän, joka ylläpitää kaikkea. – Ilm1:8 aramea

* Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias.  – Ilm1:8 KR38

* Sanassa on kirjoitettu, että vieraalla puheella ja sillä toisella kielellä minä puhun heidän kanssaan, tämän kansan kanssa, eivätkä he silti tule minua kuulemaan, sanoo Herra”. – 1.Kor.14:21 aramea

* Laissa on kirjoitettuna: "Vieraskielisten kautta ja muukalaisten huulilla minä olen puhuva tälle kansalle, eivätkä he sittenkään minua kuule, sanoo Herra."  – 1.Kor.14:21 KR38

* Ja minä kuulin niiden määrän, jotka oli sinetöity; sata neljäkymmentä neljä ruhtinasta kaikista Israelin sukukunnista. – Ilm.7:4 aramea

* Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista:  – Ilm.7:4 KR38

* Ja hän havaitsi temppelissä olevan lampaiden ja karitsojen ja kyyhkysten myyjiä, ja rahanvaihtajia, jotka istuivat. Ja hän teki köydestä ruoskan, ja ajoi temppelistä ulos heidät kaikki, ja karitsat ja lampaat ja rahanvaihtajat, ja heitti pois heidän rahansa ja kaatoi heidän pöytänsä. – Joh.2:14-15 aramea

* Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon.  – Joh.2:14-15 KR38

* Mutta siellä, Jerusalemissa, oli paikka, yksi kastepaikka, jota kutsuttiin hebreaksi ”Beit-Hesda”, ja siinä oli viisi pylväskäytävää. – Joh.5:2 aramea

* Ja Jerusalemissa on Lammasportin luona lammikko, jonka nimi hebreankielellä on Betesda, ja sen reunalla on viisi pylväskäytävää.  – Joh.5:2 KR38

* Ja hän sanoi hänelle, ”kaikki ihmiset tarjoavat ensin hyvää viiniä, ja kun on juotu, sen jälkeen sellaista, joka on huonompaa, mutta sinä olet säästänyt hyvää viiniä tähän saakka!” – Joh.2:10 aramea

* ja sanoi hänelle: "Jokainen panee ensin esille hyvän viinin ja sitten, kun juopuvat, huonomman. Sinä olet säästänyt hyvän viinin tähän asti."  – Joh.2:10 KR38

* Sen tähden mitä tulisi tehdä? On rukoiltava hengessä, ja rukoiltava myös ymmärryksessäni, ja laulettava hengessäni ja laulettava myös ymmärryksessäni. Ja jos ei; jos sinä siunaat hengessä, se tavallinen paikkansa täyttäjä – kuinka hän sanoisi ”amen” siihen sinun kiitokseesi, koska et sinä tiedä, mitä puhut? Sillä sinun siunauksesi on kaunista, vaan siunauksesi ei ole rakentavaa. -1.Kor.14:15-17 aramea

* Kuinka siis on? Minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni; minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa "amen" sinun kiitokseesi? Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. -1.Kor.14:15-17 KR38

* Vastasyntyneenä ollessani minä puhuin kuin vastasyntynyt, ja minua ruokittiin kuin vastasyntynyttä, ja minä ajattelin sen mukaan kuin vastasyntynyt. Mutta tultuani mieheksi minä lakkasin nämä lapselliset. Nyt me näemme kuin peilin kautta, vertauskuvassa, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tiedän paljosta vähän, mutta silloin olen tietävä niin kuin tietää tulee. – 1.Kor.13:11-12 aramea

* Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi; kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin; nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.  – 1.Kor.13:11-12 KR38

* Vai uskallatko sinä nousta hänen ihanuutensa runsautta ja pitkämielisyyttään vastaan, ja sitä asemaa vastaan, jonka hän sinulle antoi? Etkö sinä tiedä, että Jumalan suloisuus on viemässä sinua mielenmuutokseen?  – Room.2:4 aramea

* Vai halveksitko hänen hyvyytensä ja kärsivällisyytensä ja pitkämielisyytensä runsautta, etkä tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen? (KR38)

* Mutta oppikaa viikunapuusta se ajatusmalli, että kun sen oksat ovat hennot, ja sen lehdet versovat, te tiedätte, että kesä on alkanut tulla. Samoin myös te, kun te näette nämä, olkaa tietoiset, että se pasuunan puhallus on lähellä. Amen, minä sanon teille, ettei tämä auringon kuumuus lakkaa siihen saakka, kunnes nämä kaikki tapahtuvat. – Mark.13:28-30 aramea

* Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: Kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän tapahtuvan, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. Totisesti minä sanon teille: tämä sukupolvi ei katoa, ennenkuin nämä kaikki tapahtuvat.  – Mark.13:28-30 KR38

* Juutalaiset sanoivat sieluissaan, ”mihin tämä tulee menemään, että me emme sinne voi? Mitä, onko hän siis menossa muiden kansakuntien alueille ja opettava uskottomia?” – Joh.7:35 aramea

* Niin juutalaiset sanoivat keskenään: "Minne tämä aikoo mennä, koska emme voi löytää häntä? Eihän vain aikone mennä niiden luo, jotka asuvat hajallaan kreikkalaisten keskellä, ja opettaa kreikkalaisia? – Joh.7:35 KR38

* Sen tähden, entä, jos näkisitte Ihmisen Pojan nousevan siihen asemaan, joka hänellä oli alusta asti? - Joh.6:62 aramea

* Mitä sitten, jos saatte nähdä Ihmisen Pojan nousevan sinne, missä hän oli ennen!  - Joh.6:62 KR38

* Tämä on se leipä, joka laskeutui alas taivaista. Ei se ole niin kuin teidän isänne, jotka söivät mannaa ja kuolivat. Joka syö tätä leipää, elää iankaikkisesti. – Joh.6:58 aramea

* Tämä on se leipä, joka tuli alas taivaasta. Ei ole, niinkuin oli teidän isienne: he söivät ja kuolivat; joka tätä leipää syö, se elää iankaikkisesti.  – Joh.6:58 KR38

* Älkää palvelko syötävää, joka on katoavaa, vaan syötävää, joka pysyy iankaikkista elämää varten, sellaista, jota Ihmisen Poika on teille antava, sillä tämän on isä Jumala sinetöinyt.  – Joh.6:27 aramea

* Älkää hankkiko sitä ruokaa, joka katoaa, vaan sitä ruokaa, joka pysyy hamaan iankaikkiseen elämään ja jonka Ihmisen Poika on teille antava; sillä häneen on Isä, Jumala itse, sinettinsä painanut.  – Joh.6:27 KR38

* Ja näitä me kirjoitamme teille, että meidän ilomme, joka teissä on, olisi täydellinen. -1.Joh.1:4 aramea

* Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen.  -1.Joh.1:4 KR38

* Lapseni, minä kirjoitan näitä, ettette syntiä tekisi, ja jos joku syntiä tekeekin, meillä on olemassa kirottujen lunastaja, Isän luona; Jeshua, vanhurskas Messias. Sillähän on se armoistuin, joka on meidän syntiemme tähden, eikä ainoastaan meidän puolestamme, vaan myös kaiken maailman puolesta.  – 1.Joh.2:1-2 aramea

* Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi; mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. – 1.Joh.2:1-2 KR38

* Minä olen kirjoittanut teille, isät, että te olette tunteneet hänet, joka on alusta. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, että te olette voimallisia, ja Jumalan sana hallitsee teissä, ja te olette voittaneet sen pahan. Älkää ystävystykö maailmaan, älkääkä sellaisiin, mitä siinä on. Sillä sellainen, joka on maailman ystävä; hänessä ei ole isän rakkautta. Sillä kaikki sellainen, joka on maailmassa; se ruumiin himo ja silmien himo, ja maailman ylhäisyys, nämä eivät ole olleet isästä, vaan maailmasta. – 1.Joh.2:14-16 aramea

* Minä olen kirjoittanut teille, isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille, nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumalan sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Älkää rakastako maailmaa älkääkä sitä, mikä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin Isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus, se ei ole Isästä, vaan maailmasta. – 1.Joh.2:14-16 KR38

* Lapseni, se aika on erilainen, ja niin kuin te olette kuulleetkin, että väärä messias tulee, ja nyt heille on ollut monta väärää messiasta, ja tästä me tiedämme, että se aikaon toisenlainen. – 1.Joh.2:18 aramea

* Lapsukaiset, nyt on viimeinen aika. Ja niinkuin te olette kuulleet, että antikristus tulee, niin onkin nyt monta antikristusta ilmaantunut; siitä me tiedämme, että nyt on viimeinen aika.  – 1.Joh.2:18 KR38

* Ja te; teille on se voitelu siltä Pyhältä, ja teillä on kaikkien ihmisten erottelukyky. – 1.Joh.2:20 aramea

* Teillä on voitelu Pyhältä, ja kaikilla teillä on tieto.  – 1.Joh.2:20 KR38

* Ja hän, joka kieltää sen Pojan, hän ei usko Isäänkään. Ja joka tunnustaa Pojan, tunnustaa myös Isän.  – 1.Joh.2:23 aramea

* Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä.  – 1.Joh.2:23 KR38

* Ja lisäksi, jos teidän kanssanne pysyy se voitelu, jonka te olette hänestä saaneet, te ette tarvitse ihmisiä opettamaan teitä, vaan niin kuin se voitelu, joka on Jumalasta, se on se opettaja teille, joka asiasta, ja se on totuus, eikä siinä ole valhetta; ja niin kuin hän on teitä opettanut: pysykää hänessä! Ja nyt, lapseni, pysykää hänessä, että kun hän ilmestyy, ette joutuisi häpeään, vaan me saisimme olla peittämättömin kasvoin siinä hänen tulemuksessaan!  – 1.Joh.2:27-28 aramea

* Mutta te - teissä pysyy se voitelu, jonka olette häneltä saaneet, ja te ette ole kenenkään opetuksen tarpeessa; vaan niinkuin hänen voitelunsa opettaa teitä kaikessa, niin se opetus on myös totta eikä ole valhetta; ja niinkuin se on opettanut teitä, niin pysykää hänessä. Ja nyt, lapsukaiset, pysykää hänessä, että meillä hänen ilmestyessään olisi turva eikä meitä häpeällä karkoitettaisi pois hänen tyköänsä hänen tulemuksessaan.  – 1.Joh.2:27-28 KR38

* Että he eivät kiinnittäisi huomiotaan juoruihin ja keskusteluihin sukuluetteloista, joilla ei ole loppua. Nämä aiheuttavat enemmänkin riitaa, eivätkä kasvatusta siinä Jumalan uskollisuudessa. – 1.Tim.1:4 aramea

* eivätkä puuttuisi taruihin ja loppumattomiin sukuluetteloihin, jotka pikemmin edistävät turhaa mietiskelyä kuin Jumalan armotaloutta, joka perustuu uskoon, niin kehoitan nytkin.  – 1.Tim.1:4 KR38

* Uskollista on se sana, ja arvollista ja vastaan otettavaa, että Jeshua, Messias, on tullut maailmaan antamaan elämää syntisille, joka minä ensisijaisesti olin. – 1.Tim.1:15 aramea

* Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin.  – 1.Tim.1:15 KR38

* Mutta maailmankaikkeuden kuninkaalle, hänelle, joka on turmeltumaton, eikä näkyvä, joka on yksi, Jumalalle, kunnia ja kirkkaus, aina ja iankaikkisesti, amen!  – 1.Tim.1:17 aramea

* Mutta iankaikkiselle kuninkaalle, katoamattomalle, näkymättömälle, ainoalle Jumalalle, kunnia ja kirkkaus aina ja iankaikkisesti! Amen.  – 1.Tim.1:17 KR38

* Sen tähden minä pyydän sinua, että ensisijaisesti joka asiassa olisit uhraamassa Jumalalle esirukousta, ja rukousta ja pyyntöjä ja kiitosta kaikkien niiden ihmislasten puolesta. Kuninkaiden ja hallitsijoiden puolesta, että saisimme viettää hiljaista ja rauhallista elämää, kaikessa Jumalan kunnioittamisessa ja puhtaudessa. Sillä tämä on kaunista ja vastaan otettavaa Jumalan, meidän elämämme antajan, edessä. – 1.Tim.2:1-3 aramea

* Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta,kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme  – 1.Tim.2:1-3 KR38

* Sen tähden minä tahdon, että miehet rukoilevat joka paikassa kohottaen puhtaat kädet, ilman vihaa ja ilman juonimista. Samoin myös naiset hillityllä tyylillä vaatetuksessa, luonnonmukaisessa ja hillityssä, eikä heidän koristeensa olisi ylellisiä tai kultaa tai helmiä, tai kauniita viittoja. Vaan hyvien tekojen kautta, joka on naisille sopivaa Jumalan kunnioittamista.  – 1.Tim.2:8-10 aramea

* Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä; niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla, vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.  – 1.Tim.2:8-10 KR38

* Mutta köyhä veli kerskailkoon korottamisensa kautta. Ja rikas nöyryytyksensä kautta, koska rikkaus katoaa samalla tavalla kuin niityn kukoistus. Sillä aurinko nousee kuumuudessaan ja lakastuttaa ruohon, ja sen kukoistus putoaa, ja näyttävä kauneus tuhoutuu, samoin myös rikkaus haihtuu poluillaan. – Jaak.1:9-11 aramea

* Alhainen veli kerskatkoon ylhäisyydestään, mutta rikas alhaisuudestaan, sillä hän on katoava niinkuin ruohon kukka. Aurinko nousee helteineen ja kuivaa ruohon, ja sen kukka varisee, ja sen muodon sulous häviää; niin on rikaskin lakastuva retkillänsä.  – Jak.1:9-11 KR38

* Älköön kukaan sanoko, kun häntä kiusataan, että ”Jumala kiusaa minua”, sillä Jumala ei toimi pahan kanssa, eikä hän ihmistä kiusaa. Vaan jokaisen ihmisen kiusaus tulee hänen omista himoistaan, ja hän himoitsee ja tulee vietellyksi.  – Jaak.1:13-14 aramea

* Älköön kukaan, kiusauksessa ollessaan, sanoko: "Jumala minua kiusaa"; sillä Jumala ei ole pahan kiusattavissa, eikä hän ketään kiusaa. Vaan jokaista kiusaa hänen oma himonsa, joka häntä vetää ja houkuttelee  – Jaak.1:13-14 KR38

* Kaikki hyvät ja täydelliset lahjat laskeutuvat ylhäältä, valkeuksien isästä, hän, jonka luona ei ole mitään muutosta, eikä vaihtelun varjoa. Se oli hänen tahtonsa. Ja hän synnytti totuuden sanan kautta, että olisimme hänen luomakuntansa ensihedelmät.  – Jaak.1:17-18 aramea

* Jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien Isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Tahtonsa mukaan hän synnytti meidät totuuden sanalla, ollaksemme hänen luotujensa esikoiset.  – Jaak.1:17-18 KR38

* Kuulkaa, rakkaat veljeni! Eivätkö maailman köyhät, mutta uskossa rikkaat, ole niitä Jumalan valittuja, että he olisivat sen kuningaskunnan perillisiä, jonka Jumala on luvannut niille, joita hän armahtaa  – Jaak.2:5 aramea

* Kuulkaa, rakkaat veljeni. Eikö Jumala ole valinnut niitä, jotka maailman silmissä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? – Jaak.2:5 KR38

* Ja jos te tässä täytätte Jumalan kirjoitetun sanan, niin kuin on kirjoitettu, että ”armahda lähimmäistäsi niin kuin omaa sieluasi”, te teette kauniisti. Mutta jos te olette puolueellisia, te teette syntiä, ja teitä nuhdellaan siitä kirjoitetusta sanasta, niin kuin sanaa vastaan rikkojia. Sillä joka pitää koko kirjoitetun sanan, ja luopuu yhdessä kohtaa, on syyllinen kaikkeen siihen sanaan.  – Jaak.2:8-10 aramea

* Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan: "Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi", niin te hyvin teette; mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lainrikkojia. Sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin.  – Jaak.2:8-10 KR38

* Puhukaa samoin kuin olettekin, ja toimikaa samoin kuin olette, niin kuin sellaiset, jotka sen vapauden sanan kautta annetaan tuomittavaksi.  Sillä tuomio on armoton sellaista vastaan, joka ei armoa harjoita. Armon kautta teillä on valta yli tuomion.  – Jaak.2:12-13 aramea

* Puhukaa niin ja tehkää niin kuin ne, jotka vapauden laki on tuomitseva.  Sillä tuomio on laupeudeton sille, joka ei ole laupeutta tehnyt; laupeudelle tuomio koituu kerskaukseksi. – Jaak.2:12-13 KR38

* Veljeni, mitä hyvää siinä on, jos joku sanoo, että ”minulla on usko”, eikä hänellä ole tekoja? Kykeneekö hänen uskonsa tekemään häntä eläväksi?  – Jaak.2:14 aramea

* Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa?  – Jaak.2:14 KR38

* Mutta tahdotko tietää, oi heikko mies, että usko ilman tekoja – se on kuollutta.  – Jaak.2:20 aramea

* Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton?  – Jaak.2:20 KR38

* Mutta että hän on vähän alempi kuin enkelit, me näemme, että Jeshuan, kuolemansa kärsimyksen tähden, hänen päähänsä on asetettu kirkkaus ja kunnia, sillä hyvyydessään Jumala antoi hänen maistaa kuolemaa jokaisen sijasta. – Hebr..2:9 aramea

* Mutta hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi, että hän Jumalan armosta olisi kaikkien edestä joutunut maistamaan kuolemaa.  – Hebr.2:9 KR38

* Mutta tutkikaa sielujanne joka päivä, kunnes tulee se päivä, josta sanotaan ”tänään”, ettei kukaan teistä kovettuisi synnin eksytyksessä. Sillä meidät on liitetty Messiaan kanssa, jos alusta, ja loppuun saakka, siinä pysymme. Pitäkäämme tämä totuus. – Hebr.3:13-14 aramea

* vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi; sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä alussa oli, vahvoina loppuun asti. – Hebr..3:13 KR38

* Eikä mikään luotu ole salattua hänen edestään, vaan kaikki asiat ovat alastomia ja avoimia hänen silmiensä edessä, jolle me annamme vastauksen.- Hebr.4:13 aramea

* eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäinsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. .- Hebr.4:13 KR38

* Kun hän myös lihaan puettuna esirukouksilla ja henkivaltoja sitoen, voimallisilla huudoilla ja kyynelillä, hän uhrasi hänelle, joka pystyi kuolemasta antamaan hänelle elämän, ja hän oli kuuliainen. - Hebr.5:7 aramea

* Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa; ja hänen rukouksensa kuultiin hänen jumalanpelkonsa tähden.  - Hebr.5:7 KR38

* Mutta jokainen, jonka ruokana on maitoa, ei ole tottunut vanhurskauden sanaan, koska on pikkulapsi. Mutta ne totuuden ateriat ovat täydellisille, koska nämäovat harjaantuneet aistiensa ulkopuolelta erottamaan hyvän ja pahan. - Hebr.5:13-14 aramea

* Sillä jokainen, joka vielä nauttii maitoa, on kokematon vanhurskauden sanassa, sillä hän on lapsi; mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. - Hebr.5:13-14 KR38

* Tämän tähden jättäkäämme Messiaan sanan alkeet, ja tulkaamme täydellisyyteen, tai miksi te taas asetatte kääntymystä varten toista perustusta, kuolleista teoista ja siitä uskollisuudesta, joka on Jumalassa?  –Hebrl.6:1 aramea

* Jättäkäämme sentähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta: parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan – Hebr..6:1 KR38

* Paulos, apostoli  – ei ihmislasten kautta, eikä ihmisen käden kautta, vaan Jeshuan, Messiaan käden kautta, ja Jumalan, hänen isänsä  – hänen, joka herätti hänet kuolleiden huoneesta. – Gal.1:1 aramea

* Paavali, apostoli, virkansa saanut, ei ihmisiltä eikä ihmisen kautta, vaan Jeesuksen Kristuksen kautta ja Isän Jumalan, joka on hänet kuolleista herättänyt  – Gal.1:1 KR38

* Mutta kun tahtoi hän, joka minut erotti äitini kohdusta, ja kutsui minut hyvyydessään, Että paljastaisi minussa hänen poikansa, että häntä julistaisin kansakunnissa, en siinä silmänräpäyksessä paljastanut tätä ihmisille  – Gal.1:15-16 aramea

* Mutta kun hän, joka äitini kohdusta saakka on minut erottanut ja kutsunut armonsa kautta, näki hyväksi ilmaista minussa Poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanain seassa, niin minä heti alunpitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä  – Gal.1:15-16 KR38

* Sillä minä olen kirjoitetun sanan kautta kuollut sille sanalle, että eläisin Jumalalle. Ja minut on ristiinnaulittu Messiaan kanssa, enkä minä enää elä, vaan Messias elää minussa, että minä, joka elän lihassa, eläisin Jumalan pojan uskollisuudessa – hänen, joka rakasti meitä ja antoi oman sielunsa meidän puolestamme. – Gal.2:19-20 aramea

* Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista, elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksenkanssa ristiinnaulittu, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa; ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan Pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni.  – Gal.2:19-20 KR38

* Sillä koska Jumala edeltä tiesi, että kansakunnat vanhurskautetaan uskollisuudessa, Abrahamin toivon edessä, niin kuin pyhät kirjoitukset sanovat, että ”sinussa tulevat kaikki kansakunnat siunatuiksi”. Niin siis uskovat ovat siunattuja sen uskovan Abrahamin kautta. – Gal.3:7-9 aramea

* Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi." Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.  – Gal.3:7-9 KR38

* Sen tähden tietäkää, että ne, jotka ovat siitä uskollisuudesta, ovat Abrahamin lapsia. Sillä koska Jumala edeltä tiesi, että kansakunnat vanhurskautetaan uskollisuudessa, Abrahamin toivon edessä, niin kuin pyhät kirjoitukset sanovat, että ”sinussa tulevat kaikki kansakunnat siunatuiksi”. Niin siis uskovat ovat siunattuja sen uskovan Abrahamin kautta. – Gal.3:7-9 aramea

* Tietäkää siis, että ne, jotka uskoon perustautuvat, ovat Aabrahamin lapsia. Ja koska Raamattu edeltäpäin näki, että Jumala vanhurskauttaa pakanat uskosta, julisti se Aabrahamille edeltäpäin tämän hyvän sanoman: "Sinussa kaikki kansat tulevat siunatuiksi." Niinmuodoin ne, jotka perustautuvat uskoon, siunataan uskovan Aabrahamin kanssa.  – Gal.3:7-9 KR38

* Ei ole juutalaista eikä aramealaista, ei ole työntekijää eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä te kaikki olette yksi, te olette Jeshuassa Messiaassa.  – Gal.3:28 aramea

* Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista; sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.  – Gal.3:28 KR38

* Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettu, että hänen paikkansa on oleva autio, älköönkä siinä asukasta olko, ja toinen ottaa hänen palvelutyönsä. – Apt.1:20 aramea

* Sillä psalmien kirjassa on kirjoitettuna: 'Tulkoon hänen talonsa autioksi, älköönkä siinä asukasta olko', ja: 'Ottakoon toinen hänen kaitsijatoimensa.' – Apt.1:20 KR38

* Mutta he kaikki ihmettelivät ja hämmästelivät, sanoen toinen toiselleen, ”tämäkö on se Jumalan tahto?” Mutta toiset halveksivat heitä, sanoen, ”nämä ovat juoneet sitä uutta viiniä ja juopuneet.”  – Apt.2:12-13 aramea

* Ja he olivat kaikki hämmästyksissään eivätkä tienneet, mitä ajatella, ja sanoivat toinen toisellensa: "Mitä tämä mahtaakaan olla?" Mutta toiset pilkkasivat heitä ja sanoivat: "He ovat täynnä makeata viiniä."  – Apt.2:12-13 KR38

* Tämän, joka oli erotettu tätä varten Jumalan aikaisemman tietämisen ja tahdon mukaan, hänet te luovutitte pahantekijöiden käsiin ja ristiinnaulitsitte ja tapoitte.  Mutta Jumala nosti hänet ja tuhosi Sheol’n turmelukset, koska ei ollut mahdollista, että Sheol pitäisi häntä kiinni.  – Apt.2:23-24 aramea

* hänet, joka teille luovutettiin, Jumalan ennaltamäärätyn päätöksen ja edeltätietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Hänet Jumala herätti ja päästi kuoleman kivuista, niinkuin ei ollutkaan mahdollista, että kuolema olisi voinut hänet pitää.  – Apt.2:23-24 KR38

* TämänJeshuan Jumala nosti, ja me kaikki olemme hänen todistajiaan. Ja hän on se, joka on korotettu Jumalan oikealle puolelle, ja hän on saanut isältä sen lupauksen siitä pyhyyden hengestä, ja hän vuodatti tämän lahjan, jota, katso, te näette ja kuulette.  – Apt.2:32-33 aramea

* Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.  – Apt.2:32-33 KR38

* Ja toisilla, monenlaisilla sanoilla hän todisti heille ja pyysi heitä sanoen, ”tehkää itsenne eläviksi tästä kierosta sukukunnasta!” Ja jotkut heistä odotetusti ottivat vastaan hänen sanansa, ja uskoivat ja kävivät kasteella, ja sinä päivänä heitä lisättiin noin kolme tuhatta sielua. – Apt.2:40-41 aramea

* Ja monilla muillakin sanoilla hän vakaasti todisti; ja hän kehoitti heitä sanoen: "Antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta." Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin kolmetuhatta sielua. – Apt.2:40-41 KR38

* Ja he olivat, amen, siinä apostolien opetuksessa, ja ottivat osaa rukouksiin ja siihen kiitosaterian leivän murtamiseen. Ja tapahtui, jokaisella sielulla oli kunnioitus, ja monenlaiset merkit ja voimateot tapahtuivat apostolien kautta Jerusalemissa. Ja he kaikki, jotka uskoivat, olivat kuin yksi, ja kaikki, mitä heillä oli, oli yhteistä. – Apt.2:42-44 aramea

* Ja he pysyivät apostolien opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Ja jokaiselle sielulle tuli pelko; ja monta ihmettä ja tunnustekoa tapahtui apostolien kautta. Ja kaikki, jotka uskoivat, olivat yhdessä ja pitivät kaikkea yhteisenä c  – Apt.2:42-44 KR38

* Ja he olivat joka päivä rukoilemassa temppelissä yhdessä sielussa, ja he olivat kodeissa murtamassa niitä leipäpaloja, ja ottivat sen ravinnon vastaan riemuiten ja heidän sydäntensä puhtaudessa. Ja he olivat ylistämässä Jumalaa, annetussa ystävällisyydessä koko sen kansan edessä, ja meidän Herramme lisäsi joka päivä niitä, jotka saivat sen elämän seurakunnan kautta . – Apt.2:46-47 aramea

* Ja he olivat alati, joka päivä, yksimielisesti pyhäkössä ja mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemulla ja sydämen yksinkertaisuudella, kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa. Ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen.  – Apt.2:46-47 KR38

* Sillä teistä on kuultu meidän Herramme sanaa, ei yksin Makedoniassa ja Akaiassa, vaan kaikissa paikoissa, jotka ovat Jumalassa, on kuultu samoin, ettei teistä tarvitse mitään puhuakaan! - 1.Tess.1:8 aramea

* Sillä teidän tyköänne on Herran sana kaikunut; ei ainoastaan Makedoniaan ja Akaiaan, vaan kaikkialle on teidän uskonne Jumalaan levinnyt, niin ettei meidän tarvitse siitä mitään puhua. 1.Tess.1:8 KR38

* Vaan me ensin kärsimme, ja meitä halveksittiin, niin kuin tiedätte, Filippos’ssa, ja silloin, siinä suuressa kamppailussa, me puhuimme teidän kanssanne, meidän Jumalamme rohkeudella, Messiaan toivon sanomaa. - 1.Tess.2:2 aramea

* vaan, vaikka me ennen, niinkuin tiedätte, olimme kärsineet Filippissä ja meitä siellä oli pahoin pidelty, oli meillä kuitenkin Jumalassamme rohkeutta puhua teille Jumalan evankeliumia, suuressa kilvoituksessa.  - 1.Tess.2:2 KR38

* Emmekä me etsi kirkkautta ihmislapsilta, emme teiltä emmekä toisilta, kun olemme voineet, vaan olemaan kunnioitettavia, niin kuin Messiaan lähettiläät. Vaan me olimme teidän keskuudessanne nöyryydessä, ja kuin imettäjä, joka iloitsee lapsestaan. Siten me myös iloitsemme, ja ikävöimme antaa teille – ei ainoastaan Jumalan toivon sanomaa – vaan myös meidän sielumme, koska te olitte meidän rakkaitamme. - 1.Tess.2:6-8 aramea

* emmekä ole etsineet kunniaa ihmisiltä, emme teiltä emmekä muilta, vaikka me Kristuksen apostoleina olisimme voineet vaatia arvonantoa; vaan me olimme lempeät teidän keskuudessanne, niinkuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa; niin mekin, teitä hellien, halusimme antaa teille, ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. - 1.Tess.2:6-8 KR38

* Samoin te tunnette teistä toinen toisenne, niin kuin isä lapsensa, ja me täytimme teidän sydämiänne, ja sitä me todistimme teille. Että te vaeltaisitte, niin kuin on sopivaa Jumalalle, hänelle, joka kutsui teidät kuningaskuntaansa ja hänen kirkkauteensa.  - 1.Tess.2:11-12 aramea

* samoinkuin te tiedätte, kuinka me, niinkuin isä lapsiansa, kehoitimme itsekutakin teistä ja rohkaisimme teitä, ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa.  - 1.Tess.2:11-12 KR38

* Tämän tähden me myös totisesti kiitämme Jumalaa, Jumalan sanan tähden, jonka te vastaanotitte, ettekä vastaanottaneet sitä kuin ihmisten sanana, vaan sillä tavalla kuin se todellisesti on Jumalan sanaa, ja se saa teidät harjoittamaan tekoja niitä kohtaan, jotka uskovat.  - 1.Tess.2:13 aramea

* Ja sentähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te, kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan, niinkuin se totisesti on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte.  - 1.Tess.2:13 KR38

* Minä kiitän aina minun Jumalaani teitä muistaessani, kaikissa esirukouksissani teidän puolestanne, ja iloiten minä rukoilen, työtoveruutenne puolesta, joka on ollut evankeliumissa ensimmäisestä päivästä tähän saakka. – Fil.1:3-5 aramea

* Minä kiitän Jumalaani, niin usein kuin teitä muistan, aina kaikissa rukouksissani ilolla rukoillen teidän kaikkien puolesta, kiitän siitä, että olette olleet osallisia evankeliumiin ensi päivästä alkaen tähän päivään saakka  – Fil.1:3-5 KR38

* Sillä siten on minun puhdasta ajatella teitä kaikkia, koska teidät on minun sydämeeni asetettu, ja minun kahleissani ja puolustaessani evankeliumin totuutta te olette minun työtovereitani, siunauksessa. – Fil.1:7 aramea

* Ja oikein onkin, että minä näin ajattelen teitä kaikkia, koska te olette minun sydämessäni, te, jotka sekä ollessani kahleissa että evankeliumia puolustaessani ja vahvistaessani olette kaikki minun kanssani armosta osalliset. – Fil.1:7 KR38

* Niin kuin minä toivon ja odotan, etten missään häpeäisi, vaan kuin peittämättömin kasvoin, koko ajan ja myös nyt, Messias kirkastuisi minun ruumiini kautta, elämässä tai kuolemassa. Sillä minun elämäni on hän, Messias, ja jos kuolen, se on minulle hyödyksi. – Fil.1:20-21 aramea

* minun hartaan odotukseni ja toivoni mukaan, etten ole missään häpeään joutuva, vaan että Kristus nytkin, niin kuin aina, on tuleva ylistetyksi minun ruumiissani kaikella rohkeudella, joko elämän tai kuoleman kautta. Sillä elämä on minulle Kristus, ja kuolema on voitto. - Fil.1:20-21 KR38

* Niin kuin on sopivaa evankeliumille, että olette Messiaan ohjattavina, että jos tulen, teidät näkisin, ja jos minä olen poissa, kuulisin teistä, että te seisotte yhdessä hengessä ja yhdessä sielussa, ja kirkastatte kuin yhtenä sitä evankeliumin uskollisuutta.- Fil.1:27 aramea

* Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä, tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta, - Fil.1:27 KR38

* Älkääkä missään horjuko näistä, jotka seisovat meitä vastaan, herättääkseen oman kadotuksensa, ja teille elämäksi. Ja tämä on teille Jumalalta annettu, että ette olisi uskollisia hänessä, Messiaassa, ainoastaan uskoessanne, vaan myös, jos hänen kasvojensa tähden kärsitte. Ja että kestäisitte sen kamppailun, niin kuin sen, jonka te olette minun kauttani nähneet, ja nytkin minusta kuulette. – Fil.1:28-30 aramea

* vastustajia missään kohden säikähtämättä; ja se on heille kadotuksen, mutta teille pelastuksen merkki, merkki Jumalalta. Sillä teidän on suotu, Kristuksen tähden, ei ainoastaan uskoa häneen, vaan myös kärsiä hänen tähtensä, teidän, joilla on sama taistelu, mitä näitte ja nyt kuulette minun taistelevan.  – Fil.1:28-30 KR38

* Mutta teistä, veljeni, ajattelemme kauniita ja elämään liittyviä asioita, vaikka näin puhummekin. – Hebr.6:9 aramea

* Mutta teistä, rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa ja mikä koituu teille pelastukseksi - vaikka puhummekin näin. – Hebr.6:9 KR38

* Kahden merkitsevän asian kautta, jotka eivät muutu – sillä Jumala ei pysty valehtelemaan – niissä on suuri lohdutus meille, jotka olemme häneen turvanneet, ja pitäkäämme kiinni siitä toivosta, joka on meille luvattu. Hän, joka on meille kuin ankkuri, joka pysyy sielussamme, horjumaton, ja verhon taakse, sisälle astunut. - Hebr.6:18-19 aramea

* että me näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei ole voinut valhetella, saisimme voimallisen kehoituksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo meille on ikäänkuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti  - Hebr.6:18-19 KR38

* Ja Abraham jakoi hänelle kymmenesosan kaikesta, mitä hänellä oli mukanaan. Mutta hänen nimensä käännetään ”vanhurskauden kuningas”, ja taas ”Saliminkuningas”, joka on ”rauhan kuningas”. Jonka isää tai äitiä ei ole kirjoitettu sukuluetteloissa, eikä hänen päiviensä alkuperää, eikä hänen elämänsä pääty, vaan Jumalan pojan kaltaisuudessa hänen pappeutensa pysyy iankaikkisuuteen.  - Hebr.7:2-3 aramea

* jolle Aabraham myös antoi kymmenykset kaikesta ja joka ensiksi, niinkuin hänen nimensäkin merkitsee, on "vanhurskauden kuningas" ja sen lisäksi vielä "Saalemin kuningas", se on "rauhan kuningas"; jolla ei ole isää, ei äitiä, ei sukua, ei päivien alkua eikä elämän loppua, mutta joka on Jumalan Poikaan verrattava - hän pysyy pappina ainaisesti.  - Hebr.7:2-3 KR38

* Mutta tämä, jota ei ole kirjoitettu heidän sukuluetteloissaan, sai Abrahamilta kymmenesosan, ja hän siunasi hänet, joka oli sen lupauksen vastaanottanut. Mutta väittelemättä; hän, joka on vähäisempi, tulee siunatuksi hänestä, joka on suurempi kuin hän. - Hebr.7:6-7 aramea

* mutta hän, jonka sukua ei johdeta heistä, otti kymmenykset Aabrahamilta ja siunasi sen, jolla oli lupaukset. Mutta kieltämätöntä on, että halvempi saa siunauksen paremmaltaan. - Hebr.7:6-7 KR38

* Ja hän pystyy antamaan iankaikkisen elämän niille, jotka hänen kauttaan lähestyvät Jumalaa, sillä hän elää koko ajan ja uhraa puolestamme rukousta. - Hebr.7:25 aramea

* jonka tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. - Hebr.7:25 KR38

* Sillä ruumiin harjoitus hyödyttää vähän, tätä aikaa varten, mutta se puhtaus hyödyttää kaikessa, ja sille on elämän lupaus, tälle ajalle, ja tulevalle. – 1.Tim.4:8 aramea

* Sillä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vain vähään; mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, koska sillä on elämän lupaus, sekä nykyisen että tulevaisen. – 1.Tim.4:8 KR38

* Kunnes minä tulen, ole ahkera lukemisessa ja esirukouksessa, ja opettamisessa. – 1.Tim.4:13 aramea

* Lue, kehoita ja opeta ahkerasti, kunnes minä tulen. - 1.Tim.4:13 KR38

* Mutta niitä leskiä, jotka ovat nuoria, vältä. Sillä he voivat erota Messiaasta ja etsiä miehiä. Ja se heidän tuomionsa nousee, sillä he ovat hylänneet ensimmäisen uskollisuutensa. – 1.Tim.5:11-12 aramea

* Mutta nuoret lesket hylkää; sillä kun he himokkaiksi käyden vieraantuvat Kristuksesta, tahtovat he mennä naimisiin, ja ovat tuomion alaisia, koska ovat ensimmäisen uskonsa hyljänneet.– 1.Tim.5:11-12 KR38

* Synnin tekijöitä nuhtele jokaisen edessä, että myös muut kunnioittaisivat. – 1.Tim.5:20 aramea

* Syntiä tekeviä nuhtele kaikkien kuullen, että muutkin pelkäisivät. 1.Tim.5:20 KR38

* On olemassa sellaisia ihmisiä, joiden synnit tunnetaan, ja nämä ovat ensimmäisenä menossa sinne tuomiolle, ja on sellaisia, jotka menevät heidän perässään. Samoin on myös hyviä, tunnettuja tekoja, sellaisia, joita ei voida pitää kätkettynä. – 1.Tim.5:24-25 aramea

* Muutamien ihmisten synnit ovat ilmeiset ja joutuvat ennen tuomittaviksi, toisten taas seuraavat jäljestäpäin; samoin myös hyvät teot ovat ilmeiset, eivätkä nekään, jotka eivät ole ilmeisiä, voi salassa pysyä. – 1.Tim.5:24-25 KR38

lisää tulee myöhemmin